expertwms-white

System WMS – ExpertWMS®

Umów bezpłatną prezentację

Czym jest system ExpertWMS®?

ExpertWMS® to nowoczesne i kompleksowe rozwiązanie WMS (Warehouse Management System), które wspomaga procesy magazynowe i logistyczne zachodzące wewnątrz przedsiębiorstw. To narzędzie elastyczne i konfigurowalne. Integruje się z dowolnym systemem ERP, MES, e-commerce, TMS, systemem kurierskim. System ExpertWMS znajduje zastosowanie w przedsiębiorstwach działających w różnych branżach i reprezentujących zróżnicowane metody zarządzania magazynem (dystrybucja, produkcja, e-commerce).

Zamów bezpłatny katalog

Jak działa system ExpertWMS®?

Wybrane funkcjonalności systemu ExpertWMS®

Praca w czasie rzeczywistym (tryb online)

Automatyczna identyfikacja (kody kreskowe, RFID, Voice, AR), zgodność z GS1

Śledzenie parametrów towarów, jak data ważności, numer partii, numer serii i inne cechy

Wymiana danych z dowolnym systemem ERP, MES, e-commerce, TMS, systemami kurierskimi

Integracja z automatyką magazynową

Pełne traceability towaru

Zaawansowane algorytmy i strategie kompletacyjne

Pełnowymiarowe analizy, raporty i dashboardy

Kontrola jakości

Inwentaryzacje

Różne tryby pracy: informacyjny, decyzyjny, nakazowy

Zarządzanie towarami, lokalizacjami oraz nośnikami

Obsługa wielu magazynów fizycznych oraz logicznych z indywidualną polityką w zakresie magazynowania

Jednoczesna praca od kilku do kilkudziesięciu terminali na zmianie

 • bezbłędne przyjęcie, rozłożenie, wydanie towaru, produktu oraz surowca z wykorzystaniem automatycznej identyfikacji na podstawie kodów magazynowych, jak i kodów obcych;
 • obsługę procesów jedno- i wieloetapowych opartych na dyspozycjach z wykorzystaniem systemu rezerwacji;
 • różnorodne metody zarządzania cechami (m.in. cechy na podstawie systemów zewnętrznych, cechy na poziomie towarów, grup towarowych, cechy dla przyjęć, wydań);
 • śledzenie i zarządzanie partiami, cechami, datami ważności;
 • bezbłędne zlokalizowanie towaru, produktu oraz surowca z wykorzystaniem automatycznej identyfikacji;
 • rozbudowaną obsługę kodów kreskowych, m.in. z funkcją kontroli poprawności kodów, powiązania wielu kodów kreskowych z jedną jednostką miary oraz pomocniczymi jednostkami miary;
 • tworzenie technologii produkcyjnych, m.in. z poziomu kartoteki towarowej, obsługę zamienników;
 • zaawansowane mechanizmy kontroli jakości towarów z uwzględnieniem m.in. dat ważności, tworzenie procesów kontroli na dowolnym etapie obrotu towarów, kontrolę towarów dla wybranej grupy towarów, kontrahentów, czy lokalizacji;
 • inwentaryzację – odczyty spisowe i kontrolne, inwentaryzacja ciągła, pulpit zarządczy;
 • wsparcie spedycji, wysyłek i transportu własnego, integracja z systemami spedycyjnymi;
 • zaawansowane algorytmy optymalizacyjne (ścieżki rozkładania, kompletacji, zatowarowania stref kompletacji, gniazd i linii produkcyjnych);
 • różne metody planowania i realizacji kompletacji (m.in. Multi-Picking, Zone-Picking, Batch-Picking, Wave-Picking);
 • konsolidację dyspozycji, konfekcjonowanie, zarządzanie kompletami;
 • pełną edytowalność kartoteki towarowej (m.in. lokalizacje domyślne, obsługa wielu kodów kreskowych, obce kody kreskowe, zamienniki);
 • zarządzanie grupami towarowymi – z możliwością przypisania towaru do wielu grup, automatycznym przypisaniem towaru do grup systemowych, wykorzystaniem grup do tworzenia indywidualnych filtrów w procesach lub usprawnienia generowania nowych kartotek;
 • tworzenie automatycznych wydruków dokumentów, etykiet towarowych i logistycznych, możliwość drukowania dedykowanych etykiet dzięki powiązaniu kodu kreskowego z kartoteką kontrahenta;
 • tworzenie pełnowymiarowych analiz, wskaźników, raportów operacyjnych, planowanie i rozliczanie zadań;
 • komunikacja on-line;
 • pełną konfigurowalność zarówno na poziomie terminali, jak i panelu administratora systemu WMS wraz z możliwością dostosowania wyglądu i funkcjonalności dla konkretnego operatora na poziomie lokalizacji i procesów.

Zastosowanie systemu ExpertWMS®


Sprzedaż i dystrybucja

Magazyny dystrybucyjne i e-commerce

Produkcja

Magazyny surowców, półproduktów, opakowań, wyrobów gotowych

Branże

 • e-commerce
 • operator logistyczny
 • AGD
 • elektroniczna
 • farmaceutyczna
 • odzieżowo-tekstylna
 • przemysłowa
 • kosmetyczna
 • spożywcza
 • weterynaryjna
 • meblowa
 • chemiczna
 • motoryzacyjna
 • budowlana
 • papiernicza
 • elektryczno-technicznaDla kogo jest system ExpertWMS®?


