System magazynowy ExpertWMS® 3PL

Dedykowane rozwiązanie dla operatorów logistycznych.

Czym jest ExpertWMS® 3PL?

 • Kompleksowy system WMS przeznaczony dla operatorów logistycznych, spełniający szerokie potrzeby zarówno małych, jak i dużych centrów logistycznych.
 • System WMS zaprojektowany jako gotowe rozwiązanie przygotowane do szybkiego uruchomienia, a jednocześnie baza do rozbudowy pod specyficzne modele biznesowe Klientów operatora logistycznego.
 • Optymalizuje i zarządza magazynami o zróżnicowanym stopniu złożoności procesów logistycznych.
 • Integrowany z dowolnym systemem ERP, MES, e-commerce, TMS, systemem kurierskim.

Cechy systemu ExpertWMS® 3PL 

 • Wielofirmowość, wielojęzyczność
 • Pełna optymalizacja procesów logistyki magazynowej
 • Elastyczność, skalowalność i pełna konfigurowalność
 • Wsparcie zarządzania magazynem na poziomie zarządczym i operacyjnym
 • Intuicyjny i ergonomiczny interfejs użytkownika
 • Wykorzystuje technologie kodów kreskowych i RFID
 • Możliwość integracji z automatyka magazynową i systemami wizyjnymi (regały przesuwne, rotacyjne, taśmociągi, pick-to-light, układnice, sortery, wagi)
 • Zgodność z GS1

Dla kogo przeznaczony jest ExpertWMS® 3PL?

 • Program magazynowy WMS wdrażany w centrach logistycznych różnej wielkości.
 • System WMS znajduje zastosowanie w centrach logistycznych bez względu na rodzaj świadczonych usług logistycznych i sposób przechowywania towarów.
 • ExpertWMS® 3PL może zostać dopasowany do specyficznych potrzeb Klientów centrów logistycznych.
ZAMÓW DARMOWĄ PREZENTACJĘ ONLINE NASZEGO SYSTEMU WMS

KLIKNIJ TUTAJ

KORZYŚCI Z WDROŻENIA SYSTEMU ExpertWMS® 3PL

DLA FIRMY / ZARZĄDU:

 • Redukcja kosztów dzięki skróceniu czasu realizacji operacji logistycznych, zwiększeniu ich ilości bez konieczności zatrudniania nowych pracowników.
 • Podniesienie wydajności i efektywności – dzięki poprawie organizacji pracy magazynu.
 • Wzrost konkurencyjności poprzez poprawę obsługi Klienta.
 • Poprawa obsługi Klienta poprzez redukcję ilości pomyłek dzięki czemu spada ilość reklamacji.
 • Zmniejszenie strat spowodowanych upływem terminu ważności, zniszczeniami.
 • Zminimalizowanie kosztów szkolenia nowego pracownika – szybkie osiągnięcie pełnej wydajności do pracy.
 • Mierzalność i ocena pracy magazynu dzięki modułowi szczegółowych raportów i analiz.
 • Szybki zwrot z inwestycji.

DLA DYREKTORA / KIEROWNIKA LOGISTYKI:

 • Możliwość dostosowania procesów logistycznych pod indywidualne wymagania Klienta centrum logistycznego (copaking, foliowanie, standy, vas) dzięki opcji wielofirmowości.
 • Skrócenie czasu tworzenia raportów i rozliczeń między centrum logistycznym, a Klientem dzięki modułowi ROL (raport operacji logistycznych).
 • Wzrost efektywności pracy magazynu – monitoring w czasie rzeczywistym stanu realizacji procesów i możliwość szybkiej reakcji na nieprawidłowości.
 • Lepsza organizacja przestrzeni magazynowej dzięki zaawansowanym algorytmom rozkładania i pobierania towarów.
 • Ograniczenie ilości reklamacji związanych z pomyłkami przy wydaniach towarów dzięki jednoznacznej identyfikacji towarów na każdym etapie procesu logistycznego.
 • Skrócenie czasu inwentaryzacji dzięki prowadzeniu inwentaryzacji na terminalu, a także możliwości prowadzenia inwentaryzacji logistycznych wzbudzanych oraz częściowych.
 • Zamawianie wybranego transportu jednym kliknięciem dzięki integracji z systemami kurierskimi.
 • Ograniczenie „papierowego” obiegu dokumentów – pełna informacja w systemie.

