Doradztwo logistyczne

Doradztwo logistyczne – Audyt logistyczny

Doradztwo logistyczne to kompleksowe wsparcie menadżerskie oferowane w różnych, dostosowanych do potrzeb zakresach. Może być związane z bieżącymi problemami w łańcuchu dostaw lub magazynowaniu, obniżeniem kosztów magazynowych przy wzroście efektywności magazynu, stworzeniem projektu infrastruktury magazynowej wraz z procesami magazynowymi, określeniem wymagań dla systemu informatycznego wspierającego procesy na magazynie (WMS), czy też opracowaniem wizji i koncepcji systemu logistycznego. Wszystkie te kwestie zawsze stanowią podstawę do podjęcia decyzji biznesowych i dalszych działań zwiększających efektywność przedsiębiorstwa.


Cele doradztwa logistycznego

 • Audyt logistyczny magazynu – ocena bieżącego stanu magazynu i rekomendacje zmian
 • Analiza przepływu informacji i towarów wewnątrz logistyki firmy
 • Zwiększenie wydajności magazynu – plan magazynu uwzględniający rosnące i zmieniające się potrzeby przedsiębiorstwa (modyfikacje obecnego lub plan nowego magazynu)
 • Odkrycie potencjału oszczędności przez zwiększenie efektywności poszczególnych procesów
 • Wskazanie elementów łańcucha logistycznego, które wymagają poprawy
 • Analizy biznesowo-logistyczne – dostarczenie podstaw do podejmowania trafnych decyzji biznesowych
 • Oceny rentowności finansowania możliwych zmian (określenie ROI, planowanie koncepcyjne)
 • Przedstawienie kluczowych parametrów, które wskazują potrzeby dalszych kroków w związku z rozwojem firmy (liczba pracowników związanych z poszczególnymi procesami, wykorzystanie powierzchni magazynowej, ilość i jakość zleceń)
 

Zakres doradztwa logistycznego

W zakresie konsultingu logistycznego oferujemy w szczególności:


 1. Audyt logistyczny magazynu – to ekspercki przegląd procesów wewnątrz organizacji wpływających na efektywność magazynu oraz identyfikację kluczowych problemów związanych z pracą magazynu. Jego celem jest wskazanie możliwych usprawnień czynności operacyjnych oraz optymalizacja wykorzystania infrastruktury magazynowej. Efektem pracy jest dokument zawierający spis rekomendacji przedstawiony w układzie czasowym, jednocześnie ustalający priorytety w rozwiązywaniu poszczególnych problemów.

 2. Ekspercką analizę obsługi Klienta – przegląd przepływu zamówienia od jego przyjęcia do realizacji – dostawy do Klienta.
  Może zawierać:
  • analizę obsługi Klienta / sposób obsługi zamówień – przepływ zamówienia przez firmę
  • analizę procesu zamówienia towaru pod zamówienie Klienta (produkcję)
  • analizę obsługi zamówienia w magazynie (kompletacja, kontrola, wydanie/wysyłka)
  Na tym poziomie może być dodany ekspercki przegląd procesów magazynowych i rekomendacje w zakresie wykorzystania powierzchni magazynowej.

 3. Zwiększenie efektywności magazynu – nowy layout obecnie używanego magazynu lub zaplanowanie nowego magazynu na podstawie analizy celów biznesowych, procesów realizowanych w magazynie oraz zastałego wyposażenia magazynu.

  W efekcie Klient otrzymuje:
  • wyniki analiz: przepływy (wejście/wyjście), ABC w różnych wariantach (wg linii, wg objętości, wg kg // przyjęcie, kompletacja, wydania // grupy towarowe – wielkość produktu),
  • analizę kosztową „standardowy magazyn” vs „automatyczny magazyn” – ogólne założenia pozwalające wskazać rekomendacje do zaplanowania magazynu
  • plan nowego/starego magazynu z rozrysowanymi regałami i strefami,
  • rekomendacje w zakresie uprawnień czynności operacyjnych i wsparcia IT (WMS).

  Tak zaplanowany magazyn uwzględni rosnące i zmieniające się potrzeby przedsiębiorstwa, stając się wartością dodaną w logistyce.

 4. Analizy biznesowe/logistyczne jako wsparcie w decyzjach strategicznych – rekomendacje oparte na analizach procesów (np. wskazanie do wdrożenia/zmiany WMS) lub analizie efektywności magazynu (np. potrzeba powiększenia magazynu, zmiany jego lokalizacji). Możliwość wsparcia przez naszych Konsultantów w zakresie decyzji związanych z logistyką.

CHCESZ OTRZYMAĆ DOPASOWANĄ OFERTĘ AUDYTU?

KLIKNIJ TUTAJ
Umów bezpłatną prezentację