Regulamin

1. Postanowienia ogólne

Właścicielem i administratorem niniejszego serwisu internetowego jest firma DataConsult Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Marcika 14C, o numerze NIP: 954-25-06-692, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków – Śródmieście, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000231645.

Użytkowanie serwisu www.dataconsult.pl jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. Użytkownik, który nie wyraża zgody na przestrzeganie postanowień regulaminu proszony jest o zaprzestanie korzystania z serwisu.

2. Prawa własności intelektualnej

Dostępne na niniejszej stronie internetowej udostępnione materiały podlegają ochronie i nie mogą być wykorzystywane w sposób naruszający zasady prawa autorskiego lub praw dotyczących znaków towarowych należących do DataConsult Sp. z o.o. lub do innych właścicieli, których materiały wykorzystywane są przez DataConsult Sp. z o.o. na podstawie zezwolenia.

3. Treść strony

Niniejsza strona internetowa oraz zamieszczone na niej treści mają wyłącznie na celu ogólną informację o firmie DataConsult Sp. z o.o. i oferowanych przez nią produktach i usługach. Treści zamieszczone na stronie zostały opracowane z najwyższą możliwą starannością i nie stanowią oferty handlowej.

4. Pozostałe postanowienia

DataConsult Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzania w przyszłości zmian i modyfikacji niniejszego regulaminu.

Zamów prezentację online