W imieniu spółki DataConsult S.A. informujemy, iż od dnia 2 grudnia 2020 r. nastąpiło przekształcenie spółki DataConsult Sp. z o.o. w DataConsult S.A.; w tym dniu nastąpił wpis przekształcenia spółki do rejestru przedsiębiorców KRS.

Zmiana formy prawnej nie ma wpływu na kontynuację prowadzonej działalności oraz na ważność zawartych wcześniej umów. DataConsult S.A. przejęła wszelkie prawa i obowiązki DataConsult Sp. z o.o..

Spółka zachowuje swój dotychczasowy adres, numer NIP i REGON oraz numery rachunków bankowych.

Dane rejestrowe:

DataConsult S.A.
NIP: 9542506692
Regon: 240027355
KRS: 0000871791

Kapitał zakładowy: 2 463 950,00 zł

Konto bankowe: PL82191010482117625944880001 (Santander Bank Polska)

5

lutego 2021

Zarząd DataConsult S.A. informuje o zwołaniu w dniu 5 lutego 2021 roku o godzinie 13:00 w Kancelarii Notarialnej Notariusz Mariola Jonczyk przy ul. Kmieca 26 w Krakowie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy DataConsult S.A.

Walne zgromadzenie odbędzie się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

Zastosowane środki komunikacji elektronicznej umożliwiają:

• transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym
• dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której Akcjonariusze będą mogli wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad Walnego Zgromadzenia;
• wykonywanie przez Akcjonariusza osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku Walnego Zgromadzenia, poza miejscem odbywania Walnego Zgromadzenia, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.)

2

czerwca 2021

Zarząd DataConsult S.A. informuje o zwołaniu w dniu 2 czerwca 2021 roku o godzinie 9:30 w siedzibie DataConsult przy ul. Marcika 14C w Krakowie Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy DataConsult S.A..

Umów bezpłatną prezentację