Doradztwo logistyczne

 

Jesteśmy Państwa partnerem w zakresie specjalistycznych usług doradczych od etapu planowania
i opracowania wizji i koncepcji systemów logistycznych, udzielania wsparcia w zakresie rozwiązania bieżących problemów związanych z magazynowaniem i łańcuchem dostaw, aż po realizację pełnego zakresu usług konsultingowych.

Nasza oferta obejmuje działania począwszy od przeprowadzenia audytu logistycznego z zamodelowaniem procesów i przepływów magazynowych, poprzez optymalizację i obniżenie kosztów magazynowych, organizację przestrzeni i powierzchni magazynowej, aż po wykonanie projektu magazynu i infrastruktury technicznej, zapewniając wsparcie w zakresie wyboru właściwego rozwiązania informatycznego czy nadzór nad projektem oraz audyt powdrożeniowy.

 

Analiza procesów logistycznych

Celem audytu jest sprawdzenie aktualnej sytuacji firmy ze stanem oczekiwanym oraz wskazanie możliwości usprawnienia działań realizowanych w zakresie logistyki. Analizę taką tworzymy, aby szczegółowo określić  kiedy i jakie sytuacje problemowe mogą pojawić się w przedsiębiorstwie i jak tym problemom w odpowiednim czasie zaradzić. Często rozwiązaniem wystarczającym może okazać się optymalizacja i w konsekwencji obniżenie kosztów magazynowych, nieraz konieczne będą zmiany poprzez wprowadzenie systemu informatycznego czy reorganizacja struktury magazynu, a w skrajnych przypadkach projekt nowego magazynu czy inwestycja w automatykę magazynową.

Projekt magazynu

Nasze usługi obejmują również wsparcie w zakresie wykonania projektu magazynu. Doradzamy m.in.  jak najbardziej optymalnie umiejscowić strefy magazynowe, jak ułożyć regały, ciągi komunikacyjne, bramy wejściowe i wyjściowe, rampy, jak wyposażyć magazyn pod względem infrastruktury technicznej zachowując i przestrzegając przy tym wszelkich wymogów bezpieczeństwa.

Optymalizacja

Doradztwo logistyczne pomaga w zdefiniowaniu i zlokalizowaniu obszarów występowania tzw. „wąskich gardeł” w logistyce wewnętrznej. Główne zadanie doradztwa logistycznego to znalezienie stref powodujących ograniczenie bądź spowolnienie przepływu towaru, czynników wywołujących największą ilość pomyłek, straty czasowe, a przez to generujących niepotrzebne koszty. Kryteriów optymalizacji może być wiele i często korelują one ze sobą.

Oferujemy profesjonalne usługi doradztwa logistycznego, które koncentrujemy ściśle na przepływie materiałowym w magazynie. Doradztwo logistyczne zajmuje się procesami kształtowania logistyki magazynowej i zapewnia optymalne wykorzystanie dostępnych środków pracy, a także dba aby przepływ fizycznego strumienia towarów był optymalny.

Wsparcie i nadzór

Wybór najbardziej optymalnego rozwiązania wymaga szerokiej wiedzy o logice procesów wewnętrznych klienta, jak również znajomości rynku dostawców. My tę wiedzę posiadamy, potrafimy połączyć nasze know-how w zakresie metod optymalnego wykorzystania magazynu, czy kompletacji i wysyłki towarów z dostępnymi na rynku rozwiązaniami technicznymi.

Audyt powdrożeniowy

Pozwala stwierdzić czy wprowadzenie nowych rozwiązań zakończone zostało sukcesem, czy założone cele zostały zrealizowane, czy wskaźniki prawidłowości przebiegu procesów (KPI) są na odpowiednim poziomie, czy może wymagane są jednak dalsze działania korygujące i naprawcze.

 

infografika-audyt