Polityka prywatności

1. Postanowienia ogólne

Administratorem serwisu internetowego www.dataconsult.pl oraz danych osobowych użytkowników jest firma DataConsult Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Marcika 14C, o numerze NIP: 954-25-06-692, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków – Śródmieście, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000231645.

W trosce o bezpieczeństwo danych osobowych użytkowników serwisu www.dataconsult.pl, niniejsza polityka prywatności określa w jaki sposób pozyskiwane są dane osobowe użytkowników oraz w jakim celu są gromadzone i wykorzystywane.

DataConsult Sp. z o.o. deklaruje, że dokłada wszelkich starań aby prawidłowo zabezpieczyć dane osobowe powierzone przez użytkowników serwisu www.dataconsult.pl oraz podejmuje odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu zapobiegania ingerencji w nie osób trzecich.

Przed korzystaniem z serwisu www.dataconsult.pl i udostępnieniem danych osobowych należy zapoznać się niniejszym dokumentem polityki prywatności.

DataConsult Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego dokumentu polityki prywatności.

2. Dane osobowe

Dane osobowe, są to dane przekazywane przez użytkownika i używane w celu jego zidentyfikowania, takie jak nazwa firmy, imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu.

DataConsult Sp. z o.o. dysponuje jedynie danymi powierzonymi przez użytkowników serwisu za pomocą Formularzy Kontaktowych. Udostępnione w ten sposób dane osobowe są dobrowolne, użytkownik podając je wyraża zgodę na ich gromadzenie i wykorzystywanie.

Powierzone dane osobowe wykorzystywane są przez firmę DataConsult Sp. z o.o. w celu kontaktu z użytkownikiem, w odpowiedzi na jego zapytanie ofertowe bądź w celu weryfikacji lub wysłania materiałów marketingowych.

Dane osobowe użytkowników nie są przez DataConsult Sp. z o.o. udostępniane osobom trzecim.

Zamów prezentację online