System magazynowy ExpertWMS® Smart - stworzony dla małych i średnich firm

Nowoczesny program magazynowy dla średniej i małej firmy – zestaw gotowych procesów logistycznych, przygotowanych na podstawie zebranych doświadczeń, dobrych praktyk magazynowych i eksperckiej wiedzy.

Czym jest ExpertWMS® Smart?

 • Wspiera zarządzanie magazynem od momentu przyjęcia towaru i jego lokalizacji w magazynie, przez odwzorowanie ruchów w ramach procesów handlowych i produkcyjnych, wydań.
 • Dostarcza szczegółowych danych biznesowych dla osób zarządzających magazynem, logistyką i produkcją.
 • Wraz z rozwojem firmy istnieje możliwość przejścia na większe rozwiązanie magazynowe ExpertWMS®.
 • Program magazynowy dla małej i średniej firmy ExpertWMS® Smart integrowany jest z systemami ERP, MES, e-commerce, TMS oraz z systemami kurierskimi.

Cechy systemu ExpertWMS® Smart  

 • Oprogramowanie magazynowe WMS składa się z dwóch części: aplikacji na terminal dla pracownika magazynowego oraz panelu (konsoli) dla osoby zarządzającej logistyką.
 • Operacje magazynowe rejestrowane na bieżąco w systemie.
 • Możliwość obsługi różnych magazynów (wysokiego składowania, o dużym zagęszczeniu towarów, rozproszonych)
 • Jednoczesna praca do kilkunastu terminali na zmianie.
 • Identyfikacja towaru pod kątem: partii / cech / dat ważności / lokalizacji – możliwość rozszerzenia.
 • Integracja z systemami automatyki magazynowej.
 • System WMS dla średniej i małej firmy w pełni konfigurowalny pod Klienta.

Dla kogo przeznaczony jest ExpertWMS® Smart? 

 • Nowoczesny system WMS dla przedsiębiorstw dystrybucyjnych oraz produkcyjnych, które posiadają magazyny, do kilkunastu użytkowników magazynowych, o średniej ilości przepływów towarowych zarządzanych standardowymi operacjami magazynowymi.
 • System WMS dla firm działających w różnych branżach i reprezentujących zróżnicowane metody zarządzania magazynem (dystrybucja, produkcja, e-commerce).
ZAMÓW DARMOWĄ PREZENTACJĘ ONLINE NASZEGO SYSTEMU WMS

KLIKNIJ TUTAJ

KORZYŚCI Z WDROŻENIA SYSTEMU ExpertWMS® Smart

DLA FIRMY / ZARZĄDU: 

 • Redukcja kosztów – brak konieczności zatrudniania nowych pracowników oraz skrócenie czasu realizacji operacji logistycznych.
 • Uporządkowanie pracy magazynu, a co za tym idzie podniesienie wydajności i efektywności.
 • Większa konkurencyjność firmy na rynku dzięki poprawie obsługi Klienta.
 • Poprawa obsługi Klienta dzięki redukcji ilości pomyłek i reklamacji.
 • Minimalizacja strat spowodowanych upływem terminu ważności, zniszczeniami.
 • Szybkie osiągnięcie pełnej wydajności do pracy nowych pracowników dzięki intuicyjnej obsłudze systemu.
 • Możliwość szczegółowej analizy i oceny pracy magazynu dzięki zestawom gotowych raportów i analiz.
 • Szybki zwrot z inwestycji.

 

DLA DYREKTORA / KIEROWNIKA LOGISTYKI:

 • Skrócenie czasu przyjęć i wydań towarów.
 • Poprawa wydajności pracowników magazynu.
 • Możliwość zatrudniania i szybkiego wdrożenia pracowników sezonowych.
 • Minimalizacja ilości błędów w trakcie przyjęcia i wydania towarów.
 • Identyfikacja surowców wg dostaw, certyfikatów, dat ważności.
 • Zarządzanie towarami o krótkiej dacie ważności, dużej rotowalności.
 • Analizy – kontrola realizacji i wydajności.
 • Eliminacja papierowych dokumentów – pełna informacja w systemie.

 

 

 

 

 

DLA KIEROWNIKA MAGAZYNU / MAGAZYNIERA:

 • Skrócenie czasu przyjęć i wydań towarów.
 • Zwiększenie wydajności pracowników magazynu.
 • Możliwość zatrudniania i szybkiego wdrożenia pracowników sezonowych.
 • Ograniczenie błędów przy przyjęciach i wydaniach towarów.
 • Rzeczywista identyfikacja surowców wg dostaw, certyfikatów, dat ważności.
 • Zarządzanie towarami o krótkiej dacie ważności, dużej rotowalności.
 • Inwentaryzacja – krótszy czas trwania, inwentaryzacje wyrywkowe, weryfikacja z dokładnością do gniazd regałowych, towaru lub grupy towarów.
 • Analizy – kontrola realizacji i wydajności.
 • Ograniczenie „papierowego” obiegu dokumentów – pełna informacja w systemie.

