System WMS – ExpertWMS®

System WMS - ExpertWMS®

Nowoczesne technologie logistyczne i informatyczne, które stawiają rozwiązanie w czołówce najlepszych systemów WMS w Polsce.

ZAMÓW DARMOWĄ PREZENTACJĘ ONLINE NASZEGO SYSTEMU WMS

KLIKNIJ TUTAJ

KORZYŚCI Z WDROŻENIA SYSTEMU WMS - ExpertWMS®

DLA FIRMY / ZARZĄDU:

 • Redukcja kosztów – ograniczenie ilości potrzebnych pracowników przy jednoczesnym skróceniu czasu realizacji operacji logistycznych i zwiększeniu ich ilości.
 • Podniesienie wydajności i efektywności – dzięki lepszej organizacji pracy magazynu.
 • Wzrost pozycji firmy wśród konkurencji dzięki poprawie obsługi Klienta.
 • Poprawa obsługi Klienta poprzez zmniejszenie ilości pomyłek, a wraz z tym ilości reklamacji.
 • Zmniejszenie kosztów związanych ze stratami spowodowanymi upływem terminu ważności, zniszczeniami.
 • Niskie koszty szkolenia nowego pracownika – szybkie osiągnięcie pełnej wydajności do pracy.
 • Mierzalność i ocena pracy magazynu dzięki modułowi szczegółowych raportów i analiz.
 • Szybki zwrot z inwestycji.

DLA DYREKTORA / KIEROWNIKA LOGISTYKI:

 • Optymalizacja czasu pracy magazynierów dzięki szczegółowej analizie czasu potrzebnego na realizację danego procesu oraz ilości zrealizowanych pozycji.
 • Sprawne zarządzanie i porządek w magazynie – bieżący monitoring stanu realizacji procesów i obiegu dokumentów.
 • Ograniczenie kosztów dzięki lepszej organizacji przestrzeni magazynowej - możliwość składowania większej ilości towaru w tej samej przestrzeni magazynowej.
 • Ograniczenie ilości reklamacji związanych z pomyłkami przy przyjęciach i wydaniach towarów.
 • Inwentaryzacja – krótszy czas trwania, inwentaryzacje wyrywkowe, weryfikacja z dokładnością do gniazd regałowych, towaru lub grupy towarów.
 • Zarządzanie procesami logistycznymi firmy - wiedza na temat ilości przetworzonych dokumentów, wag, pozycji, realizacji czynności i wydajności pracowników, ilości i rodzaju błędów i reklamacji itd.
 • Integracja z systemami kurierskimi – zamawianie transportu jednym kliknięciem.
 • Ograniczenie „papierowego” obiegu dokumentów – pełna informacja w systemie.

DLA KIEROWNIKA MAGAZYNU / MAGAZYNIERA:

 • Skrócenie czasu przyjęć i wydań towarów.
 • Zwiększenie wydajności pracowników magazynu.
 • Możliwość zatrudniania i szybkiego wdrożenia pracowników sezonowych.
 • Ograniczenie błędów przy przyjęciach i wydaniach towarów.
 • Rzeczywista identyfikacja surowców wg dostaw, certyfikatów, dat ważności.
 • Zarządzanie towarami o krótkiej dacie ważności, dużej rotowalności.
 • Inwentaryzacja – krótszy czas trwania, inwentaryzacje wyrywkowe, weryfikacja z dokładnością do gniazd regałowych, towaru lub grupy towarów.
 • Analizy – kontrola realizacji i wydajności.
 • Ograniczenie „papierowego” obiegu dokumentów – pełna informacja w systemie.

DLA DZIAŁU IT:

 • Elastyczność modułu w zakresie dopasowania do pojawiających się potrzeb zmian funkcjonalnych.
 • Całkowita integracja z urządzeniami wspomagającymi, jak kolektory danych czy drukarki etykiet.
 • Pełna informatyzacja w systemie.

CHCESZ OTRZYMAĆ BROSZURĘ?

KLIKNIJ TUTAJ

FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU WMS ExpertWMS®

System magazynowy ExpertWMS® to więcej niż standardowy system WMS (Warehouse Management). System ExpertWMS® spełnia nie tylko wszelkie funkcje, których wymagamy od tego typu rozwiązań, ale daje również możliwość rozbudowy i zarządzaniami nimi w bardziej wydajny sposób.

Program magazynowy ExpertWMS® umożliwia:

 • bezbłędne przyjęcie, rozłożenie, wydanie towaru, produktu oraz surowca z wykorzystaniem automatycznej identyfikacji na podstawie kodów magazynowych, jak i kodów obcych;
 • obsługę procesów jedno- i wieloetapowych opartych na dyspozycjach z wykorzystaniem systemu rezerwacji;
 • różnorodne metody zarządzania cechami (m.in. cechy na podstawie systemów zewnętrznych, cechy na poziomie towarów, grup towarowych, cechy dla przyjęć, wydań);
 • śledzenie i zarządzanie partiami, cechami, datami ważności;
 • bezbłędne zlokalizowanie towaru, produktu oraz surowca z wykorzystaniem automatycznej identyfikacji;
 • rozbudowaną obsługę kodów kreskowych, m.in. z funkcją kontroli poprawności kodów, powiązania wielu kodów kreskowych z jedną jednostką miary oraz pomocniczymi jednostkami miary;
 • tworzenie technologii produkcyjnych, m.in. z poziomu kartoteki towarowej, obsługę zamienników;
 • zaawansowane mechanizmy kontroli jakości towarów z uwzględnieniem m.in. dat ważności, tworzenie procesów kontroli na dowolnym etapie obrotu towarów, kontrolę towarów dla wybranej grupy towarów, kontrahentów, czy lokalizacji;
 • inwentaryzację – odczyty spisowe i kontrolne, inwentaryzacja ciągła, pulpit zarządczy;
 • wsparcie spedycji, wysyłek i transportu własnego, integracja z systemami spedycyjnymi;
 • zaawansowane algorytmy optymalizacyjne (ścieżki rozkładania, kompletacji, zatowarowania stref kompletacji, gniazd i linii produkcyjnych);
 • różne metody planowania i realizacji kompletacji (m.in. Multi-Picking, Zone-Picking, Batch-Picking, Wave-Picking);
 • konsolidację dyspozycji, konfekcjonowanie, zarządzanie kompletami;
 • pełną edytowalność kartoteki towarowej (m.in. lokalizacje domyślne, obsługa wielu kodów kreskowych, obce kody kreskowe, zamienniki);
 • zarządzanie grupami towarowymi – z możliwością przypisania towaru do wielu grup, automatycznym przypisaniem towaru do grup systemowych, wykorzystaniem grup do tworzenia indywidualnych filtrów w procesach lub usprawnienia generowania nowych kartotek;
 • tworzenie automatycznych wydruków dokumentów, etykiet towarowych i logistycznych, możliwość drukowania dedykowanych etykiet dzięki powiązaniu kodu kreskowego z kartoteką kontrahenta;
 • tworzenie pełnowymiarowych analiz, wskaźników, raportów operacyjnych, planowanie i rozliczanie zadań;
 • komunikacja on-line;
 • pełną konfigurowalność zarówno na poziomie terminali, jak i panelu administratora systemu WMS wraz z możliwością dostosowania wyglądu i funkcjonalności dla konkretnego operatora na poziomie lokalizacji i procesów.

MASZ PYTANIA?

 

Sprawdź też inne systemy magazynowe ExpertWMS®


 

Zamów prezentację online