Analiza i wdrożenie

 

DataConsult, dostarczając system WMS, świadczy kompleksowe usługi wdrożeniowe, wypracowane w ramach wieloletniego doświadczenia zdobytego w wyniku przeprowadzonych z sukcesem wdrożeń u kilkuset Klientów.

Prowadzimy projekty wdrożeniowe w oparciu o własną metodykę zbliżoną do standardów PRINCE2®. Zgodnie z nią, projekt w ujęciu czasowym dzielimy na kilka faz wdrożeniowych. Za realizację zadań w ramach wszystkich faz odpowiedzialny jest odpowiednio ustrukturyzowany Zespół Projektowy.

Podział całego przedsięwzięcia na mniejsze fragmenty - fazy, określenie kamieni milowych i produktów w każdej z nich, daje możliwość lepszego zaplanowania zadań oraz zarządzania tymi zadaniami.

Fazy projektu wdrożeniowego

Poniżej przedstawione zostały poszczególne fazy projektu wdrożeniowego:

1

Przygotowanie analizy wdrożeniowej

Etap analizy stanowi fundament całego procesu. Diagnozie zostają poddane wszystkie procesy istotne z punktu widzenia wdrożenia systemu magazynowego, rozpatrywany jest stan przed wejściem nowego systemu, w trakcie wdrożenia oraz po realizacji projektu. Podsumowaniem analizy wdrożeniowej jest dokument analizy konfiguracyjnej, który procesowo - na schematach, modelach, przepływach i zrzutach ekranowych - pokazuje sposób pracy z systemem.

2

Konfiguracja systemu

System ExpertWMS® to informatyczne „klocki lego”. Wdrożenie nie wymaga mocnego angażowania zasobów programistycznych, potrzebna jest wiedza i umiejętności właściwego ułożenia elementów. Celem tej fazy jest zbudowanie wszystkich komponentów systemu, które zostały zdefiniowane i zaaprobowane w specyfikacji analizy. Podczas konfiguracji ma miejsce rozwój funkcjonalności dostosowanych do wymagań Klienta, integracja z systemem nadrzędnym, a także sukcesywne uruchomienie procesów na bazie testowej. Efektem fazy konfiguracji jest kompletny, skonfigurowany system, a także dokonanie integracji i migracji danych.

3

Szkolenia i egzaminy

Konfiguracja i wdrożenie każdego procesu magazynowego (procesy wewnętrzne, przyjęcia, inwentaryzacja, wydania) kończy się osobną prezentacją oraz szkoleniem. Osoby szkolone otrzymują materiały instruktażowe. Po zapoznaniu się z przekazanymi materiałami oraz przećwiczeniem nowych umiejętności następuje egzamin praktyczny, którego wyniki przekazywane są kadrze zarządzającej.

4

Start produktywny i wspomaganie po starcie

Uruchomienie na bazie produkcyjnej następuje etapowo. W pierwszej kolejności uruchamiane są procesy wewnętrzne wraz z przyjęciami, w drugim etapie proces wydań poprzedzony inwentaryzacją. Dzięki wprowadzeniu etapowości tego procesu pracownicy efektywniej rozpoczynają pracę z nowym systemem.

Metodyka projektu

 

W trakcie prowadzenia projektu wykorzystujemy szereg narzędzi wspomagających zarządzanie procesem - są to zarówno narzędzia informatyczne, wzorce dokumentów oraz procedury wspomagające zarządzanie ryzykiem projektowym, a także ułatwiające komunikację, monitorowanie postępów prac i wypracowanie rozwiązań dla punktów otwartych.

Opracowana przez nas metodyka prowadzenia projektów pomaga w planowaniu zadań i obowiązków, komunikacji projektowej, rzetelnym przygotowaniu dokumentacji oraz jasnym określeniu zadań i statusu projektu.

Dzięki niej możemy na bieżąco monitorować:

  • budżet projektu wdrożeniowego,
  • zgodność z funkcjonalnością założoną,
  • harmonogram,
  • ryzyko, któremu błyskawicznie zapobiegamy.

Chcesz dowiedzieć się, jak usprawnić zarządzanie Twoim magazynem?

Zamów audyt magazynu