 

 

DLA DZIAŁU IT:

 • Możliwość zmian funkcjonalnych systemu w miarę pojawiających się potrzeb.
 • Pełna integracja z urządzeniami peryferyjnymi (kolektory danych, drukarki etykiet).
 • Pełna informatyzacja w systemie.

 

 

 

 

 

 

 

 

Po przeprowadzeniu analizy przedwdrożeniowej, Klient otrzymuje wstępnie skonfigurowany system oraz dokumentację w formie raportu. Instalacja rozwiązania i przeprowadzenie konfiguracji bazowej pozwala na wdrożenie standardowych procesów logistycznych – przyjęć, wydań, procesów wewnętrznych związanych z magazynowaniem i składowaniem oraz operacji systemowych.

CHCESZ OTRZYMAĆ BROSZURĘ?

KLIKNIJ TUTAJ

FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU ExpertWMS® Smart

Program magazynowy dla małych i średnich firm ExpertWMS® Smart to zestaw gotowych procesów logistycznych do szybkiego wdrożenia, przygotowanych na podstawie zebranych doświadczeń, dobrych praktyk magazynowych i eksperckiej wiedzy. System pomaga w obsłudze wszystkich procesów magazynowych:

OBSŁUGA PRZYJĘĆ

 • Realizowanie dostaw ad-hoc (doraźnie, bez dokumentu dyspozycji) lub w oparciu o dokument polecenia (awizo dostawy).
 • Przyjęcia towarów z dostaw zewnętrznych, z innych magazynów, z produkcji, zwroty i reklamacje, cross docking.
 • Obsługa scenariuszy przyjęcia towarów na jednostkach logistycznych (palety jednorodne, palety mix), jak i towarów drobnicowych.
 • Wsparcie magazynu od momentu otrzymania towaru, poprzez jego automatyczną identyfikację, oznakowanie i wydruk etykiet dla towarów i nośników, weryfikację awizacji, rejestrację dodatkowych cech towarów, aż po ewidencję rzeczywistego miejsca składowania.
 • Możliwość obsługi braków w dostawie oraz przyjęć towarów uszkodzonych lub nadwyżkowych.

MAGAZYNOWANIE

 • Optymalizacja rozłożenia towaru na podstawie analizy dostępnych lokalizacji.
 • Uzupełnienie miejsc kompletacyjnych na podstawie analizy aktualnych dokumentów wydania do realizacji (weryfikacja dostępnych stanów towarowych vs ilość towarów do wydania) lub na podstawie przypisanych stanów minimalnych i maksymalnych do towaru i lokalizacji.
 • Relokacje ad-hoc lub na podstawie polecenia wystawionego przez system analizujący stopień zajętości półek magazynowych.
 • Przeprowadzenie inwentaryzacji w określonych interwałach czasowych - inwentaryzacje całego magazynu, wybranego towaru lub określonego obszaru magazynowego.
 • Spis stanu rzeczywistego towarów z uwzględnieniem określonych cech, np. dat ważności, numerów partii.

OBSŁUGA WYDAŃ

 • Przygotowanie towaru do wysyłki (sporządzenie dokładnej listy towarów do wydania, wskazanie miejsca przechowywania towaru, identyfikacja właściwej dostawy).
 • Kompletacja realizowana przez jednego lub wielu operatorów, którzy prowadzą zbiórkę wg. najbardziej optymalnego algorytmu ścieżki pobierania towaru.
 • Wiele scenariuszy kompletacji towarów, od prostego wydania, przez obsługę wielu stref, do multipickingu z systemowym planowaniem do kuwet, opcją kontroli i wsparciem wydania.
 • Uwzględnienie odpowiednich strategii wydawania towaru (FIFO, FFO, LIFO) oraz dodatkowych cech towarów determinujących sposób realizacji kompletacji.
 • Modele kompletacji dobierane pod kątem istniejących zasobów i specyfikacji zamówień.
 • Narzędzia optymalizujące pracę kierownika magazynu (dedykowany moduł wysyłek, który pozwala na zarządzanie dużą ilością zleceń, przydzielanie ich do grup wysyłek, czy tez śledzenie postępu realizacji dokumentów).
 • Wydania zewnętrzne, wewnętrzne na inne magazyny, rozchód na produkcję, zwroty do dostawców oraz ad-hoc (doraźne, bez dyspozycji).

ZESTAW RAPORTÓW I ANALIZ

MASZ PYTANIA?

