[:pl]ExpertWMS Centrum Logistyczne - System magazynowy[:]

Program magazynowy – zarządzanie magazynem z systemem WMS

Program magazynowy ExpertWMS Centrum Logistyczne jest kompleksowym systemem WMS przeznaczonym dla operatorów logistycznych, spełniającym szerokie potrzeby zarówno małych jak i dużych centrów logistycznych. Program magazynowy wspiera sprawne i dynamiczne zarządzanie towarem powierzonym przez Klienta, posiada szeroką paletę wprowadzania awizacji (od operacji w aplikacji desktopowej, poprzez samodzielne wprowadzanie przez Klienta za pomocą panelu WWW aż po automatyczną synchronizację), rejestruje prace (zarówno operacje z towarem jak i dodatkowe czynności) w czasie rzeczywistym za pomocą czytników kodów kreskowych, posiada dedykowany moduł rozliczania operacji logistycznych oraz usprawnia proces inwentaryzacji. System WMS zaprojektowany został jako gotowe rozwiązanie typowych przypadków, a jednocześnie jest bazą do rozbudowy pod specyficzne modele biznesowe Klientów operatora logistycznego.

Moduły systemu WMS

Oprócz posiadania narzędzi typowych dla zaawansowanych systemów WMS, rozwiązanie oferuje szereg funkcji potrzebnych dla centrum logistycznego. Dodatkowo w systemie WMS dostępne są prekonfigurowane moduły, które są dobierane w zależności od świadczonych usług logistycznych:

  • System WMS CL Paleta – obsługa palet oraz prostej kompletacji
  • System WMS CL Karton – kompletacja dużej ilości mniejszych zamówień, multipicking, podział na strefy zapasu i zbiórki, pakowanie i kontrola
  • System WMS CL E-commerce – bardzo duża ilość obsługiwanych zamówień z małą ilością pozycji, sprawne planowanie kompletacji i sortowanie zamówień oraz pakowanie/kontrola.
[:pl]ExpertWMS Centrum Logistyczne - Moduły systemu WMS[:]

Funkcjonalności systemu WMS

Wśród wspólnych funkcjonalności systemu WMS ExpertWMS Centrum Logistyczne można wyróżnić m.in.:

  • Wielofirmowość w systemie WMS, zaspokaja podstawową potrzebę centrum logistycznego, jaką jest zarządzanie towarem wielu Klientów jednocześnie. Funkcje wielofirmowości są dostępne w obszarze zarządzania magazynem - przestrzenią magazynową, organizacji pracy, modelowania procesów pod konkretnych Klientów aż po końcowe rozliczanie operacji logistycznych.
  • Obszar magazynowy Klienta oraz współdzielenie lokalizacji w systemie WMS – program magazynowy pozwala na przyporządkowanie przestrzeni magazynowej pod konkretnego Klienta w kontekście którego prowadzone są operacje magazynowe. Dzięki temu wszystkie towary jednego Klienta położone są w jednym obszarze, który można dobrowolnie poszerzać lub ograniczać. Takie zarządzanie magazynem pozwala na optymalizację procesu rozłożenia towaru oraz przekłada się na szybszą i sprawniejszą kompletację. Jednocześnie w systemie WMS wspierane jest współdzielenie części obszaru magazynowego przez kilku różnych Klientów. Jeżeli lokalizacja jest wolna, można na nią odłożyć towar dowolnego Klienta, który tą lokalizację współdzieli. Po takiej operacji ta lokalizacja nie jest już dostępna dla pozostałych Klientów aż do momentu jej całkowitego zwolnienia. Dzięki temu operator logistyczny uzyskuje znacząco większą efektywność wykorzystania przestrzeni magazynowej.
[:pl]ExpertWMS Centrum Logistyczne - Funkcjonalności systemu WMS[:]
  • Różne typy nośników – system WMS aktywnie wspiera pracę z różnymi typami nośników – np. EPAL, ISO. Podczas rozkładania palet informacja o nośniku jest wykorzystywana do optymalnego wykorzystania przestrzeni magazynowej (preferowane przechowywanie trzech palet EPAL lub dwóch palet ISO). Informacje o nośniku również są uwzględniane podczas generowania rozliczenia operacji logistycznych dla Klienta.
[:pl]ExpertWMS Centrum Logistyczne - Funkcjonalności systemu WMS[:]
  • Profilowanie – w systemie WMS odpowiada za przydzielanie dostępów użytkownikom do obsługi swoich Klientów np. umożliwia stworzenie profilu do danej hali magazynowej, w której następuje zarządzanie konkretną listą Klientów. Operator logując się na dany profil ma zorganizowane zadania przypisane tylko do wybranej hali. Z poziomu terminala danych operator dzięki profilowaniu podczas wykonywania operacji magazynowych pracuje w kontekście danej firmy i widzi tylko te procesy logistyczne, które są przypisane do obsługi danego Klienta.
  • Rozliczenia Operacji Logistycznych (Cenniki, Raporty, Wydruki) – stworzony z myślą o operatorach logistycznych, dedykowany moduł do rozliczeń z Klientami. Pozwala na naliczanie opłat związanych z rejestrowanymi operacjami (zarówno zasobowe - typu przyjęcie nośnika, kompletacja nośnika, załadunek nośnika etc., jak również czynnościowe np. etykietowanie, czyszczenie itp.) oraz z samym składowaniem (uwzględniając zajmowaną powierzchnię, czas przyjęcia i wydania). System WMS zapewnia elastyczne zawieranie umów, dzięki możliwości prowadzenia indywidualnych cenników oraz wskazaniu reguł określających za które operacje i w jaki sposób mają być naliczane opłaty. Program magazynowy dostarcza też niezbędne zestawienia końcowe (okresowe), wspierające szybkie i przejrzyste fakturowanie Klientów.
  • Wymiana danych z Klientami – możliwość integracji systemu WMS z systemami ERP, TMS, systemami firm kurierskich oraz platformami sprzedaży internetowej. System magazynowy WMS posiada szeroką gamę narzędzi do efektywnej wymiany danych, takich jak: import kartotek towarowych, kontrahentów oraz dyspozycji przyjęć i wydań, eksport realizacji i stanów magazynowych. Wymiana systemu WMS może odbywać się m.in. poprzez wymianę plików CSV, automatycznie poprzez web service, FTP, szynę danych, czy poprzez interfejs WWW.

 

Narzędzie wymiany danych

Dostępny w standardzie

Koszt

Sposób importu

Pliki CSV

Tak

bezpłatnie

Ręczny

Interfejs WWW

Tak

Wymagana konfiguracja – 1 dzień

Ręczny

Natywny web service

Tak

Wymagana konfiguracja – 2 dni + prace po stronie Klienta

Automatyczny

Integracja z narzędziami Klienta

Nie

Prace programistyczne

Automatyczny

* różne interfejsy jak: pliki/FTP, szyna danych, web service itd.