Rozszerzona rzeczywistość – zarządzanie magazynem z systemem WMS

ExpertAR to innowacyjny w skali międzynarodowej system automatyzujący zarządzanie logistyką magazynową. System oparty jest o sieć urządzeń handsfree – terminale, okulary AR (rozszerzona rzeczywistość). Automatyzacja procesów logistycznych odbywa się z wykorzystaniem okularów rozszerzonej rzeczywistości, za pomocą których operator magazynowy może optymalizować swoją pracę – przyjęcia towarów, przesunięcia magazynowe, wydania towarów. System wyposażono w inteligentny mechanizm wewnętrznej geolokacji, za pomocą którego na okularach AR wyświetlają się informacje dotyczące lokalizacji poszczególnych zamówień/towarów.

Korzyści z zastosowania systemu ExpertAR

ExpertAR spowoduje eliminację dokumentów papierowych w procesach magazynowych, a także uwolni ręce operatora. Zastosowanie okularów AR znacznie uprości wyszukiwanie towarów na magazynie oraz będzie optymalizować operacje magazynowe poprzez mechanizmy, które wybiorą optymalną trasę, znajdą szukany asortyment. Ponadto system, poprzez śledzenie zdarzeń, rejestruje odchylenia od zaplanowanych procesów – braki magazynowe, niekompletne dostawy, itd.

Korzyści z zastosowania rozszerzonej rzeczywistości w logistyce są jeszcze dalej idące. Dzięki wdrożeniu tego rozwiązania w twojej firmie zauważalne będą także:

 • większe bezpieczeństwo pracy (w organizacjach z AR odnotowuje się mniejszy wskaźnik wypadków w czasie pracy);
 • krótszy czas wdrażania nowych pracowników;
 • szybsze reakcje na zdarzenia nieprzewidziane;
 • nieograniczony i łatwy dostęp do materiałów szkoleniowych oraz procedur i instrukcji;
 • automatyzacja procesów magazynowych;
 • skrócenie czasu przeprowadzania operacji w magazynie;
 • sprawniejsze odczytywanie i przesyłanie danych;
 • mniejsza liczba błędów ludzkich popełnianych w czasie pracy;
 • niższe koszty operacyjne oraz mniejsze straty finansowe.

Wymienione korzyści dobrze uwidaczniają to, że rozszerzona rzeczywistość w logistyce nie tylko usprawnia pracę magazynu i całego działu logistyki, ale także pozytywnie wpływ na wydajnośc i opłacalność pracy całej organizacji. Przełoży się to na zwiększenie zysków oraz sprawniejsze realizowanie zamówień. Efektem tego drugiego okażą się poprawione relacje z kontrahentami i klientami, skutkujące zdobyciem ich zaufania. Dzięki wiarygodności łatwiej jest zbudować stabilną pozycję na rynku oraz zyskanie przewagi nad konkurencją.

Funkcjonalności systemu ExpertAR

 • skupienie wzroku operatora na ciągach komunikacyjnych – handsfree, eliminacja zleceń papierowych, czy terminali logistycznych
 • inteligentne wyszukiwanie i lokalizacja towarów
 • optymalizacja i dynamiczna wizualizacja ścieżki rozkładania lub kompletacji towarów
 • możliwość rejestracji video kompletacji zamówienia
 • identyfikacja wizualna przyjmowanego towaru w oparciu o dostęp do zdjęć, specyfikacji i kart charakterystyk, w przypadku niezgodności procedura rejestracji video lub fotograficzna wraz z przesłaniem do działu reklamacji oraz kontroli jakości
 • dostęp online do tutoriali, instrukcji obsługi sprzętów, urządzeń, zasad postępowania
 • bieżące informacje o zmianach i zdarzeniach występujących w danej strefie magazynowej wraz z prezentacją ścieżki postępowania
 • możliwość wprowadzenia monitoringu i kontroli pracowników (porównanie czasu pracy i wydajności operatorów)
 • prezentacja ciągłości pracy, wykazanie przestojów, nierównomierności obciążenia pracowników w czasie, statystyki efektywności)
 • dostęp on-line do opisu procedur bezpieczeństwa
 • ograniczenia dostępów operatorów do obszarów niebezpiecznych
 • ostrzeganie przed niebezpieczeństwami