Średnie i duże przedsiębiorstwa

Średnie i duże przedsiębiorstwa.

Magazyny różnej wielkości i typu

(od manualnych do automatycznych):

 • zamknięte
 • otwarte
 • półotwarte
 • specjalne, m.in.: chłodnie, mroźnie, magazyny materiałów niebezpiecznych i łatwopalnych

Korzyści z wdrożenia systemu ExpertWMS®

Dla firm / zarządu
 • Redukcja kosztów – ograniczenie ilości potrzebnych pracowników przy jednoczesnym skróceniu czasu realizacji operacji logistycznych i zwiększeniu ich ilości.
 • Podniesienie wydajności i efektywności – dzięki lepszej organizacji pracy magazynu.
 • Wzrost pozycji firmy wśród konkurencji dzięki poprawie obsługi Klienta.
 • Poprawa obsługi Klienta poprzez zmniejszenie ilości pomyłek, a wraz z tym ilości reklamacji.
 • Zmniejszenie kosztów związanych ze stratami spowodowanymi upływem terminu ważności, zniszczeniami.
 • Niskie koszty szkolenia nowego pracownika – szybkie osiągnięcie pełnej wydajności do pracy.
 • Mierzalność i ocena pracy magazynu dzięki modułowi szczegółowych raportów i analiz.
 • Szybki zwrot z inwestycji.
Dla dyrektora / kierownika logistyki
 • Optymalizacja czasu pracy magazynierów dzięki szczegółowej analizie czasu potrzebnego na realizację danego procesu oraz ilości zrealizowanych pozycji.
 • Sprawne zarządzanie i porządek w magazynie – bieżący monitoring stanu realizacji procesów i obiegu dokumentów.
 • Ograniczenie kosztów dzięki lepszej organizacji przestrzeni magazynowej - możliwość składowania większej ilości towaru w tej samej przestrzeni magazynowej.
 • Ograniczenie ilości reklamacji związanych z pomyłkami przy przyjęciach i wydaniach towarów.
 • Inwentaryzacja – krótszy czas trwania, inwentaryzacje wyrywkowe, weryfikacja z dokładnością do gniazd regałowych, towaru lub grupy towarów.
 • Zarządzanie procesami logistycznymi firmy - wiedza na temat ilości przetworzonych dokumentów, wag, pozycji, realizacji czynności i wydajności pracowników, ilości i rodzaju błędów i reklamacji itd.
 • Integracja z systemami kurierskimi – zamawianie transportu jednym kliknięciem.
 • Ograniczenie „papierowego” obiegu dokumentów – pełna informacja w systemie.
Dla kierownika magazynu / magazyniera
 • Skrócenie czasu przyjęć i wydań towarów. Zwiększenie wydajności pracowników magazynu.
 • Możliwość zatrudniania i szybkiego wdrożenia pracowników sezonowych.
 • Ograniczenie błędów przy przyjęciach i wydaniach towarów.
 • Rzeczywista identyfikacja surowców wg dostaw, certyfikatów, dat ważności.
 • Zarządzanie towarami o krótkiej dacie ważności, dużej rotowalności.
 • Inwentaryzacja – krótszy czas trwania, inwentaryzacje wyrywkowe, weryfikacja z dokładnością do gniazd regałowych, towaru lub grupy towarów.
 • Analizy – kontrola realizacji i wydajności.
 • Ograniczenie „papierowego” obiegu dokumentów – pełna informacja w systemie.
Dla działu IT
 • Elastyczność modułu w zakresie dopasowania do pojawiających się potrzeb zmian funkcjonalnych.
 • Całkowita integracja z urządzeniami wspomagającymi, jak kolektory danych czy drukarki etykiet.
 • Pełna informatyzacja w systemie.

Porozmawiaj z nami


  Sprawdź też inne systemy magazynowe ExpertWMS®

  Przeczytaj więcej na temat systemów WMS

  17 maja 2024
  Aktualności
  Sztuczna inteligencja w logistyce

  Sztuczna inteligencja (AI) w branży TSL Branża Transport-Spedycja-Logistyka to jeden z najprężniej rozwijających się sektorów polskiej gospodarki. Proporcjonalnie do rozwoju, branża logistyczna inwestuje w technologie cyfrowe, […]
  14 marca 2024
  Aktualności
  Big Data w logistyce = Big korzyści dla logistyki

  Analizę Big Data można wykorzystać do optymalizacji tras, usprawnienia procesu produkcji, optymalizacji magazynów, planowania zapasów, prognozowania popytu, jakości usług i do wielu innych aspektów operacji logistycznych. Zastosowanie Big Data w logistyce pomoże odkryć nowe możliwości prowadzących do zwiększenia efektywności, jak i zmniejszenia kosztów.
  8 marca 2024
  Aktualności
  7 pomysłów na ekologiczny magazyn

  Temat zmian klimatycznych w obecnej chwili jest jednym z najbardziej palących problemów. Niemal każdy poświęcił chwilę lub dwie na refleksję dotyczącą swojego wpływu na środowisko i wiele osób zaczęło szukać sposobów, aby ten negatywny wpływ zminimalizować.
  10 stycznia 2024
  Aktualności
  Zarządzanie zapasami w magazynie

  Jak zarządzać zapasami w magazynie?   Zarządzanie zapasami stanowi jedno z kluczowych wyzwań dla współczesnych przedsiębiorstw. Termin ten odnosi się do wszystkich działań mających na celu […]