System ExpertPACK
 

System inteligentnej kompletacji i pakowania. Podstawą działania jest aplikacja webowa EXPERT BIN PACKING, którą możesz łatwo zintegrować z inteligentnym stanowiskiem pakującym.

Inteligentne pakowanie – sposób na tracenie czasu przy poszukiwaniu towaru

W magazynach, w których nie wdrożono systemu inteligentnej kompletacji, proces ten przebiega w pełni manualnie, tj. magazynier samodzielnie wyszukuje na regałach tych produktów, które widnieją na wygenerowanym w systemie ERP dokumencie. Im większy jest magazyn i im więcej zróżnicowanego towaru się w nim znajduje, tym więcej czasu trwa cały proces, a dzienne straty czasu przeznaczonego na kompletację mogą być liczone nawet w godzinach.

Innym problemem jest nieoptymalne wykorzystanie nośnika lub poświęcenie dużej ilości czasu na wykorzystanie jego pełnej pojemności. Aby to zrobić, należy bowiem uwzględnić takie elementy, jak wielkość i kształt opakowań, a także sposób ułożenia, niezbędny do zachowania bezpieczeństwa produktu. Inteligentne pakowanie z systemem ExpertPACK rozwiązuje te problemy i pozwala zwiększyć wydajność kompletacji zamówień, co przekłada się bezpośrednio na optymalizację zysków i strat przedsiębiorstwa.

Jak działa inteligentne pakowanie z systemem ExpertPACK?

Aby korzystać z systemu ExpertPACK należy zalogować się do aplikacji webowej Expert Bin Packing, dzięki której w krótkim czasie możesz szybko skompletować zamówienie i optymalnie wykorzystać każdy rodzaj nośnika.

Po zalogowaniu się do aplikacji wpisz dane towarów i wykorzystywanych nośników. Na podstawie wprowadzonych przez Ciebie informacji system sam zaproponuje optymalny dla danej wysyłki nośnik (np. karton, paletę lub kontener), a także ustali prawidłowy sposób pakowania z uwzględnieniem:

 • ilości towaru,
 • wymiarów,
 • wagi,
 • właściwej pozycji ułożenia.

Optymalizacja kompletacji pozwoli tym samym ograniczyć liczbę potrzebnych nośników, co przełoży się bezpośrednio na obniżenie kosztów logistycznych.

Inteligentna kompletacja z systemem ExpertPACK – dlaczego warto ją wdrożyć?

Jedną z najczęściej zgłaszanych przez przedsiębiorstwa potrzebą jest optymalizacja czasu i sposobu kompletacji zamówienia. Wynika to z faktu, że właśnie czas kompletacji zamówienia oraz liczba skompletowanych zamówień w ciągu jednej godziny są głównymi wskaźnikami efektywności procesów magazynowych.

Inteligentna kompletacja z system ExpertPACK pozwala odwzorować magazyn, dzięki czemu może dokładnie wskazać magazynierowi położenie danego towaru, a także zoptymalizować z pomocą swoją ścieżkę kompletacji wszystkich pozycji zamówienia. Co więcej, optymalizacja kompletacji z systemem ExpertPACK pozwala także zintegrować aplikację z inteligentnym stanowiskiem pakującym. To również niesie istotne korzyści, ponieważ dzięki temu niwelujemy liczbę błędów w pakowaniu, co pozwala istotnie zmniejszyć straty finansowe wynikające z błędnej realizacji zamówień. Inteligentne pakowanie pozwala ponadto skrócić potrzebny na to czas, a także optymalnie wykorzystać całe dostępne na danym nośniku miejsce, co również przekłada się na niższe koszty logistyczne.

Inteligentna kompletacja z systemem ExpertPACK – znajdź optymalny sposób pakowania

Magazyny mogą realizować różne zamówienia, składane m.in. przez firmy, hurtownie czy osoby prywatne. Optymalizacja kompletacji powinna uwzględniać indywidualne potrzeby każdego magazynu, dlatego nie istnieje jeden uniwersalny sposób pakowania. System ExpertPACK pozwala Ci wybrać optymalny dla Twojego magazynu sposób pakowania, do których należą:

 • Pick by Order – klasyczny sposób, polegający na kompletacji każdego zamówienia z osobna;
 • Multi-picking – kompletacja komponentów do kilku zamówień jednocześnie;
 • Zone Picking – towary kompletowane są z poszczególnych stref magazynu;
 • Wave Picking – towar zbierany jest z poszczególnych stref magazynu, które pracują w określonych odstępach czasowych.

KORZYŚCI Z WDROŻENIA SYSTEMU EXPERT BIN-PACKING

 • Oszczędność przestrzeni transportowej = minimalizacja kosztów transportu
 • Krótszy czas pakowania towarów = większa wydajność pracowników
 • Pakowanie na optymalne kosztowo nośniki = więcej za mniej
 • Efektywne budowanie palet niejednorodnych, kartonów, kontenerów
 • Eliminacja błędów wynikających z niewłaściwego pakowania = ograniczenie strat finansowych
 • Redukcja ilości opakowań = Ograniczenie kosztów logistycznych


ZOBACZ JAK OPTYMALNIE PAKOWAĆ TOWARY Z SYSTEMEM EXPERT BIN-PACKING


Niezależnie od tego, czy eksportujesz towary poza Unię, czy importujesz towary do kraju, czy korzystasz z transportu intermodalnego, mamy dla Ciebie rozwiązanie, które pomoże Ci optymalnie spakować towar!

Z systemem Expert Bin-Packing:

 • zaoszczędzisz mnóstwo czasu na planowanie pakowania i pakowanie
 • podniesiesz wydajność pracowników
 • ograniczysz koszty transportu i nośników
Przekonaj się, że warto!