CZY FIRMY SĄ GOTOWE NA SYSTEMY LOGISTYKI 4.0?

Logistyka 4.0 to odzwierciedlenie koncepcji Industry 4.0 w procesach związanych z łańcuchem dostaw, które zgodnie z ideą rewolucji 4.0 stopniowo łączone są w sieć i poddane stałemu monitoringowi. Efektem tych działań ma być znaczne zwiększenie wydajności tych procesów. Potencjał Logistyki 4.0 jest daleki od wyczerpania ze względu na pogłębiającą się cyfryzację i coraz większą ilość zbieranych danych, które będzie trzeba poddawać analizie.

Kłopot z wdrożeniem koncepcji logistyki 4.0 w wielu przedsiębiorstwach wynika z braku klarownej informacji o tym, co „myślenie w kategorii 4.0” może faktycznie oznaczać dla firmy pod względem rzeczywistych korzyści. Wraz z rozwojem koncepcji, nieuchronnie rodzą się pytania: Czy Logistyka 4.0 to odpowiedź trend związany z rosnącymi wymaganiami klientów na coraz bardziej zindywidualizowane potrzeby dotyczące szybkiego i elastycznego sposobu dostosowania przepływu materiałów? Jakie są jej konsekwencje dla logistyki magazynowej? Czy wdrożenie w firmie logistyki 4.0 pozwoli jej uzyskać przewagę na wysoce konkurencyjnym rynku logistycznym?

Osoby zajmujące się logistyką, które zapytano „Co oznacza dla Ciebie Logistyka 4.0” mówiły, że są to systemy sieciowe i procesy. Dla wielu logistyka 4.0 to możliwość korzystania z nowych systemów IT, dla innych wprowadzenie do magazynów robotów

TRENDY VS RZECZYWISTE KORZYŚCI

Przemysł 4.0, Internet Rzeczy oraz sieci, to wszystko tematy, które dzisiaj są czymś więcej niż tylko megatrendami. Nieustannie rosną wymagania logistyczne. Zwiększa się presja na to, aby produkty  były dostarczane klientom szybciej, w bardziej elastyczny sposób, w trybie just-in-time lub expres i oczywiście po konkurencyjnych cenach. Jednocześnie ci sami klienci domagają się większej przejrzystości i dostępu w czasie rzeczywistym do statusu ich dostawy. To wszystko zwiększa konieczność optymalizacji procesów logistycznych poprzez wdrożenie inteligentnych systemów, które połączą się ze sobą, wymienia danymi i pozwolą śledzić na bieżąco przepływ towarów zarówno klientom końcowym jak i dystrybutorom i producentom.

Od pewnego czasu różne firmy consultingowe prowadzą szereg badań, których celem jest sprawdzenie na ile róże przedsiębiorstwa przygotowane są do wdrożenia rozwiązań w zakresie logistyki 4.0. Ich wyniki pokazują jasno, że blokada pojawia się ma styku chęci inwestowania w nowe technologia a brakiem jasnej informacji o wynikających z tego korzyściach ekonomicznych. Mimo wysokiej świadomości o dostępności „na wyciągnięcie ręki” tych technologii, inwestycje są często wstrzymywane ze względu na fakt, że pozorne ryzyko przeważa nad potencjalnymi korzyściami.

Inny wniosek, który nasuwa się po analizie przeprowadzonych badań to fakt, że zrozumienie dla koncepcji dla logistyki 4.0 wiąże się z posiadaniem odpowiedniego poziomu infrastruktury IT w przedsiębiorstwie. Poziom ten jest trafnie postrzegany jako podstawa do wdrożenia nowych systemów. Specjaliści ds. logistyki są grupą o jednym z najwyższych poziomów gotowości na przyjęcie nowych rozwiązań i najczęściej dostrzegają palącą potrzebę ich wdrożenia. Niestety często są uzależnieni od możliwości przedsiębiorstwa w zakresie.

Firmy, którym zadano pytanie dlaczego nie zostały u nich wdrożone żadne projekty związane z logistyka 4.0 argumentowały, że spowodowałoby to zbyt dużą zależność od dostawców systemu, przeszkodą był również za wysoki koszt restrukturyzacji firmy oraz całej inwestycji. Część firm przyznała, że brakuje im odpowiednio wykwalifikowanych pracowników, którzy mogliby nadzorować takie wdrożenie. Nie bez znaczenia jest wspomniany wcześniej brak jasnych wyliczeń przyszłych korzyści finansowych. Przedsiębiorcy obawiają się również braku odpowiedniej ochrony danych znajdujących się w takim systemie.

