Prace badawczo-rozwojowe systemu ExpertLog zostały dofinansowane ze środków Unii Europejskiej.

Co to jest system ExpertLOG?

To system inteligentnej kompletacji, który wraz z okularami rozszerzonej rzeczywistości (AR) i sparowanym z nimi skanerem na palec, umożliwia pracę w magazynie w systemie hands-free. Sterowanie ExpertLOG odbywa się za pomocą komend głosowych, które są rozpoznawane dzięki modułowi głosowemu wyposażonemu w sztuczną inteligencję (AI).

Głównym zadaniem systemu ExpertLOG jest wsparcie magazyniera w inteligentnej realizacji zadań, takich jak np. kompletacja, rozkładanie, przyjęcia, pakowanie, procesy serwisowe.

 

Wsparcie wydania towaru z systemem ExpertLOG

Wsparcie magazynowania przez system ExpertLOG wpływa pozytywnie na efektywność i czas wydawania towaru z magazynu. Cała operacja logistyczna, polegająca na wydaniu towaru przez magazyniera przebiega dzięki temu sprawniej i skuteczniej, minimalizując tym samym popełnienie błędów. W efekcie tego mamy do czynienie ze zredukowaniem strat, wynikających z pomyłek ludzkich lub innych błędów występujących podczas manualnego przeprowadzania tego procesu.

 

Wsparcie przyjęcia towaru

Wsparcie magazynowania z systemem ExpertLOG pozwala także skutecznie przyjmować towar do magazynu, weryfikując jego stan faktyczny z dokumentami, jakie są załączane przez dostawcę. Przyjęcie towaru wymaga przeprowadzenia sprawnego procesu logistycznego. Wdrożenie systemu ExpertLOG pozwoli dopilnować faktycznego stanu przyjętego towaru, a także rozmieszczenia go w przeznaczonych do tego obszarach.

ExpertLOG – cechy systemu


 • innowacyjna technologia Sound-Vison Picking - pozwala na równoczesne działanie: obsługi bezdotykowej (hands-free), obsługi głosowej, wsparcia systemu mulitpicking oraz daje możliwości kontrolowania przez magazyniera całej operacji logistycznej
 • umożliwia pracę z wykorzystaniem obu rąk
 • pozwala na komunikację za pomocą komend głosowych
 • współpracuje z okularami rozszerzonej rzeczywistości
 • pozwala na pracę przez min. 8h
 • jest wielojęzyczny
 • potrafi rozpoznawać mowę konkretnego użytkownika

ExpertLOG – komponenty systemu

Korzyści z wdrożenia systemu ExpertLOG


 • możliwość pracy z wykorzystaniem obu rąk (system hands free)
 • bezbłędna lokalizacja towaru
 • krótki czas szkolenia pracownika
 • bezbłędna identyfikacja kolejnej lokalizacji
 • brak konieczności modyfikacji istniejących procesów
 • szybkie dostosowanie się do zmian w logistyce firmy
 • wsparcie kompletacji typu multipicking
 • wyraźne zmniejszenie błędów przy kompletacji
 • niski koszt wdrożenia i utrzymania
 • możliwość rejestracji towarów uszkodzonych/wybrakowanych
 • personalizacja procesów magazynowanych zgodnie z wymogami klienta

Unia europejska - flagi i loga