Projektujemy i wspieramy logistykę firm

Doradztwo logistyczne

Nasi doradcy logistyczni to praktycy, którzy nie tylko pracowali w magazynach, ale także zarządzali wieloma z nich. Mają oni wieloletnie doświadczenie w analityce, zarządzaniu projektami, optymalizacji powierzchni magazynowych oraz planowaniu procesów logistycznych.


Co to jest doradztwo logistyczne

Doradztwo logistyczne - zębatki gif

Naszym klientom zapewniamy ekspercki przegląd logistyki w firmie. Wskazujemy możliwości usprawnienia realizowanych procesów i ograniczamy koszty ich funkcjonowania.

Oferujemy następujące rodzaje doradztwa logistycznego:


Doradztwo bazowe

Część analityczna

(analiza sytuacji bieżącej - „as is”)

Część doradcza

(rekomendacje wraz ze spodziewanymi efektami – „as it should be”)


Doradztwo rozszerzone

Pełny zakres doradztwa bazowego

Rozszerzenia


Przykładowe rozszerzenia do wyboru (możesz je wybrać osobno, traktujemy je jako niezależny produkt):
Audyt zarządzania zapasami magazynowymi
 • Analiza obecnego stoku magazynowego
 • Analiza procesu zamówień
 • Wiekowanie zapasu
 • Analiza zapasów na podstawie analizy ABC/XYZ
 • Ustalenie zapasów zabezpieczających dla każdego z SKU
 • Określenie punktów zamawiania dla każdego z SKU
 • Określenie maksymalnych poziomów zapasów dla każdego SKU
 • Określenie optymalnej częstotliwości zamówień do dostawców
Audyt ułożenia towaru w magazynie
 • Określenie dla lokalizacji kompletacyjnych towarów w poszczególnych alejkach/regałach z uwzględnieniem wielkości oraz rotacji
 • Określenie wielkości lokalizacji kompletacyjnych z uwzględnieniem wielkości oraz rotacji
 • Określenie dla lokalizacji zapasowych towarów w poszczególnych alejkach/regałów z uwzględnieniem lokalizacji kompletacyjnych, wielkości oraz rotacji
 • Plan ułożenia towarów dostosowany do fizycznych systemów składowania w magazynie
 • Proponowana optymalizacja systemów składowania w magazynie w oparciu o ergonomiczne ułożenie towarów
Wyliczenie wskaźnika OTIF (ocena jakości logistyki)
 • Wyliczenie dla całej firmy za dany okres
 • Wyliczenie dla każdego Klienta osobno za dany okres
 • Kompletność realizacji zamówień
 • Analiza długości realizacji zamówień
Wskaźnik utraconej sprzedaży
 • Wyliczenie dla całej firmy za dany okres
 • Wyliczenie dla każdego SKU osobno za dany okres
 • Prezentacja wyników w formie ilości sztuk lub wartościowo
Wskaźniki KPI do wyboru
 • KPI dotyczące zapasów magazynowych
  1. Pokrycia
  2. Rotacji zapasów
  3. Zapasów nierotujących
  4. Stopień wykorzystania magazynu (obłożenia)
 • KPI dotyczące wysyłek
  1. Terminowość dostaw (wysyłek)
  2. Stopień realizacji zamówień
  3. Czas obsługi zamówienia
  4. Poprawność kompletacji
  5. Dzienne wydanie
  6. Wydajność kompletacji
 • KPI dotyczące zwrotów
  1. Reklamacji
 • KPI dotyczące przyjęcia
  1. Wydajność przyjęcia
 • KPI dotyczące Użytkowników
  1. Wydajności pracownika
  2. Błędów pracownika

Etapy doradztwa logistycznego

Opracowaliśmy autorską metodykę doradztwa logistycznego, która składa się z kilku etapów.
 
Spotkania z klientem i wizje lokalne w magazynie
Konsultanci logistyczni zbierają wszystkie niezbędne dane podczas spotkań oraz wizyt w Twoim magazynie. W pierwszej kolejności analizują oni aktualne funkcjonowanie logistyki w firmie, m.in. layout magazynów, używane systemy składowania, wyposażenie, przepływy towarów oraz wszystkie procesy zachodzące w magazynie.Niezbędne elementy, które są audytowane:
 • a. Przejście przez kluczowe procesy magazynowe i weryfikacja ich z obrazem rzeczywistym:
  • Przyjęcie zamówienia od klienta i wygenerowanie (wprowadzenie do systemu) zamówienia
  • Przekazanie zamówienia do realizacji
  • Przyjęcie dostawy towaru
  • Składowanie towaru i jego ewidencjonowanie
  • Kompletacja zamówienia
  • Wydanie zamówienia z magazynu (na transport własny - jeśli występuje oraz dla przewoźników)
  • Obsługa zwrotów
  • Zasilenie produkcji oraz odbiór produktów gotowych (jeśli występuje produkcja)
  • Przesunięcie towarów między magazynami lub oddziałami (jeśli występuje wiele magazynów)
  • Pozostałe istotne z punktu widzenia doradztwa logistycznego procesy
  • b. Wywiad z kadrą menadżerską
  • c. Wywiad z magazynierami
  • d. Omówienie bieżących kwestii i pytań
Przygotowanie analiz
Następnie konsultanci logistyczni na podstawie otrzymanych danych analitycznych oceniają przepływy towarów i dokumentów, skalę działalności, sezonowość, wydajność oraz wskazują wąskie gardła.

