[:pl]ExpertWMS Smart - System magazynowy[:]

Program magazynowy – zarządzanie magazynem z systemem WMS

Program magazynowy ExpertWMS Smart to zestaw gotowych procesów logistycznych przygotowanych na podstawie zebranych doświadczeń, dobrych praktyk magazynowych i eksperckiej wiedzy.

System WMS powstał z myślą o sektorze MŚP, głównie przedsiębiorstwach dystrybucyjnych oraz produkcyjnych, które posiadają nieduże magazyny, do kilkunastu użytkowników magazynowych, o średniej ilości przepływów towarowych zarządzanych standardowymi operacjami magazynowymi. System magazynowy ExpertWMS Smart z powodzeniem może zostać wprowadzony również w firmach, które rozpoczynają dopiero działalność magazynową.

Nasze doświadczenie i sprawdzona metodyka wdrożeniowa umożliwiają uruchomienie systemu WMS ExpertWMS Smart u Klienta w okresie od 2 do 4 miesięcy. Wraz z rozwojem firmy istnieje możliwość przejścia na większe rozwiązanie magazynowe ExpertWMS.

System WMS pomaga w obsłudze procesów magazynowych, wspiera zarządzanie funkcjonowaniem magazynu od przyjęcia towaru i jego lokalizacji na magazynie, przez odwzorowanie ruchów w ramach procesów handlowych i produkcyjnych, wydań, aż po dostarczenie szczegółowych danych biznesowych dla osób zarządzających magazynem, logistyką i produkcją.

Oprogramowanie magazynowe WMS składa się z dwóch części: aplikacji na terminal dla pracownika magazynowego oraz panelu (konsoli) dla osoby zarządzającej logistyką.

Funkcjonalności systemu WMS

W zakresie procesów związanych z obsługą przyjęć:

 • Ad – hoc
 • Z polecenia
 • Z obsługą cross – docking
 • Obsługa zwrotów:
  • Z polecenia
  • Ad - hoc
[:pl]ExpertWMS Smart - Funkcjonalności systemu WMS[:]

W zakresie procesów wewnętrznych:

 • Rozkładanie towarów w oparciu o lokalizacje domyślne i preferowane
 • Przesunięcia wewnętrzne w magazynie
  • Ad – hoc:
  • Z polecenia zatowarowania
   • Z dokumentów
   • Na podstawie przypisanych do towaru i danej lokalizacji stanów maksymalnych i minimalnych
 • Przesunięcia międzymagazynowe
 • Zmiana parametrów zasobu
  • Zmiana daty ważności: przekwalifikowanie zasobu
  • Zmiana partii: przekwalifikowanie zasobu
 • Procesy informacyjne
  • Towar Info
  • Lokalizacja Info
 • Inwentaryzacja
[:pl]ExpertWMS Smart - Funkcjonalności systemu WMS[:]

W zakresie procesów związanych z obsługą wydań:

 • Szybkie wydanie (z określeniem lub bez określenia jednostki logistycznej)
  • Ad hoc
  • Na podstawie 1 polecenia od 1 odbiorcy
  • Z kolejką wydań
  • Bez kolejki wydań
 • Kompletacja w rozbiciu na strefy
  • Wiele stref równoległych, bez konsolidacji (wg gabarytów)
  • Wiele stref równoległych, bez konsolidacji (wg stanów fizycznych magazynów)
  • Wiele stref równoległych, kompletacja 1 polecenia, z konsolidacją
  • Wiele stref liniowo z kontrolą (kartony)
  • Wiele stref liniowo, bez kontroli (palety)
 • Multipicking
  • Systemowe planowanie, kompletacja do kuwet, opcja kontroli, wydanie
  • Systemowe planowanie, kompletacja do 1 wózka, kontrola i wydanie
[:pl]ExpertWMS Smart - Funkcjonalności systemu WMS[:]

Analizy

 • W kontekście towarów/magazynów
  • Rotacja towarów
  • Daty ważności
  • Stan magazynu na dany dzień
  • Analiza ruchów towarów
  • Historia obrotu wybranym towarem
  • Historia przepływów towarowych przez wybrane miejsce magazynowe
 • W kontekście Operatora:
  • Wydajność operatora
  • Ciągłość pracy operatora
  • Czas pracy w kontekście sekcji procesu
 • W kontekście dokumentów:
  • Rejestr dokumentów magazynowych
  • Tempo polecenia
  • Poziom niepełnej realizacji poleceń
  • Ilość zrealizowanych pozycji
  • Czas realizacji polecenia
  • Czas pracy w kontekście sekcji procesu

Wydruki dokumentów

 • Dokumenty realizacji magazynowych
 • Wydruk do dokumentu polecenia
 • Lista pickingowa
 • Packing list (zawartość palety)
 • Specyfikacja wysyłki
 • Nadwyżki i braki
 • Raport nocny z różnic stanu

Wydruki etykiet

 • Etykiety lokalizacyjne
 • Etykiety towarowe