W imieniu spółki DataConsult S.A. informujemy, iż od dnia 2 grudnia 2020 r. nastąpiło przekształcenie spółki DataConsult Sp. z o.o. w DataConsult S.A.; w tym dniu nastąpił wpis przekształcenia spółki do rejestru przedsiębiorców KRS.

Zmiana formy prawnej nie ma wpływu na kontynuację prowadzonej działalności oraz na ważność zawartych wcześniej umów. DataConsult S.A. przejęła wszelkie prawa i obowiązki DataConsult Sp. z o.o..

Spółka zachowuje swój dotychczasowy adres, numer NIP i REGON oraz numery rachunków bankowych.

Dane rejestrowe:

DataConsult S.A.
NIP: 9542506692
Regon: 240027355
KRS: 0000871791

Kapitał zakładowy: 2 463 950,00 zł

Konto bankowe: PL82191010482117625944880001 (Santander Bank Polska)