[:pl]Lean Logistic za pomocą systemu WMS[:]

JAK WYBRAĆ NAJLEPSZY SYSTEM WMS?

Najnowsze badania, dotyczące różnorodnych sektorów rynku, jednoznacznie wskazują, że branżę TSL czeka dynamiczny rozwój. Trend ten można również dostrzec obserwując wzmożony ruch na rynku nieruchomości, w obszarze inwestycji komercyjnych. Firmy, specjalizujące się w generalnym wykonawstwie obiektów magazynowych nie narzekają na brak zleceń, a w serwisach pośredniczących w wynajmie i sprzedaży gotowych budynków magazynowych widać stałą rotację ogłoszeń. Umowy na wynajmem lub kupno obiektów położonych w dogodnej lokalizacji, w pobliżu strategicznych dla transportu węzłów komunikacyjnych, podpisywane są błyskawiczne. Przedsiębiorstwa dystrybucyjne, produkcyjne oraz centra logistyczne stale poszukują rozwiązań, które pozwolą im na optymalizację gospodarki magazynowej. a wpływ na tą decyzję ma nie tylko dobra koniunktura, zmiany zachodzące na rynku pracy, ale również trend jakim jest Logistyka 4.0.

LOGISTYKA 4.0.

Przedsiębiorstwa produkcyjne, od kilku lat oswajają się z koncepcją Industry 4.0 czyli sposobem na automatyzację produkcji, przetwarzania i wymiany danych. Logistyka 4.0 jest niczym innym jak odzwierciedleniem tej koncepcji w procesach związanych z łańcuchem dostaw, które zgodnie z ideą rewolucji 4.0 stopniowo są łączone w sieć i poddane stałemu monitoringowi. Konsekwencją tych działań ma być ogromne zwiększenie wydajności tych procesów. Jest to trend rynkowy, który będzie coraz silniejszy wraz z pogłębiającą się cyfryzacją i ilością zbieranych danych, które będzie trzeba poddawać analizie.

CZEGO FIRMY OCZEKUJĄ OD NOWOCZESNEGO SYSTEMU WMS?

Wyraźnie dostrzegalny wpływ sprawnej logistyki wewnętrznej na rozwój przedsiębiorstwa sprawił, że firmom produkcyjnym i dystrybucyjnym nie wystarcza już dedykowany moduł magazynowania dostarczany wraz z wdrożonym systemem ERP (Enterprise Resource Planning) lub MES (Manufacturing Execution System). Osoby zarządzające logistyką oczekują, że oprogramowanie z jakim współpracują, będzie w stanie kontrolować cały proces logistyczny w firmie, od sprawnego zarządzania magazynem poprzez kontrolę przepływu materiałów, towarów i dokumentów, aż po możliwość nowoczesnego dostępu do swoich zasobów przez firmy zależne od dystrybutora. System WMS (Warehouse Management System) musi umieć zoptymalizować magazyn, usprawnić procesy i obniżyć koszty logistyczne oraz stale nadzorować i analizować pracę, którą wykonują magazynierzy.

Nowoczesny system WMS potrafi sterować procesami fizycznymi, stworzyć wirtualną (cyfrową) kopię realnego magazynu i w czasie rzeczywistym podejmować decyzje dotyczące sprawnej kompletacji, procesu wydania lub przyjęcia, a także odpowiednio pokieruje obsługującymi te procesy ludźmi jak i automatyką magazynową.

Nowoczesne technologie, które w zasadzie dyktują warunki, co do sposobu komunikacji, sprzedaży i dystrybucji, stawiają przed producentami systemów WMS wymóg elastyczności i gotowości do integracji z dowolnym oprogramowaniem zewnętrznym (systemy kurierskie, ERP, MES, platformy e-commerce).

KIEDY POJAWIA SIĘ POTRZEBA MIGRACJI NA INNY SYSTEM WMS?

Pierwsze systemy WMS powstały kilkanaście lat temu. Technologie informatyczne, w których ówczesne systemy były tworzone, często przeszły już do historii. Producenci przestali je rozwijać, aktualizować i wspierać za pośrednictwem swojego zespołu programistów. Takim programom często brakuje niezbędnych dzisiaj funkcji, opcji zaawansowanej konfiguracji, modułów analitycznych itp. W dzisiejszych czasach, jeżeli za oferowanym systemem nie stoi zespół specjalistów, który wciąż pracuje nad jego rozwojem oraz nie czuwa nad prawidłowym funkcjonowaniem systemu u klienta, to w krótkim czasie staje się on krótko mówiąc bezużyteczny. Jeżeli czujesz, że Twój system WMS nie spełnia Twoich oczekiwań, a firma, która go wdrożyła nie oferuje Ci wsparcia w zakresie jego rozwoju, czas poszukać innego partnera, który lepiej zrozumie i odpowie na twoje potrzeby biznesowe.

CZYM KIEROWAĆ SIĘ PRZY WYBORZE NOWEGO SYSTEMU WMS?