DLA KIEROWNIKA MAGAZYNU / MAGAZYNIERA:

 • Skrócenie czasu przyjęć i wydań towarów dzięki automatycznym awizacjom i poleceniom wydań.
 • Poprawa wydajności pracowników magazynu dzięki zaawansowanym algorytmom planowania.
 • Możliwość zatrudniania i szybkiego wdrożenia pracowników sezonowych dzięki intuicyjnej obsłudze systemu na terminalach.
 • Ograniczenie błędów przy przyjęciach i wydaniach towarów poprzez jednoznaczną identyfikacje towarów na każdym etapie procesu logistycznego.
 • Właściwe zarządzanie towarami (np. o krótkiej dacie ważności, dużej rotowalności) dzięki informacjom zawartymi w systemie.
 • Sprawna inwentaryzacja dzięki terminalom, inwentaryzacja – krótszy czas trwania, inwentaryzacje wyrywkowe, weryfikacja z dokładnością do gniazd regałowych, towaru lub grupy towarów
 • Analizy – kontrola realizacji i wydajności.
 • Ograniczenie „papierowego” obiegu dokumentów – pełna informacja w systemie.

DLA DZIAŁU IT:

 • Elastyczność modułu w zakresie dopasowania do pojawiających się potrzeb zmian funkcjonalnych.
 • Całkowita integracja z urządzeniami wspomagającymi, jak kolektory danych czy drukarki etykiet.
 • Pełna informatyzacja w systemie.
CHCESZ OTRZYMAĆ BROSZURĘ?

KLIKNIJ TUTAJ

Moduły systemu WMS

Oprócz posiadania narzędzi typowych dla zaawansowanych systemów WMS, rozwiązanie oferuje szereg funkcji potrzebnych dla centrum logistycznego. Dodatkowo w systemie WMS dostępne są prekonfigurowane moduły, które są dobierane w zależności od świadczonych usług logistycznych:

System WMS CL Paleta – obsługa palet oraz prostej kompletacji
System WMS CL Karton – kompletacja dużej ilości mniejszych zamówień, multipicking, podział na strefy zapasu i zbiórki, pakowanie i kontrola
System WMS CL E-commerce – bardzo duża ilość obsługiwanych zamówień z małą ilością pozycji, sprawne planowanie kompletacji i sortowanie zamówień oraz pakowanie/kontrola.