Z kolei na zadane pytanie o ocenę zapotrzebowania na systemy logistyczne 4.0 firmy odpowiadały, że jest:

  • 36% Wysokie
  • 33% Umiarkowane
  • 24% Niskie
  • 7% Bardzo wysokie

Doradztwo, planowanie i opracowywanie koncepcji to podstawa udanego wdrożenia strategii logistyki 4.0. Dzięki osoby decyzyjne mają dostęp do informacji o tym jakie systemy są dostosowane do potrzeb przedsiębiorstwa, jak można zoptymalizować przepływ materiałów, np. dzięki automatyzacji. Inne pytania na które odpowiedź przyniosą takie konsultacje to: Jaki niewykorzystany potencjał kryje się w magazynie Twojej firmy oraz jakie korzyści przyniesie Ci wdrożenie nowego systemu.

INWESTYCJA W BEZPIECZNĄ I NOWOCZESNĄ TECHNOLOGIĘ

Odpowiednia infrastruktura IT jest podstawą niezawodnej logistyki 4.0. Wiele firm jest już dobrze przygotowanych i w związku z tym podjęli już wstępne kroki we wdrażaniu w swojej organizacji koncepcji logistyki 4.0.  Instalując w firmie odpowiednią infrastrukturę, dobrze jest wcześniej wiedzieć jakie technologie zostaną wykorzystane i w jaki sposób będą ze sobą połączone w celu osiągnięcia maksymalnych korzyści.

Przyszłościowe rozwiązania postrzegane są m.in. jako elastyczne w użyciu systemy mobilne takie jak smartfony i tablety. W połączeniu z odpowiednim oprogramowaniem, są idealne do użytku w magazynie i poza nim. Dzisiaj urządzenia mobilne to dużo więcej niż efektowne gadżety. Za kilka lat inteligentne urządzenia i urządzenia przenośne będą standardowym wyposażeniem w logistyce. Projekty pilotażowe już wykazały potencjał takich urządzeń jak np. okulary AR.

Istnieją aplikacje działające w systemie Android i iOS, dedykowane kierowcom ciężarówek, które dają możliwość dostępu do danych dotyczących zamówień, wyznaczają optymalną trasę i monitorują postęp ich pracy w dowolnym momencie z dowolnego miejsca. To rozwiązanie pozwala na płynną pracę bez konieczności zakupu drogiego, specjalistycznego sprzętu, oszczędza również czas, ponieważ dane są wysyłane i aktualizowane w czasie rzeczywistym pomiędzy kierowcą a magazynem.

Rozwiązania rozszerzonej rzeczywistości, również mają coraz większe znaczenie. Wsparcie wizualne w wyznaczaniu trasy i trakcie kompletacji znacznie zmniejsza liczbę popełnianych błędów, redukuje liczbę reklamacji, optymalizuje całe procesy logistyczne.

Ostatecznie każda firma musi sama wybrać, jakie technologie mają rację bytu w ich środowisku. Kluczem jest znalezienie najbardziej wydajnego podejścia i wykorzystanie go we własnych procesach.

WIEDZA TO POTĘGA

Skoro  tak wiele firm rozumie koncepcję logistyki 4.0 i jest gotowa na inwestycje to dlaczego wciąż brakuje rzeczywistych projektów? Obok braku infrastruktury barierą jest brak odpowiednich kwalifikacji pracowników. Rozwiązaniem są warsztaty, szkolenia i prezentacje. Warto poświecić czas  i znaleźć partnera biznesowego, który pokaże jak zastosować teorię bezpośrednio w praktyce. Dzięki temu, przyszli użytkownicy systemu mają szansę przejść krok po kroku przez wszystkie procesy w łańcuch dostaw i przetestować jakie technologie i funkcje są najlepszym rozwiązaniem i odpowiedzią na ich potrzeby. Kolejny krok to dostosowanie całej firmy do pracy z nowymi systemami poprzez wyraźne wskazanie korzyści wdrożonego rozwiązania zarówno dla użytkowników jak i całej organizacji. Kiedy korzyści ekonomiczne i potencjał rozwoju przedsiębiorstwa będą wyraźnie wskazane, wtedy wdrożenie wybranych systemów ma szansę na powodzenie.