[:pl]ExpertWMS Smart - System magazynowy[:]

System magazynowy ExpertWMS® Smart

Nowoczesny program magazynowy - zestaw gotowych procesów logistycznych, przygotowanych na podstawie zebranych doświadczeń, dobrych praktyk magazynowych i eksperckiej wiedzy.

Czym jest ExpertWMS® Smart?

 • Wspiera zarządzanie magazynem od momentu przyjęcia towaru i jego lokalizacji na magazynie, przez odwzorowanie ruchów w ramach procesów handlowych i produkcyjnych, wydań.
 • Dostarcza szczegółowych danych biznesowych dla osób zarządzających magazynem, logistyką i produkcją.
 • Dzięki sprawdzonej metodyce wdrożeniowej i doświadczeniu system ExpertWMS Smart można uruchomić u Klienta, w okresie od 2 do 4 miesięcy.
 • Wraz z rozwojem firmy istnieje możliwość przejścia na większe rozwiązanie magazynowe ExpertWMS.
 • Program magazynowy ExpertWMS Smart integrowany jest z systemami ERP, MES, e-commerce, TMS oraz z systemami kurierskimi.

ExpertWMS® Smart - cechy systemu

 • Oprogramowanie magazynowe WMS składa się z dwóch części: aplikacji na terminal dla pracownika magazynowego oraz panelu (konsoli) dla osoby zarządzającej logistyką.
 • Operacje magazynowe rejestrowane na bieżąco w systemie.
 • Możliwość obsługi różnych magazynów (wysokiego składowania, o dużym zagęszczeniu towarów, rozproszonych)
 • Jednoczesna praca do kilkunastu terminali na zmianie.
 • Identyfikacja towaru pod kątem: Partii / Cech / Dat ważności / Lokalizacji – możliwość rozszerzenia.
 • Integracja z systemami automatyki magazynowej.
 • System WMS w pełni konfigurowalny pod Klienta.

ExpertWMS® Smart - dla kogo?

 • Nowoczesny system WMS dla przedsiębiorstw dystrybucyjnych oraz produkcyjnych, które posiadają nieduże magazyny, do kilkunastu użytkowników magazynowych, o średniej ilości przepływów towarowych zarządzanych standardowymi operacjami magazynowymi.
 • System WMS dla firm działających w różnych branżach i reprezentujących zróżnicowane metody zarządzania magazynem (dystrybucja, produkcja, -commerce).

KORZYŚCI Z WDROŻENIA SYSTEMU ExpertWMS® Smart

DLA FIRMY / ZARZĄDU:

 • Redukcja kosztów – brak konieczności zatrudniania nowych pracowników oraz skrócenie czasu realizacji operacji logistycznych.
 • Uporządkowanie pracy magazynu, a co za tym idzie podniesienie wydajności i efektywności.
 • Większa konkurencyjność firmy na rynku dzięki poprawie obsługi klienta.
 • Poprawa obsługi klienta dzięki redukcji ilości pomyłek i reklamacji.
 • Minimalizacja strat spowodowanych upływem terminu ważności, zniszczeniami.
 • Szybkie osiągnięcie pełnej wydajności do pracy nowych pracowników dzięki intuicyjnej obsłudze systemu.
 • Możliwość szczegółowej analizy i oceny pracy magazynu dzięki zestawowo gotowych raportów i analiz.
 • Szybki zwrot inwestycji.

DLA DYREKTORA / KIEROWNIKA LOGISTYKI:

 • Skrócenie czasu przyjęć i wydań towarów.
 • Poprawa wydajności pracowników magazynu.
 • Możliwość zatrudniania i szybkiego wdrożenia pracowników sezonowych.
 • Minimalizacja ilości błędów w trakcie przyjęcia i wydania towarów.
 • Identyfikacja surowców wg dostaw, certyfikatów, dat ważności.
 • Zarządzanie towarami o krótkiej dacie ważności, dużej rotowalności.
 • Analizy – kontrola realizacji i wydajności.
 • Eliminacja papierowych dokumentów – pełna informacja w systemie.

DLA KIEROWNIKA MAGAZYNU / MAGAZYNIERA:

 • Skrócenie czasu przyjęć i wydań towarów
 • Zwiększenie wydajności pracowników magazynu
 • Możliwość zatrudniania i szybkiego wdrożenia pracowników sezonowych
 • Ograniczenie błędów przy przyjęciach i wydaniach towarów
 • Rzeczywista identyfikacja surowców wg dostaw, certyfikatów, dat ważności
 • Zarządzanie towarami o krótkiej dacie ważności, dużej rotowalności
 • Inwentaryzacja – krótszy czas trwania, inwentaryzacje wyrywkowe, weryfikacja z dokładnością do gniazd regałowych, towaru lub grupy towarów
 • Analizy – kontrola realizacji i wydajności
 • Ograniczenie „papierowego” obiegu dokumentów – pełna informacja w systemie

DLA DZIAŁU IT:

 • Możliwość zmian funkcjonalnych systemu w miarę pojawiających się potrzeb.
 • Pełna integracja z urządzeniami peryferyjnymi (kolektory danych, drukarki etykiet).
 • Pełna informatyzacja w systemie.

FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU ExpertWMS® Smart

Po przeprowadzeniu analizy przedwdrożeniowej, Klient otrzymuje wstępnie skonfigurowany system oraz dokumentację w formie raportu. Instalacja rozwiązania i przeprowadzenie konfiguracji bazowej pozwala na wdrożenie standardowych procesów logistycznych – przyjęć, wydań, procesów wewnętrznych związanych z magazynowaniem i składowaniem oraz operacji systemowych.

OBSŁUGA PRZYJĘĆ

 • Realizowanie dostaw ad-hoc (doraźnie, bez dokumentu dyspozycji) lub w oparciu o dokument polecenia (awizo dostawy)
 • Przyjęcia towarów z dostaw zewnętrznych, z innych magazynów, z produkcji, zwroty i reklamacje, cross docking
 • Obsługa scenariuszy przyjęcia towarów na jednostkach logistycznych (palety jednorodne, palety mix), jak i towarów drobnicowych.
 • wsparcie magazynu od momentu otrzymania towaru, poprzez jego automatyczną identyfikację, oznakowanie i wydruk etykiet dla towarów i nośników, weryfikację awizacji, rejestrację dodatkowych cech towarów, aż po ewidencję rzeczywistego miejsca składowania.
 • Możliwość obsługi braków w dostawie oraz przyjęcia towarów uszkodzonych lub nadwyżkowych.

MAGAZYNOWANIE

 • Optymalizację rozłożenia towaru na podstawie analizy dostępnych lokalizacji.
 • Uzupełnienie miejsc kompletacyjnych na podstawie analizy aktualnych dokumentów wydania do realizacji (weryfikacja dostępnych stanów towarowych vs ilość towarów do wydania) lub na podstawie przypisanych do towaru i lokalizacji
 • Relokacje Ad-hoc lub na podstawie polecenia wystawionego przez system analizujący stopień zajętości półek magazynowych
 • Przeprowadzenie inwentaryzacji w określonych interwałach czasowych. Inwentaryzację całego magazynu, wybranego towaru lub określonego obszaru magazynowego.
 • Spis stanu rzeczywistego towarów z uwzględnieniem określonych cech, np. dat ważności, numerów partii.

OBSŁUGA WYDAŃ

 • Przygotowanie towaru do wysyłki (sporządzenie dokładnej listy towarów do wydania, wskazanie miejsca przechowywania towaru, identyfikację właściwej dostawy)
 • Kompletacja realizowana przez jednego lub wielu operatorów, którzy prowadzą zbiórkę wg. Najbardziej optymalnego algorytmu ścieżki pobierania towaru.
 • Wiele scenariuszy kompletacji towarów. Od prostego wydania, przez obsługę wielu stref, do multipickingu z systemowym planowaniem do kuwet, opcją kontroli i wsparciem wydania.
 • Uwzględnienie odpowiednich strategii wydawania towaru (FIFO, FFO, LIFO) oraz dodatkowych cech towarów determinujących sposób realizacji kompletacji.
 • Modele kompletacji dobierane pod katem istniejących zasobów i specyfikacji zamówień.
 • Narzędzia optymalizujące pracę kierownika magazynu (dedykowany moduł wysyłek, który pozwala na zarządzanie dużą ilością zleceń, przydzielanie ich do grup wysyłek, czy tez śledzenie postępu realizacji dokumentów).
 • Wydania zewnętrzne, wewnętrzne na inne magazyny, rozchód na produkcję, zwroty do dostawców oraz ad-hoc (doraźne, bez dyspozycji).

ZESTAW RAPORTÓW I ANALIZ

Towar/Magazyn
 • Raport rotacji towarów w magazynie
 • Raport dat ważności/partii towarowych
 • Analiza ruchów towarów
 • Stan magazynu na dzień
 • Puste lokalizacje
 • Zajętość magazynu
Operator
 • Czas pracy w kontekście sekcji procesu
 • Wydajność operatora
 • Ciągłość pracy operatora
Operacje
 • Tempo polecenia
 • Poziom niepełnej realizacji poleceń
 • Ilość zrealizowanych pozycji
 • Czas realizacji polecenia
 • Rejestr dokumentów magazynowych

Masz pytania?

zadzwoń: 12 654 00 05
napisz: sprzedaz@dataconsult.pl