Audyt logistyczny

 

♦ analiza procesów magazynowych oraz organizacji pracy magazynu

♦ identyfikacja stanu bieżącego procesów logistycznych

♦ wskazanie wąskich gardeł w obszarze logistyki

♦ określenie stanu pożądanego procesów logistycznych

♦ opracowanie koncepcji audytu logistycznego

♦ zaprojektowanie ukształtowania funkcjonalno-przestrzennego magazynu

♦ projekt wdrożenia systemu informatycznego

♦ rekomendacje i zalecenia wszystkich zmian w obszarze logistyki

♦ wsparcie i nadzór wdrożenia usprawnień

♦ raportowanie i monitoring w zakresie audytu logistycznego