Technologia RFID – zarządzanie magazynem z systemem Expert LINE RFID

Expert LINE RFID jest innowacyjnym rozwiązaniem klasy MES przeznaczonym do wykorzystania w halach produkcyjnych, w szczególności charakteryzujących się wysokim współczynnikiem zaburzeń elektromagnetycznych. Głównym elementem systemu jest stanowisko pomiarowe oraz selektywna bramka RFID zapewniająca możliwość identyfikacji konkretnych egzemplarzy surowców, półproduktów, bądź produktów końcowych wraz z możliwością ich śledzenia (ang. traceability). Zarządzanie, zbieranie, przetwarzanie i prezentacja informacji z wyżej wymienionych modułów realizowana jest przy użyciu systemu zarządzania punktem pomiarowym. Expert LINE RFID złożony jest z selektywnej bramki RFID oraz gniazda pomiarowego, które może zostać wyposażone w dedykowany zestaw mierników przemysłowych odczytujących informacje o fizycznych cechach obrabianego w gnieździe produkcyjnym elementu.

Funkcjonalności systemu Expert LINE RFID

 • automatyczna identyfikacja towarów, produktów oraz surowców
 • odporny na zabrudzenia i uszkodzenia system identyfikacji — etykiety RFID
 • zaawansowane mechanizmy kontroli jakości
 • konfiguracja procesów i innych właściwości systemu po to, by spełnić biznesowe potrzeby Klienta
 • wysoka odporność na zaburzenia elektromagnetyczne
 • możliwość dowolnego zagęszczenia punktów pomiarowych bez zwiększenia ryzyka odczytania nadmiarowych tagów
 • skalowalność — możliwość dostosowania wymiarów bramki do potrzeb wdrożenia

Na czym polega RFID w logistyce?

Wdrożenie technologii RFID w logistyce pozwala dokładnie śledzić każdy towar lub surowiec, który znajduje się w magazynie. Zawdzięczamy to etykietom RFID, które znajdują się na każdym produkcie, półprodukcie, wyrobie gotowym itp. Emitują one sygnał radiowy, który jest odczytywany przez selektywne bramki RFID znajdujące się przy wejściu i wyjściu z magazynu oraz na każdym etapie łańcucha dostaw. Przechodzące przez poszczególne punkty towary są sczytywane przez bramki, a następnie ich stan magazynowy automatycznie aktualizowany w systemie informatycznym magazynu.W ten sposób cały cykl łańcucha dostaw jest zarządzany sprawniej. Towary są lepiej przygotowane do dalszej dystrybucji, tj. kompletacja przebiega szybciej i sprawniej, a co za tym idzie – wydajniej i taniej. Przekłada się to na funkcjonowanie nie tylko działu logistyki, ale całej organizacji.Jak wdrożyć RFID?

Jesteś zainteresowany wdrożeniem technologii RFID w swojej organizacji? Skontaktuj się z nami! Nasi specjaliści muszą dokładnie zapoznać się z działalnością operacyjną działu logistyki wewnątrz organizacji. Aby wdrożenie RFID w logistyce przebiegło pomyślnie, konieczne jest poznanie środowiska, w którym system ma funkcjonować.Następnie po przetestowaniu poszczególnych rozwiązań wybiera się to, które w danej organizacji okaże się najskuteczniejsze i zapewni maksymalną wydajność, efektywność i bezpieczeństwo. Po wdrożeniu rozwiązania korzyści powinny być zauważalne w bardzo krótkim czasie.


Korzyści z wdrożenia RFID do logistyki

Technologia RFID to inwestycja w wydajne i sprawnie przeprowadzane procesy logistyczne wewnątrz organizacji. Dzięki temu rozwiązaniu można uniknąć wielu ludzkich błędów, skrócić czas poszczególnych procesów usprawnić ich przebieg, zwiększyć dokładność, a finalnie obniżyć koszty i wyeliminować straty. Korzyści z wdrożenia technologii RFID w logistyce to m.in.:

 • szczegółowe informacje na temat stanów magazynowych – etykiety RFID pozwalają dokładnie poznać lokalizację towaru w magazynie oraz łańcuchu dostaw, informacje te mogą być dostarczane do wszystkich działów, odpowiedzialnych za łańcuch dostaw, m.in. kierownika magazynu, logistyków, menedżerów, działu produkcji itp.;
 • sprawna inwentaryzacja – dzięki technologii RFID można szybko sprawdzić stany magazynowe towarów znajdujących się na w kartonach, paletach, kontenerach lub na innych nośnikach transportowych;
 • zniwelowanie strat – technologii RFID pozwala istotnie zredukować starty spowodowane błędami ludzkimi przy podczas kompletacji zamówień, a także w stu procentach zapobiec niekontrolowanemu wypływowi towarów z magazynu (np. w wyniku kradzieży);
 • pełna kontrola jakości towaru – etykiety RFID mają swój unikalny zapis, dzięki czemu bardzo łatwo można zweryfikować np. źródło pochodzenia oraz oryginalność danych towarów, unikając tym samym wykorzystywania podróbek;
 • możliwość zastosowania w każdej branży – technologia RFID wykazuje tak samo wysoką skuteczność w firmach o różnej wielkości oraz funkcjonujących w różnych branżach.

 

 

Automatyczna identyfikacja produktów w magazynie – przykładowe zastosowania RFID

Technologia RFID ma bardzo szerokie zastosowanie w logistyce. Selektywna bramka RFID oraz etykiety RFID mogą bowiem pomagać w realizowaniu wielu procesów operacyjnych, podnosząc ich skuteczność, jakość i wydajność. RFID w logistyce może znaleźć zastosowanie m.in. w:

 • automatycznej identyfikacji towarów, wyrobów gotowych, środków trwałych w całym łańcuchu dostaw;
 • automatyzacji obiegu surowców, materiałów i towarów;
 • kompletowaniu zamówień oraz ich wydawaniu;
 • szybkiej i skutecznej inwentaryzacji stanu magazynu;
 • uproszczeniu procesu zarządzania łańcuchem dostaw;
 • optymalnym planowaniu lokalizacji towarów w magazynie.

To tylko przykłady najczęstszego zastosowania technologii RFID. Kontaktując się z naszymi specjalistami, dowiesz się, jakie problemy w wewnętrznej logistyce organizacji może pomóc rozwiązać ta technologia.

 

 

Koszty technologii RFID w magazynie

Koszty wdrożenia technologii do RFID są w taki sposób zoptymalizowane, aby rozwiązanie to było korzystne nie tylko dla największych firm, ale też małych i średnich przedsiębiorstw, w których funkcjonuje dział logistyki. Obniżenie kosztów przeprowadzania operacji oraz minimalizacja liczby błędów sprawią, że inwestycja te szybko się zwróci i pomoże osiągać większą opłacalność funkcjonowania nie tylko magazynu i działu logistyki, ale też całej organizacji.

 
CHCESZ OTRZYMAĆ BROSZURĘ?

KLIKNIJ TUTAJ