[:pl]ExpertWMS - System magazynowy[:]

Program magazynowy – zarządzanie magazynem z systemem WMS

System magazynowy ExpertWMS® to nowoczesne rozwiązanie klasy WMS, które wspomaga procesy magazynowe i logistyczne zachodzące wewnątrz przedsiębiorstwa. W systemie WMS zastosowano najnowocześniejsze technologie logistyczne i informatyczne, które stawiają rozwiązanie w czołówce najlepszych systemów WMS w Polsce.

Program magazynowy ExpertWMS® wspiera zarządzanie magazynem od przyjęcia oraz lokalizacji towaru i surowca poprzez zatowarowanie stref kompletacyjnych, jak również gniazd i linii produkcyjnych, aż po procesy wydań. Obsługiwane w systemie WMS procesy mogą być jedno lub wieloetapowe oraz mogą opierać się o dokumenty dyspozycji lub bez, uwzględniając zaawansowany system rezerwacji i przechodząc przez wiele działów.

System WMS potrafi elastycznie reagować na sygnały uruchamiając m.in. procedury kontroli jakości, inwentaryzacji towaru/lokalizacji czy automatycznych powiadomień. W efekcie program magazynowy WMS pomaga zarówno na poziomie operacyjnym, jak i zarządczym zwiększać wydajność magazynu i ograniczać jego koszty. System WMS współpracuje z technologią RFID, Voice Picking, Light Picking oraz automatyką magazynową, integruje się z szerokim zakresem urządzeń i technik magazynowych. Program magazynowy WMS jest wdrażany w przedsiębiorstwach działających w różnych branżach i reprezentujących zróżnicowane metody zarządzania magazynem.

Funkcjonalności systemu WMS

System magazynowy ExpertWMS® to więcej niż standardowy system klasy WMS (Warehouse Management). System WMS spełnia nie tylko wszelkie funkcje, których wymagamy od tego typu rozwiązań, ale daje również możliwość rozbudowy i zarządzaniami nimi w bardziej wydajny sposób.

Program magazynowy ExpertWMS® umożliwia:

 • bezbłędne przyjęcie, rozłożenie, wydanie towaru, produktu oraz surowca z wykorzystaniem automatycznej identyfikacji na podstawie kodów magazynowych jak i kodów obcych;
 • obsługę procesów jedno i wieloetapowych opartych na dyspozycjach z wykorzystaniem systemu rezerwacji;
 • różnorodne metody zarządzania cechami (m.in. cechy na podstawie systemów zewnętrznych, cechy na poziomie towarów, grup towarowych, cechy dla przyjęć, wydań);
 • śledzenie i zarządzanie partiami, cechami, datami ważności;
 • bezbłędne zlokalizowanie towaru, produktu oraz surowca z wykorzystaniem automatycznej identyfikacji;
 • zaawansowane algorytmy optymalizacyjne (ścieżki rozkładania, kompletacji, zatowarowania stref kompletacji, gniazd i linii produkcyjnych); różne metody planowania i realizacji kompletacji (m.in. Multi-Picking, Zone-Picking, Batch-Picking, Wave-Picking);
 • konsolidację dyspozycji, konfekcjonowanie, zarządzanie kompletami; pełną edytowalność kartoteki towarowej (m.in. lokalizacje domyślne, obsługa wielu kodów kreskowych, obce kody kreskowe, zamienniki);
 • zarządzanie grupami towarowymi – z możliwością przypisania towaru do wielu grup, automatycznym przypisaniem towaru do grup systemowych, wykorzystaniem grup do tworzenia indywidualnych filtrów w procesach lub usprawnienia generowania nowych kartotek;
 • rozbudowaną obsługę kodów kreskowych m.in. z funkcją kontroli poprawności kodów, powiązania wielu kodów kreskowych z jedną jednostką miary oraz pomocniczymi jednostkami miary;
 • tworzenie technologii produkcyjnych m.in. z poziomu kartoteki towarowej, obsługę zamienników;
 • zaawansowane mechanizmy kontroli jakości towarów z uwzględnieniem m.in. dat ważności, tworzenie procesów kontroli na dowolnym etapie obrotu towarów, kontrolę towarów dla wybranej grupy towarów, kontrahentów czy lokalizacji;
 • inwentaryzację – odczyty spisowe i kontrolne, inwentaryzacja ciągła, pulpit zarządczy;
 • wsparcie spedycji, wysyłek i transportu własnego, integracja z systemami spedycyjnymi;
 • tworzenie automatycznych wydruków dokumentów, etykiet towarowych i logistycznych, możliwość drukowania dedykowanych etykiet dzięki powiązaniu kodu kreskowego z kartoteką kontrahenta;
 • tworzenie pełnowymiarowych analiz, wskaźników, raportów operacyjnych, planowanie i rozliczanie zadań;
 • komunikacja on-line;
 • pełną konfigurowalność zarówno na poziomie terminali, jak i panelu administratora systemu WMS wraz z możliwością dostosowania wyglądu i funkcjonalności dla konkretnego operatora na poziomie lokalizacji i procesów
[:pl]ExpertWMS - Funkcjonalności systemu WMS[:]

Korzyści z wdrożenia systemu WMS:

 • Optymalizacja kosztów logistycznych
 • Redukcja czasu trwania operacji magazynowych
 • Automatyzacja procesów magazynowych i większa wydajność pracy
 • Pełna kontrola towarów i surowców (ilość, partie, daty ważności, lokalizacje)
 • Większa kontrola nad pracownikami magazynu, zarządzanie pracownikami
 • Zmniejszenie różnic inwentaryzacyjnych
 • Redukcja pomyłek i błędów magazynowych