Inteligentne magazynowanie towarów

Jednym z większych wyzwań, w szczególności w magazynach o dużej powierzchni i szerokim asortymencie składowanych towarów, jest kompletacja zamówień. Doświadczeni magazynierzy wiedzą, jak długo może trwać przygotowanie jednej wysyłki. Problem może pojawić się szczególnie w przypadku towarów rzadziej wydawanych, których lokalizację trzeba każdorazowo sprawdzać, a następnie dokładnie wyszukiwać je na regałach. Rozszerzona rzeczywistość w logistyce może istotnie przyspieszyć ten proces, dzięki czemu pracownicy magazynu są w stanie w tym czasie przygotować więcej zamówień do wydania z magazynu, ponieważ urządzenia i systemy AR w magazynie na bieżąco instruują pracowników o lokalizacji danych towarów.Identyfikacja wizualna przyjmowanego towaru jest z kolei pomocna przy rozmieszczaniu na półkach towaru przyjmowanego. Pozwala to znacznie szybciej, bez poświęcania czasu na znalezienie właściwej lokalizacji, odłożyć we właściwe miejsce nowe dostawy towarów. Identyfikacja wizualna przyjmowanego towaru pozwala także szybciej zareagować w razie niezgodności  i niezwłocznie dokonać zwrotu do właściwego dostawcy.Inteligentne planowanie powierzchni magazynowej

Najtrudniejszym wyzwaniem jest jednak rozplanowanie powierzchni magazynowej. Każdemu kierownikowi magazynu lub działu logistycznego zależy na tym, żeby maksymalnie wykorzystać powierzchnię magazynu i móc przechować na niej możliwie jak najwięcej towarów.AR w logistyce rozwiązuje ten problem, ponieważ pozwala zweryfikować, czy dane zagospodarowanie przestrzeni magazynowej rzeczywiście jest rozwiązaniem optymalnym. Dzięki rozszerzonej rzeczywistości można skutecznie zaplanować nie tylko regały, ale też rozkład narzędzi, sprzętów i samych towarów, uwzględniając ich specyfikę, wielkość oraz warunki, w jakich powinny być przechowywane.


 

Handsfree w logistyce – sprawniejsza praca

Dużym problemem dla magazynierów jest zajętość obu rąk, która przeszkadza m.in. w identyfikacji towarów czy wykonywaniu inwentaryzacji. Handsfree w logistyce to urządzenia AR noszone na nadgarstku, które są w pełni kompaktowe i kompatybilne z zastosowanymi systemami magazynowymi. Dzięki temu identyfikacja towarów na regałach przebiega sprawniej, a magazynierzy mogą wykonywać niezbędne czynności bez konieczności zdejmowania rękawic ochronnych do obsługi standardowych terminali.

 

 

Projekt: „ExpertAR – rozszerzona rzeczywistość w logistyce i produkcji”
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
Cel projektu: Przeprowadzenie prac B+R pozwalających na opracowanie systemu mobilnego, wykorzystującego w logistyce wewnętrznej i produkcji rozszerzoną rzeczywistość (AR – Augmented Reality).
Projekt dotyczy innowacji produktowej.
Planowane efekty: Opracowanie nowego produktu – systemu mobilnego ExpertAR wykorzystującego technologię AR do automatyzacji procesów w logistyce magazynowej. ExpertAR będzie systemem składającym się z warstwy hardware – urządzeń handsfree (z wykorzystaniem okularów AR) oraz warstwy software (system inteligentnej wewnętrznej geolokacji). Wysokość wkładu Uni Europejskiej w projekt: 3 901 488,77 zł
Wartość projektu: 5 136 316,39 zł

DataConsult Projekty unijne

CHCESZ OTRZYMAĆ BROSZURĘ?

KLIKNIJ TUTAJ