WYBRANE FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU ExpertWMS® 3PL

 • Wielofirmowość w systemie WMS - zaspokaja podstawową potrzebę centrum logistycznego, jaką jest zarządzanie towarem wielu Klientów jednocześnie. Funkcje wielofirmowości są dostępne w obszarze zarządzania magazynem - przestrzenią magazynową, organizacji pracy, modelowania procesów pod konkretnych Klientów, aż po końcowe rozliczanie operacji logistycznych.
 • Obszar magazynowy Klienta oraz współdzielenie lokalizacji w systemie WMS – program magazynowy pozwala na przyporządkowanie przestrzeni magazynowej pod konkretnego Klienta w kontekście którego prowadzone są operacje magazynowe. Dzięki temu wszystkie towary jednego Klienta położone są w jednym obszarze, który można dobrowolnie poszerzać lub ograniczać. Takie zarządzanie magazynem pozwala na optymalizację procesu rozłożenia towaru oraz przekłada się na szybszą i sprawniejszą kompletację. Jednocześnie w systemie WMS wspierane jest współdzielenie części obszaru magazynowego przez kilku różnych Klientów. Jeżeli lokalizacja jest wolna, można na nią odłożyć towar dowolnego Klienta, który tą lokalizację współdzieli. Po takiej operacji ta lokalizacja nie jest już dostępna dla pozostałych Klientów aż do momentu jej całkowitego zwolnienia. Dzięki temu operator logistyczny uzyskuje znacząco większą efektywność wykorzystania przestrzeni magazynowej.
 • Różne typy nośników – system WMS aktywnie wspiera pracę z różnymi typami nośników – np. EPAL, ISO. Podczas rozkładania palet informacja o nośniku jest wykorzystywana do optymalnego zagospodarowania przestrzeni magazynowej (preferowane przechowywanie trzech palet EPAL lub dwóch palet ISO). Informacje o nośniku również są uwzględniane podczas generowania rozliczenia operacji logistycznych dla Klienta.
 • Profilowanie – w systemie WMS odpowiada za przydzielanie dostępów użytkownikom do obsługi swoich Klientów, np. umożliwia stworzenie profilu do danej hali magazynowej, w której następuje zarządzanie konkretną listą Klientów. Operator, logując się na dany profil, ma zorganizowane zadania przypisane tylko do wybranej hali. Z poziomu terminala danych operator, dzięki profilowaniu podczas wykonywania operacji magazynowych, pracuje w kontekście danej firmy i widzi tylko te procesy logistyczne, które są przypisane do obsługi danego Klienta.
 • Rozliczenia Operacji Logistycznych (Cenniki, Raporty, Wydruki) – dedykowany moduł do rozliczeń z Klientami, stworzony z myślą o operatorach logistycznych. Pozwala na naliczanie opłat związanych z rejestrowanymi operacjami (zarówno zasobowe - typu przyjęcie nośnika, kompletacja nośnika, załadunek nośnika itp., jak również czynnościowe, np. etykietowanie, czyszczenie itp.) oraz z samym składowaniem (uwzględniając zajmowaną powierzchnię, czas przyjęcia i wydania). System WMS zapewnia elastyczne zawieranie umów dzięki możliwości prowadzenia indywidualnych cenników oraz wskazaniu reguł określających za które operacje i w jaki sposób mają być naliczane opłaty. Program magazynowy dostarcza też niezbędne zestawienia końcowe (okresowe), wspierające szybkie i przejrzyste fakturowanie Klientów.
 • Wymiana danych z Klientami – możliwość integracji systemu WMS z systemami ERP, TMS, systemami firm kurierskich oraz platformami sprzedaży internetowej. System magazynowy WMS posiada szeroką gamę narzędzi do efektywnej wymiany danych, takich jak: import kartotek towarowych, kontrahentów oraz dyspozycji przyjęć i wydań, eksport realizacji i stanów magazynowych. Wymiana systemu WMS może odbywać się m.in. poprzez wymianę plików CSV, automatycznie poprzez web service, FTP, szynę danych, czy poprzez interfejs WWW.
MASZ PYTANIA?

 

Sprawdź też inne systemy magazynowe ExpertWMS®

 

Przeczytaj więcej na temat systemów WMS

13 czerwca 2024
Aktualności
Operator logistyczny – Jak wybrać system WMS?

Operatorzy logistyczni pełnią kluczową rolę w zarządzaniu przepływem towarów i usług w gospodarce globalnej. Są niezbędni do sprawnego [...]
10 czerwca 2024
System WMS
Zarządzanie magazynem – jak je usprawnić?

Zarządzanie magazynem jest procesem, który obejmuje planowanie, koordynowanie oraz kontrolowanie pracy związanej z magazynowaniem, kompletowaniem i wysyłką towarów [...]
20 maja 2024
Aktualności
Logistyka wewnętrzna – czym jest i jak wygląda?

Logistyka wewnętrzna – czym jest i jak wygląda? Z naszego doświadczenia logistyka wewnętrzna (logistyka magazynowa) to kompleksowe planowanie, realizacja oraz kontrola procesów przepływu towarów, materiałów, komponentów, […]
17 maja 2024
Aktualności
Sztuczna inteligencja w logistyce

Sztuczna inteligencja (AI) w branży TSL Branża Transport-Spedycja-Logistyka to jeden z najprężniej rozwijających się sektorów polskiej gospodarki. Proporcjonalnie do rozwoju, branża logistyczna inwestuje w technologie cyfrowe, […]