Szczegółowej analizie danych poddawana jest m.in.:
 • Charakterystyka ogólna i logistyczna Klienta
 • Baza towarowa
 • Ogólna charakterystyka towarów
 • Powierzchnia magazynowa, ilość pracowników, godziny pracy
 • Plany magazynu
 • Charakterystyka zapasów - towarów
 • Charakterystyka przyjęć
 • Charakterystyka transferów międzymagazynowych
 • Charakterystyka zwrotów
 • Charakterystyka wydań
 • Analiza rotacji
Przygotowanie rekomendacji i planowanych zmian
Rekomendacje dotyczą układu stref systemu, składowania, niezbędnego wyposażenia magazynowego, prawidłowego przepływu towarów i wszystkich procesów magazynowych. Wdrożenie tych rekomendacji zlikwiduje wąskie gardła oraz zoptymalizuje pracę i podniesie wydajność magazynu.

Na tym etapie opracowane i przygotowane są rekomendowane kompleksowe rozwiązania w magazynie w dotyczące m.in.:
 • a. Zaplanowania przestrzeni magazynowej
 • Układy stref
 • Ciągi komunikacyjne
 • Wyposażenie
 • b. Systemy składowania
 • Rodzaje
 • Umiejscowienie
 • c. Organizacji pracy
 • Dostawy
 • Rozłożenie towaru
 • Systemy składowania
 • Systemy zatowarowania
 • Sposoby kompletacji
 • Pakowanie
 • Załadunek
 • Obsługa zwrotów
 • Obsługa transferów międzymagazynowych
 • d. Proponowanych procesów magazynowych
 • Opis założeń procesowych
 • Schemat przepływów towarów
Prezentacje etapowe i końcowe
Konsultanci logistyczni przygotowują dwie prezentacje, które zostaną szczegółowo omówione z klientem. Pierwsza - podsumowuje część analityczną doradztwa logistycznego ("as is"), natomiast druga dotyczy jego doradczej części ("as it should be").

Prezentacje to obszerny materiał, liczący średnio 120-150 slajdów dla usługi doradztwa bazowego. Prezentacje zawierają dane analityczne, płynące z nich wnioski oraz wszelkie rekomendacje wraz z uzasadnieniem ich wyboru.
Nasz doradca logistyczny przeprowadzi analizę Twoich procesów magazynowych

Zarządzasz logistyką w swojej firmie? Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie doradztwa logistycznego.

Dowody naszej skuteczności

Poznaj case study, które zrealizowaliśmy dla naszych klientów.

Koncepcja logistyczna oraz projekt systemów składowania i nowoczesnego wyposażenia.

Zrealizowany projektu doradztwa logistycznego umożliwił wdrożenie jak najbardziej efektywnych systemów składowania oraz wyposażenia w porównaniu do pierwotnych propozycji. Dzięki temu Klient zaoszczędził znaczące środki finansowe, jednocześnie poprawiając wydajność i funkcjonalność swojego magazynu.

 
Skontaktuj się z nami, jeśli:

Planujesz budowę nowego magazynu

Dotychczasowe procesy przestały być efektywne

Wydajność Twojego magazynu spada

Wydaje Ci się, że na logistykę wydajesz za dużo

Chcesz skorzystać z dobrych praktyk logistycznych i liczysz na gotowe rozwiązania

Chcesz skalować swój biznes

Pojawiają się błędy w kompletacji

Brakuje Ci miejsca w magazynie

Chcesz sprawnie obsługiwać zwroty

Chcesz przenieść się do nowego magazynu

Masz problemy z terminową realizacją zleceń

Chcesz inwestować w sprzęt i infrastrukturę, których naprawdę potrzebujesz

Twoja firma rośnie, a logistyka nie nadąża

Planujesz wejść na nowe rynki


Porozmawiaj z nami

Jeśli brakuje Ci miejsca w magazynie, jego koszty rosną, a zależy Ci, aby mieć wydajnie zaprojektowane procesy i właściwie dobrany sprzęt - to usługa naszego doradztwa logistycznego jest właśnie dla Ciebie.  Analiza logistyczna – ocena stanu logistyki w firmie