Po pierwsze pamiętaj, że system WMS, który zdecydujesz się wdrożyć  będzie miał za zadanie wspierać Wasze procesy logistyczne przez ok 10 lat. Jego producentem musi być firma o ugruntowanej pozycji na rynku, z bogatym doświadczeniem w logistyce i licznymi projektami w różnych branżach, zakończonymi sukcesem. Wdrożenia te powinny się charakteryzować rożnym stopniem skomplikowania i dostosowaniem do wielorakiej specyfiki działania przedsiębiorstwa.

Po drugie przeanalizuj jak w Twojej firmie funkcjonują procesy logistyczne, oceń ich słabe i mocne strony. Spróbuj zidentyfikować obszary, w których pojawiają się problemy. Jeżeli nie jesteś w stanie zrobić tego z pomocą Twoich pracowników, skorzystaj z pomocy, firm które w swojej ofercie posiadają audyt logistyczny magazynu. Im więcej się dowiesz na temat specyfiki funkcjonowania magazynu w Twojej firmie, tym lepszą decyzję będziesz w stanie podjąć wybierając dostawcę WMS.

Po trzecie określ wymagania jakie stawiasz przed nowym rozwiązaniem WMS. Przemyśl, jakie funkcje są Ci niezbędne teraz, co chcesz osiągnąć po wdrożeniu, które procesy chcesz zoptymalizować?  Zastanów się też w jakim kierunku firma ma się rozwijać i spróbuj przewidzieć co może być dla Was przydatne w przeciągu najbliższego roku lub dwóch.

JAK ZIDENTYFIKOWAĆ EKSPERTÓW W ZAKRESIE SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA MAGAZYNEM

Na rynku polskim istnieje wiele rozwiązań, które określa się mianem systemu WMS, w rzeczywistości większość z nich jest rozwiązaniami typu WES (Warehouse Execution System). Tego typu systemy służą jedynie do ewidencjonowania przepływu towarów i dokumentów przez magazyn, a nie do rzeczywistego zarządzania nim. Systemy ERP również posiadają moduł dedykowany obszarowi magazynowania, ale w tym wypadku również mamy do czynienia z ewidencją, a nie zarządzaniem.

Wśród polskich producentów systemów WMS, jest zaledwie kilku których systemy spełniają międzynarodowe standardy, i które mogą z powodzeniem konkurować z zagranicznymi rozwiązaniami korporacyjnymi. Jak poznasz, że masz do czynienia z prawdziwym ekspertem?

Liczy się doświadczenie. Firmy, które je zdobywają od kilkunastu lat, w wielu branżach i gromadzą wiedzę podczas współpracy z setkami klientów oraz tysiącami użytkowników systemu mają naturalną przewagę nad konkurentami oferującymi młody, niedopracowany i nieprzetestowany w różnorodnych warunkach system.

Istotne są pewność i bezpieczeństwo prowadzonych projektów, które zapewnią, wypracowane przez dostawcę systemu, dobre praktyki wdrożenia oraz potencjał i elastyczność zespołu. Dopasowany do potrzeb firmy pakiet usług serwisowych, asysta po wdrożeniu oraz serwis gwarancyjny dają z kolei pewność, że Wasza współpraca na przestrzeni najbliższych kilku lat będzie się dobrze układała.

Niezbędna jest również elastyczność i umiejętność dopasowania produktów i usług do potrzeb, oczekiwań rynku i specyfiki branży, w której działa Klient. Dzięki temu poznasz, że system, który firma Ci oferuje, jest właściwym rozwiązaniem, a jego rozwój będzie zsynchronizowany z  potrzebami Twojej organizacji.

Czynnikiem, który koniecznie powinieneś wziąć pod uwagę to czy w pakiecie wdrożeniowym znajdują się profesjonalne szkolenia dla przyszłych użytkowników systemu. Szkolenia te muszą wyposażyć kluczowych pracowników magazynu w umiejętności niezbędne do pracy z systemem WMS. Przeszkolone osoby powinny też posiąść wiedzę w stopniu umożliwiającym przekazanie jej dalej. Dodatkowo, zaangażowanie zespołu w transfer wiedzy o wdrażanym systemie, pozwoli Ci też przełamać jego opór przed wprowadzeniem nowego rozwiązania informatycznego w firmie.

AND THE WINNER IS…

Zazwyczaj wygrywa firma, której usługi są najtańsze. Czy słusznie? Zadaj sobie pytanie, czy w życiu codziennym też kierujesz się tą zasadą i wyposażasz swój dom w najtańszy sprzęt ADG, RTV, meble ze sklejki i samochód z niepewnego źródła? Przenieś dobre praktyki, którymi kierujesz się w życiu codziennym do swojego biznesu. Stawką jest rozwój przedsiębiorstwa, ograniczenie kosztów logistycznych oraz komfort Twoich pracowników. Zakup nowego systemu WMS traktuj w kategorii inwestycji, a nie kosztów. To rozwiązanie ma z możliwie krótkim czasie usprawnić działanie magazynu, poprawić obsługę logistyczną Twoich klientów i przynieść niebagatelne oszczędności.