Wózki systemowe

 

Optymalizacja transportu magazynowego może znacznie skrócić czas, jaki jest potrzebny jest do przewożenie materiałów, opakowań, półproduktów czy gotowych wyrobów, co w efekcie przeniesie się na zwiększenie wydajności i obniżenie kosztów całego wewnętrznego procesu logistycznego. W realizacji tego celu pomocne okażą się wózki do wąskich korytarzy. Przekonaj się o korzyściach płynących z tego rozwiązania i wprowadź wózki systemowe do swojego magazynu.

Wózki systemowe a zwykłe wózki widłowe – czym się różnią?

Podobnie jak standardowe wózki widłowe, wózki do wąskich korytarzy służą do podnoszenia towaru i transportu towarów umieszczonych na paletach. Są jednak specjalistycznym typem wózków widłowych, których specyfika pozwala istotnie wpłynąć na optymalizację transportu wewnętrznego w magazynie.

Różnica polega na tym, że wózki systemowe są to wózki widłowe elektryczne przeznaczone do pracy w wąskich korytarzach, tzw. VNA (ang. very narrow aisle) – od 120 do 200 cm. Kabina wózków systemowych jest unoszona i ma zasięg do 18 m. Wózki zapewniają udźwig do 2 ton.

Wózki VNA mogą być wózkami w pełni zautomatyzowanymi, co pozwala im samodzielnie wykonywać zadania transportowe. Jest to dużą zaletą w magazynach, w których mamy do czynienia z powtarzalnością procesów, kiedy to automatyczne wózki systemowe mogą zastąpić pracę człowieka

Optymalizacja transportu magazynowego – korzyści

Wózki do wąskich korytarzy są rozwiązaniem, dzięki któremu optymalnie zostanie wykorzystania przestrzeń magazynowa, a wewnętrzny transport ładunków skróci się w czasie, przez co praca stanie się wydajniejsza, a w konsekwencji mniej kosztowna i bardziej opłacalna.

Korzyści z zastosowania wózków systemowych w Twoim magazynie to m.in.:

  • zwiększenie powierzchni magazynu – zagęszczone rozmieszczenie regałów (dla przykładu wózki Reach Truck które pracują w korytarzach od 300 cm);
  • możliwość pracy po obu stronach alejki magazynowej – większa efektywność pracy;
  • łatwość integracji z systemem WMS – optymalizacja procesów magazynowych;
  • optymalizacja drogi przebytej w czasie zbierania i dostarczania towarów.
Czy wózki systemowe to zawsze najlepsze rozwiązanie?
Optymalizacja transportu magazynowego za pomocą wózków systemowych może być dla Twojego przedsiębiorstwa szansą na zwiększenie wydajności i efektywności pracy przy jednoczesnym obniżeniu jej kosztów, zniwelowaniu ryzyka błędów, które w konsekwencji przynoszą firmie straty. Wózki systemowe pozwalają wykorzystać pełnię potencjału magazynu – zwiększyć liczbę regałów w hali magazynowej i składować towary na wysokości nawet 18 metrów. Finalnie obniża to koszt jednego miejsca paletowego.
Jakie wymogi musi spełniać magazyn, aby można było wykorzystać wózki systemowe?
Optymalizację transportu magazynowego należy traktować jako inwestycję w wydajność i obniżenie kosztów procesów logistycznych wewnątrz przedsiębiorstwa. Jednak aby wdrożenie tego rozwiązania było możliwe, konieczne jest spełnienie pewnych warunków. Wymogi do spełnienia celem efektywnego korzystania z wózków systemowych to:dobra jakość podłogi (wypoziomowanie); implementacja systemu prowadzenia wózka (profile montowane po obu stronach korytarza lub przewody zatopione w podłodze lub wiązka laserowa); odpowiednio duża powierzchnia do przejazdu z jednej alejki magazynowej do drugiej.
Gdzie najlepiej sprawdza się wózki VNA?
Jeśli tylko magazyn spełnia wyżej opisane warunki, a wózki systemowe rzeczywiście niosą potencjał do zoptymalizowania czasu i kosztów procesów logistycznych w magazynie, a także wykorzystania przestrzeni magazynowej, wówczas w każdym wypadku warto rozważyć wdrożenie tego rozwiązania. Jednakże kilka sytuacji stanowi szczególne wskazania do tego, aby poważnie rozważyć zastosowanie w magazynie wózków VNA. Dotyczy to przede wszystkim:dużych magazynów, w których istnieje duże pole do optymalizacji drogi pokonywanej przez wózki widłowe; magazynów, w których kompletacja towaru ma miejsce na dużych wysokościach; magazynów ze źle zagospodarowaną przestrzenią, która wymaga optymalizacji, m.in. poprzez zagęszczenie regałów i zwężenie korytarzy pomiędzy nimi; magazynów, w których występuje duża powtarzalność procesów.W takich sytuacjach wózki do wąskich korytarzy istotnie wpłyną na jakość, efektywność, czas i koszty transportu wewnętrznego.

 

Wózki systemowe – skorzystaj z rozwiązań DataConsult

Szukasz sposobu na optymalizację transportu magazynowego? Wózki do wąskich korytarzy wraz z systemem WMS możesz wprowadzić do swojego przedsiębiorstwa, korzystając z rozwiązań DataConsult. 

Wymogi do spełnienia celem efektywnego korzystania z wózków systemowych:

  • dobra jakość podłogi (wypoziomowanie)
  • implementacja systemu prowadzenia wózka (profile montowane po obu stronach korytarza lub przewody zatopione w podłodze lub wiązka laserowa)
  • odpowiednio duża powierzchnia do przejazdu z jednej alejki magazynowej do drugiej

Chcesz dowiedzieć się, jak usprawnić zarządzanie Twoim magazynem?

Zamów audyt magazynu