Czym jest WMS Magazynier?

Magazynier to oprogramowanie magazynowe typu WMS dedykowane dla rozwiązania Comarch ERP XL. Jest to kompleksowe rozwiązanie informatyczne pozwalające na zarządzanie ruchem produktów w magazynie wysokiego składowania oraz optymalizujące wykorzystanie przestrzeni magazynowej (przemyślane magazynowanie).

WMS Magazynier – dla kogo?

Program magazynowy typu WMS przeznaczony jest dla przedsiębiorstw handlowych, produkcyjnych i usługowych dowolnej wielkości, charakteryzujących się dużym asortymentem towarów przechowywanym w magazynie. Magazynier służy do obsługi magazynu wysokiego składowania (magazyny o dużej powierzchni i wysokości użytkowej) oraz magazynów 3-5 poziomowych, gdzie magazynier bez pomocy wózka widłowego jest w stanie dostać się do każdego zasobu. Doskonale sprawdza się również w firmach, które posiadają magazyny z półkami znajdującymi się „na wysokości magazyniera”, jak również tam, gdzie wykorzystywane są tzw. „pola odkładcze” (miejsce tymczasowego przechowywania surowców, półproduktów lub produktów bezpośrednio przed wykorzystaniem ich na produkcji).

WMS Magazynier – funkcjonalność

System magazynowy Magazynier wspiera zarządzanie magazynem od przyjęcia towaru i jego lokalizacji w magazynie, poprzez odwzorowanie ruchów w ramach procesów handlowych i/lub produkcyjnych, wydań oraz przesunięć (zarówno wewnątrz-, jak i międzymagazynowych), aż po dostarczenie szczegółowych i aktualnych danych o zdarzeniach na magazynach osobom odpowiedzialnym.

Program magazynowy Magazynier składa się z czterech modułów głównych:

  • Przyjęcia,
  • Wydania,
  • Inwentaryzacja,
  • Klient.

Oprogramowanie obejmuje także moduły dodatkowe, takie jak: jednostki logistyczne, serwis wydruków, zadania, serwis przesunięć, kontrola wyrywkowa, analizy.

Jakie korzyści dla firmy niesie WMS Magazynier

Optymalizacja procesów magazynowych, obejmująca m.in. zarządzanie ruchem produktów, jest pracą u podstaw, która ma na celu usprawnienie wewnętrznej logistyki, a w konsekwencji zniwelowanie liczby błędów i wynikających z nich strat. To oczywiście przekłada się na finalne wyniki finansowe przedsiębiorstwa.

Najistotniejsze w tym miejscu są jednak korzyści, jakie płyną dla magazyniera lub kierownika magazynu. Dzięki wdrożeniu systemu WMS Magazynier zauważą oni znaczącą poprawę wydajności pracy.

  • Czas przyjęć i wydań towarów ulegnie skróceniu.
  • Wydajność pracy pracowników magazynowych wzrośnie.
  • Zniwelowana zostanie ilość błędów ludzkich przy przyjęciach i wydaniach towaru.
  • Ułatwiona zostanie rzeczywista identyfikacja surowców, wg. dostaw, dat ważności czy certyfikatów.
  • Skrócony zostanie także czas przeprowadzania inwentaryzacji.

WMS Magazynier a korzyści dla firmy

Zoptymalizowana praca magazynierów przełoży się oczywiście na korzyści dla całego przedsiębiorstwa. Wynika to z możliwości pełnej mierzalności i oceny pracy magazynu. Zarządzanie ruchem produktów w magazynie pozwoli bowiem zoptymalizować czas pracy magazynierów na podstawie analizy czasu pracy potrzebnego na wszystkie procesy. Ograniczenie błędów przełoży się na zmniejszoną liczbę reklamacji, czego efektem okażą się mniejsze straty, spowodowane błędami przy odbiorach i wydaniach towaru.

Sprawne zarządzanie magazynami wysokiego składowania i wynikające z tego podniesienie wydajności i efektywności pracy magazynierów przełoży się oczywiście na redukcję strat i optymalizację zysków przedsiębiorstwa. Wskutek tego Twoja firma zyskuje rynkową przewagę nad konkurencją, a także zyskuje lepsza pozycję negocjacyjną z kontrahentami.

CHCESZ OTRZYMAĆ BROSZURĘ?

KLIKNIJ TUTAJ