  Procesy logistyczne w firmie istotnie przekładają się na funkcjonowanie całej organizacji i generowane przez nią koszty. W wielu przedsiębiorstwach wciąż tkwi potencjał do optymalizacji zachodzących wewnątrz procesów logistycznych, które pomogą usprawnić ich przebieg i zredukować koszty. Konsulting logistyczny przeprowadzony przez zewnętrzną firmę to najskuteczniejszy sposób ocenę sytuacji bieżącej.

  Analiza procesów logistycznych w przedsiębiorstwie – jak ją wykorzystać?

  Analiza procesów logistycznych w przedsiębiorstwie pomoże znaleźć obszary, które mogą funkcjonować sprawniej. Analiza logistyczna przyczyni się tym samym m.in. do możliwości:

  • redukcji kosztów stałych firmy;
  • poprawy wydajności magazynu;
  • zwiększenia efektywności procesów magazynowych;
  • skuteczniejszego rozplanowania magazynu;
  • wykorzystania rozwiązań IT.

  Analizy logistyczne to wsparcie, dzięki któremu wiele przedsiębiorstw może poczynić korzystne i perspektywiczne inwestycje w rozwiązania logistyczne, obejmujące zarówno systemy magazynowe, jak również rozwój infrastruktury i automatyzację procesów.

  Konsulting logistyczny – warunki dobrej współpracy

  Wsparcie logistyczne może być efektywne tylko pod warunkiem owocnej współpracy doradców i kierownika magazynu oraz wszystkich ludzi delegowanych przez niego do wdrożenia zmian. Konieczne jest wskazanie słabych punktów w dziale logistyki, a także określenie tego, w jego sposób wpływają negatywnie na funkcjonowanie organizacji. Aby to określić, specjaliści udzielający doradztwa logistycznego wykorzystują specjalistyczne oprogramowanie, które umożliwia ocenę przepływu pracy. Skuteczne zebranie danych oraz ich prawidłowa interpretacja pozwolą wysnuć właściwe wioski i udzielić efektywnego wsparcia logistycznego.

  Co powinno uwzględniać doradztwo logistyczne?

  Analiza logistyczna powinna skupiać się wokół wszystkich parametrów logistycznych przedsiębiorstwa, które mają wpływ na jego funkcjonowanie i koszty. Tylko wtedy możliwa jest rzetelna ocena wydajności poszczególnych procesów i operacji.

  Infrastruktura

  W tym obszarze konsulting logistyczny powinien dotyczyć oceny wpływu infrastruktury magazynowej na przebieg i wydajność procesów logistycznych. Ocenie należy poddać m.in. to, czy przestrzeń umożliwia swobodne manewrowanie wózkami magazynowymi, co przekłada się bezpośrednio na wydajność kompletacji zamówień. Równie ważne są układ regałów (wpływający bezpośrednio na maksymalną pojemność magazynu) czy wydajność stanowisk przeładunkowych.

  Procesy

  Analiza logistyczna procesów powinna dotyczyć wszystkich czynności magazynowych, jakie zachodzą w organizacji, ich dokumentacji, wydajności, czasu trwania oraz ewentualnych nieprawidłowości, które je spowalniają, są przyczyną występowania nieścisłości w określaniu stanów magazynowych bądź powodują generowanie strat wskutek licznych reklamacji.

  Stany magazynowe

  W tym obszarze analiza logistyki powinna skupić się wokół wszystkich istotnych aspektów stanów magazynowych, czyli np. ilości towarów, dat przyjęcia, dat ważności, dostępności, wskaźnika rotacji.

  Wsparcie logistyczne – dążenie do optymalizacji

  Kolejnym etapem wsparcia logistycznego jest przygotowanie rekomendacji i planowanych zmian. W zależności od wniosków wysnutych podczas analizy logistycznej mogą dotyczyć one m.in. układu magazynu, składowania, usprawnienia procesów magazynowych, wdrożenia systemów WMS czy zastosowania nowoczesnej infrastruktury i automatyzacji.

  Wsparcie logistyczne powinno zakończyć się przedstawienie szczegółowej prezentacji, zawierającej plan oraz instrukcje dotyczące wdrożenia niezbędnych zmian. Powinna obejmować również przewidywane korzyści, jakie po wdrożeniu wszystkich usprawnień zacznie odnotowywać organizacja.