Szkolenia z użytkowania systemów ExpertWMS®

Wdrażasz lub planujesz wdrożyć w swoim przedsiębiorstwie oprogramowanie Warehouse Management System? Warunkiem koniecznym do wykorzystania jego potencjału i możliwości jest zaznajomiona z oprogramowaniem kadra pracownicza. Praktyczny kurs WMS zakończony testem sprawdzającym możesz zrobić w DataConsult.

Jakie szkolenia logistyczne z oprogramowania WMS dostępne są DataConsult?

Z myślą o przedsiębiorstwach o różnej wielkości i zróżnicowanym profilu działalności oferujemy szeroki zakres szkoleń z prawidłowego użytkowania i wydajnego wykorzystania dostarczanych przez nas rozwiązań informatycznych. Należą do nich:

 • ExpertWMS – nowoczesne i kompleksowe rozwiązanie Warehouse Management System, wspomagające różne procesy logistyczne i magazynowe, które zachodzą wewnątrz przedsiębiorstw;

 • ExpertWMS 3PL – system przeznaczony dla operatorów logistycznych;

 • ExpertWMS Smart – stanowi zestaw predefiniowanych procesów logistycznych, wraz z raportami, analizami i wydrukami. Kierowany do średnich i małych przedsiębiorstw, gotowy do szybkiego wdrożenia;

 • ExpertWMS Online – rozwiązanie dla małych firm i mikroprzedsiębiorstw, pozwala zarządzać magazynem bez inwestowania w zaplecze techniczne, usługi wdrożeniowe i licencje;

 • WMS Magazynier – system optymalizujący procesy przeprowadzane przez pracowników magazynów, pozwala sprawnie zarządzać ruchem produktów, zastosować wysokie składowanie oraz maksymalnie wykorzystać przestrzeń magazynową.

Oprócz standardowych szkoleń dla użytkowników przeprowadzonych w trakcie wdrożenia systemu u Klienta, oferujemy dodatkowe kursy doszkalające oraz szkolenia dla administratorów systemu, pozwalające na pełne wykorzystanie możliwości systemów WMS. Szkolenia oparte są o wiedzę praktyczną, która następnie weryfikowana jest na podstawie testów sprawdzających.

DataConsult posiada ściśle określone pakiety szkoleniowe, bazujące na doświadczeniu w przeszkoleniu kilku tysięcy użytkowników systemów z rodziny ExpertWMS®. Ogromna liczba szkoleń pozwoliła nam wypracować konkretny program szkoleniowy, który oparty jest o wykłady, prezentacje oraz ćwiczenia praktyczne w rzeczywistym środowisku pracy – czyli w magazynie Klienta.


Jaki cel mają szkolenia z oprogramowania WMS?

Szkolenia logistyczne z Warehouse Management System umożliwiają wdrożenie w oprogramowanie WMS wykwalifikowanych magazynierów, logistyków, kierowników, specjalistów IT i członków zarządu firm, którym zależy na optymalizacji wewnętrznych procesów logistycznych w celu zwiększenia wydajności i obniżenia kosztów pracy. Jako że systemy wymagają obsługi przez zaznajomionych z ich funkcjonalnością i możliwościami pracowników, praktyczny kurs WMS pozwoli szybko i skutecznie wykwalifikować wszystkich specjalistów, którzy na co dzień będą przeprowadzać i kontrolować niezbędne procesy logistyczne i magazynowe w firmie. Znajomość oprogramowania pozwoli w pełni wykorzystać potencjał systemów WMS.

Kursy z oprogramowania WMS – dla kogo?

Praktyczne kursy WMS przeznaczone są dla naszych Partnerów, wdrażających w swoich organizacjach oprogramowania typu Warehouse Management System. W zależności od konkretnego rodzaju systemu WMS korzystać z mogą z niego przedsiębiorstwa każdej wielkości (mikro, małe, średnie i duże), które przeprowadzają wewnętrzne procesy logistyczne, zarządzają magazynami i chcą zoptymalizować wszystkie zachodzące w tym obszarze procesy w celu ich przyspieszenia, podniesienia wydajności pracy, redukcji kosztów, a także zniwelowania ryzyka błędów, a w konsekwencji redukcji strat.

Systemy WMS, będące przedmiotem kursów DataConsult, można wdrażać w magazynach zamkniętych, otwartych i półotwartych, manualnych oraz zautomatyzowanych. Dotyczy to także magazynów specjalistycznych, takich jak chłodnie, mroźnie czy magazyny materiałów niebezpiecznych i łatwopalnych. Wdrożenie w oprogramowanie WMS okaże się przydatne dla zarządców i pracowników magazynów surowców, półproduktów, wyrobów gotowych oraz opakowań. Zakres branż, dla których kierowane są praktyczne kursy WMS, jest niezwykle szeroki i obejmuje m.in. takie branże, jak:

 • e-commerce,
 • operator logistyczny,
 • AGD,
 • elektroniczna,
 • farmaceutyczna,
 • odzieżowo-tekstylna,
 • przemysłowa,
 • kosmetyczna,
 • spożywcza,
 • weterynaryjna,
 • meblowa,
 • chemiczna,
 • motoryzacyjna,
 • budowlana,
 • papiernicza,
 • elektryczno-techniczna.

Osoby, które w czasie szkoleń WMS zdobędą umiejętności pomocne w swojej pracy, to m.in. pracownicy magazynowi, kierownicy magazynów, osoby decyzyjne w przedsiębiorstwie (członkowie zarządu), specjaliści logistyki i kierownicy działu logistycznego, pracownicy działu IT.

Korzyści z odbycia szkolenia z systemów WMS

Implementacja systemów WMS do przedsiębiorstwa jest pierwszym krokiem do zoptymalizowania wydajności, czasu i kosztów procesów logistycznych i magazynowych. Wraz z nią konieczne jest także wdrożenie w oprogramowanie WMS pracowników, którzy będą na co dzień wykorzystywać możliwości systemu w swojej pracy.

Uczestnicy szkoleń są zaznajomieni z funkcjonalnością danego systemu WMS. Potrafią w pełni wykorzystać potencjał oprogramowania m.in. do:

 • optymalizacji pracy w magazynach;
 • modelowania procesów logistycznych;
 • przeprowadzania inwentaryzacji;
 • przeprowadzania pełnej informatyzacji procesów magazynowych i logistycznych;
 • kontroli jakości;
 • śledzenia parametrów towarów;
 • integracji systemu z automatyką magazynową;
 • wykorzystywania danych, przedstawionych w analizach, wykresach i dashboardach.

Szkolenia z oprogramowania WMS – informacje organizacyjne

W związku z tym, że prowadzimy szkolenia logistyczne z wdrażania i obsługi różnych programów WMS, czas, terminy, program kursów, forma szkolenia oraz koszty za jednego uczestnika mogą się od siebie różnić. Jeśli jesteś zainteresowany odbyciem szkolenia z oprogramowania WMS dla pracowników Twojej firmy, skontaktuj się z nami i zapytaj o konkretny kurs. W odpowiedzi udzielimy Ci wszystkich niezbędnych informacji dotyczących praktycznego kursu WMS w DataConsult.

Chcesz dowiedzieć się, jak usprawnić zarządzanie Twoim magazynem?

Zamów audyt magazynu