Rozszerzona rzeczywistość – zarządzanie magazynem z systemem WMS

ExpertAR to innowacyjny w skali międzynarodowej system automatyzujący zarządzanie logistyką magazynową. System oparty jest o sieć urządzeń handsfree – terminale, okulary AR (rozszerzona rzeczywistość). Automatyzacja procesów logistycznych odbywa się z wykorzystaniem okularów rozszerzonej rzeczywistości, za pomocą których operator magazynowy może optymalizować swoją pracę – przyjęcia towarów, przesunięcia magazynowe, wydania towarów. System wyposażono w inteligentny mechanizm wewnętrznej geolokacji, za pomocą którego na okularach AR wyświetlają się informacje dotyczące lokalizacji poszczególnych zamówień/towarów.

Korzyści z zastosowania systemu ExpertAR

ExpertAR spowoduje eliminację dokumentów papierowych w procesach magazynowych, a także uwolni ręce operatora. Zastosowanie okularów AR znacznie uprości wyszukiwanie towarów na magazynie oraz będzie optymalizować operacje magazynowe poprzez mechanizmy, które wybiorą optymalną trasę, znajdą szukany asortyment. Ponadto system, poprzez śledzenie zdarzeń, rejestruje odchylenia od zaplanowanych procesów – braki magazynowe, niekompletne dostawy, itd.Funkcjonalności systemu ExpertAR

 • skupienie wzroku operatora na ciągach komunikacyjnych – handsfree, eliminacja zleceń papierowych, czy terminali logistycznych
 • inteligentne wyszukiwanie i lokalizacja towarów
 • optymalizacja i dynamiczna wizualizacja ścieżki rozkładania lub kompletacji towarów
 • możliwość rejestracji video kompletacji zamówienia
 • identyfikacja wizualna przyjmowanego towaru w oparciu o dostęp do zdjęć, specyfikacji i kart charakterystyk, w przypadku niezgodności procedura rejestracji video lub fotograficzna wraz z przesłaniem do działu reklamacji oraz kontroli jakości
 • dostęp online do tutoriali, instrukcji obsługi sprzętów, urządzeń, zasad postępowania
 • bieżące informacje o zmianach i zdarzeniach występujących w danej strefie magazynowej wraz z prezentacją ścieżki postępowania
 • możliwość wprowadzenia monitoringu i kontroli pracowników (porównanie czasu pracy i wydajności operatorów)
 • prezentacja ciągłości pracy, wykazanie przestojów, nierównomierności obciążenia pracowników w czasie, statystyki efektywności)
 • dostęp on-line do opisu procedur bezpieczeństwa
 • ograniczenia dostępów operatorów do obszarów niebezpiecznych
 • ostrzeganie przed niebezpieczeństwami
 
Projekt: „ExpertAR – rozszerzona rzeczywistość w logistyce i produkcji”
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
Cel projektu: Przeprowadzenie prac B+R pozwalających na opracowanie systemu mobilnego, wykorzystującego w logistyce wewnętrznej i produkcji rozszerzoną rzeczywistość (AR – Augmented Reality).
Projekt dotyczy innowacji produktowej.
Planowane efekty: Opracowanie nowego produktu – systemu mobilnego ExpertAR wykorzystującego technologię AR do automatyzacji procesów w logistyce magazynowej. ExpertAR będzie systemem składającym się z warstwy hardware – urządzeń handsfree (z wykorzystaniem okularów AR) oraz warstwy software (system inteligentnej wewnętrznej geolokacji). Wysokość wkładu Uni Europejskiej w projekt: 3 901 488,77 zł
Wartość projektu: 5 136 316,39 zł

DataConsult Projekty unijne

CHCESZ OTRZYMAĆ BROSZURĘ?

KLIKNIJ TUTAJ