Regulamin

1. Postanowienia ogólne

Właścicielem i administratorem niniejszego serwisu internetowego jest firma DataConsult S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Marcika 14C, o numerze NIP: 954-25-06-692, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków – Śródmieście, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000871791.

Użytkowanie serwisu www.dataconsult.pl jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. Użytkownik, który nie wyraża zgody na przestrzeganie postanowień regulaminu proszony jest o zaprzestanie korzystania z serwisu.

2. Prawa własności intelektualnej

Dostępne na niniejszej stronie internetowej udostępnione materiały podlegają ochronie i nie mogą być wykorzystywane w sposób naruszający zasady prawa autorskiego lub praw dotyczących znaków towarowych należących do DataConsult S.A. lub do innych właścicieli, których materiały wykorzystywane są przez DataConsult S.A. na podstawie zezwolenia.

3. Treść strony

Niniejsza strona internetowa oraz zamieszczone na niej treści mają wyłącznie na celu ogólną informację o firmie DataConsult S.A. i oferowanych przez nią produktach i usługach. Treści zamieszczone na stronie zostały opracowane z najwyższą możliwą starannością i nie stanowią oferty handlowej.

4. Pozostałe postanowienia

DataConsult S.A.zastrzega sobie prawo wprowadzania w przyszłości zmian i modyfikacji niniejszego regulaminu.