 

Sprawdź też inne systemy magazynowe ExpertWMS®


 

Program magazynowy dla małej firmy – konieczność we współczesnych realiach

Program magazynowy dla małej firmy lub dla przedsiębiorstwa o średniej wielkości stał się dzisiaj niezbędną inwestycją w jakość i wydajność pracy. W obliczu konieczności obniżania kosztów przy jednoczesnym osiąganiu coraz korzystniejszych rezultatów automatyzacja procesów logistycznych, poprawa ich jakości i redukowanie strat wynikających z błędów są absolutną koniecznością dla wszystkich firm, którym zależy na rozwoju i zdobywaniu coraz silniejszej pozycji na rynku.

Właśnie dlatego oprogramowanie magazynowe dla małych firm zyskuje dzisiaj coraz większa popularność – efekty zautomatyzowanych i zoptymalizowanych procesów przekładają się bowiem na niższe koszty, większą wydajność i lepszą jakość usług i dostaw. W związku z tym firmy, które korzystają z programów magazynowych dla MŚP, nie tylko redukują koszty i zwiększają zyski, ale też stają się bardziej wiarygodnymi partnerami biznesowymi.

Oprogramowanie magazynowe dla małych firm – wybierz optymalne rozwiązanie

Małe i średnie przedsiębiorstwa na co dzień muszą radzić sobie z mniej skomplikowanymi procesami logistycznymi niż duże firmy. Mniejsza ilość różnych towarów, mniejsza powierzchnia magazynowa, a także mniejsza liczba klientów i kontrahentów sprawiają, że procesy logistyczne nie generują tak wysokich kosztów i nie są źródłem tak wielu potencjalnych problemów, jak ma to miejsce w dużych organizacjach.

Dlatego inwestycja w zaawansowane oprogramowanie magazynowe, z których korzystają duzi gracze na rynku, mogłoby być dla mniejszych firm nieopłacalna. Z myślą o zaspokojeniu potrzeb organizacji z poszczególnych sektorów powstały programy magazynowe dla małych i średnich przedsiębiorstw. Ich funkcjonalność jest skrojona na miarę procesów logistycznych i magazynowych zachodzących w mniejszych organizacjach.

Jeśli nie wiesz, który z systemów ExpertWMS® okaże się optymalnym rozwiązaniem dla Twojej organizacji, zapytaj o opinię naszych specjalistów. Pomożemy Ci wybrać właściwą wersję oprogramowania, biorąc pod uwagę specyfikę i wielkość Twojej firmy.

ExpertWMS® Smart – program magazynowy dla MŚP

ExpertWMS® Smart to program magazynowy dla MŚP, którego możliwości i potencjał mogą w pełni wykorzystać przedsiębiorstwa dystrybucyjne i produkcyjne, w których do funkcjonowania magazynu niezbędnych jest maksymalnie kilkunastu użytkowników magazynowych, a ilość przepływów towarowych utrzymuje się na średnim poziomie.


Program magazynowy dla MŚP ExpertWMS® Smart to oprogramowanie dla firm, które działają w różnych branżach, a także wykorzystują różne typy magazynów.

 

Program magazynowy dla małych i średnich przedsiębiorstw – skorzystaj z rozwiązań DataConsult

Powyżej przedstawiliśmy niektóre możliwości, jakie daje ExpertWMS® Smart – oprogramowanie magazynowe dla MŚP. Uwzględniając specyfikę działalności firm z tego sektora, a także generalne potrzeby oraz aspiracje małych i średnich przedsiębiorstw, przygotowaliśmy program magazynowy dla małych i średnich firm, który pomoże skutecznie zwiększyć wydajność i efektywność procesów logistycznych, zoptymalizować koszty i zacząć stopniowo rozwijać działalność poprzez zwiększanie zysków i budowanie swojej pozycji na rynku.

Przeczytaj więcej na temat systemów WMS

13 czerwca 2024
Aktualności
Operator logistyczny – Jak wybrać system WMS?

Operatorzy logistyczni pełnią kluczową rolę w zarządzaniu przepływem towarów i usług w gospodarce globalnej. Są niezbędni do sprawnego [...]
10 czerwca 2024
System WMS
Zarządzanie magazynem – jak je usprawnić?

Zarządzanie magazynem jest procesem, który obejmuje planowanie, koordynowanie oraz kontrolowanie pracy związanej z magazynowaniem, kompletowaniem i wysyłką towarów [...]
20 maja 2024
Aktualności
Logistyka wewnętrzna – czym jest i jak wygląda?

Logistyka wewnętrzna – czym jest i jak wygląda? Z naszego doświadczenia logistyka wewnętrzna (logistyka magazynowa) to kompleksowe planowanie, realizacja oraz kontrola procesów przepływu towarów, materiałów, komponentów, […]
17 maja 2024
Aktualności
Sztuczna inteligencja w logistyce

Sztuczna inteligencja (AI) w branży TSL Branża Transport-Spedycja-Logistyka to jeden z najprężniej rozwijających się sektorów polskiej gospodarki. Proporcjonalnie do rozwoju, branża logistyczna inwestuje w technologie cyfrowe, […]

Przekonaj się jak wygląda architektura systemów ExpertWMS®