[:pl]Dane wykorzystywane w logistyce[:]

BIG DATA = BIG KORZYŚCI DLA LOGISTYKI

BIG DATA CZYLI?

Coraz większa liczba informacji generowanych przez organizacje, media społecznościowe i Internet Rzeczy (IoT) doprowadziła do “eksplozji” gromadzonych danych. Możliwość przetwarzania takiej ilości zbiorów informacji za pomocą tradycyjnych narzędzi, czerpania z nich wiedzy i podejmowania na ich podstawie trafnych decyzji, stała się prawdziwym wyzwaniem. W tym kontekście wyłoniła się koncepcja Big Data. Jej definicja obejmuje nie tylko olbrzymie zbiory danych, ale wszystko co się z nimi wiąże: gromadzenie, przechowywanie, przetwarzanie, zarządzanie, oraz analitykę.

Możliwość gromadzenia i analizy danych oznacza często lepszy dostęp do informacji (także tych niezwiązanych bezpośrednio z prowadzonym rodzajem działalności) niż podmioty stricte zaangażowane w jakąś działalność, ale nie posiadające odpowiedniej technologii przetwarzania danych. Przykładowo firma Google monitoruje miliardy haseł wyszukiwania (np. “Najlepszy lek przeciwkaszlowy”), dodaje do nich szczegóły lokalizacji. Dzięki temu jest w stanie szybciej rozpoznać nadchodzącą epidemię grypy i przeziębienia oraz zlokalizować ich ogniska, niż centra zajmujące się ochroną zdrowia publicznego. Oczywiście wykorzystuje to do odpowiedniego targowania reklam swoich klientów i pomnażania swoich dochodów.

WPŁYW BIG DATA NA LOGISTYKĘ

Od lat mówi się o imponujących korzyściach jakie może odnieść sektor logistyki dzięki analizie napływających zewsząd danych. Korzyści te dotyczą możliwości prognozowania przepływów, zarządzania zapasami, zarządzania transportem i zasobami ludzkimi. Istotnym pytaniem jest: jak wydobyć sens z Big Data? Rzeczywistość pokazuje, że firmy często albo nie gromadzą danych wcale, albo są ich ilością przytłoczone i nie potrafią wykorzystać ich potencjału. Nieefektywne korzystanie z danych przypomina trochę źle zarządzany magazyn. Niezoptymalizowane procesy magazynowe, podobnie jak nieprzeanalizowane dane, które często mamy na wyciągnięcie ręki, prowadzą do strat finansowych. Niewypracowany wyższy zysk, który był możliwy do osiągnięcia, to również strata.

W jakich obszarach logistyki można wykorzystać Big Data? W każdym. Złożony i dynamiczny charakter logistyki, wąskie gardła, które mogą tworzyć się na dowolnym etapie łańcucha dostaw, sprawia, że ​​jest to idealny obszar do analizy danych i podejmowania na ich podstawie strategicznych decyzji. Analizę logistyczną można wykorzystać do optymalizacji tras, usprawnienia procesu produkcji, optymalizacji magazynów, planowania zapasów oraz produkcji.

SYSTEM WMS – JAK MOŻESZ WYKORZYSTAĆ POTENCJAŁ GENEROWANYCH DANYCH

Zanim zaczniesz świadomie gromadzić różnorodne dane, odpowiedz sobie na trzy bardzo ważne pytania:

  1. Jakich danych potrzebujemy?
  2. Jakie dane już posiadamy?
  3. Jak wykorzystujemy dane, które już mamy?

Jeżeli Twoja firma wdrożyła system WMS, to jesteście szczęśliwymi posiadaczami mnóstwa informacji, które możecie wykorzystać do zoptymalizowania pracy, obniżenia kosztów logistycznych firmy, precyzyjnego zaplanowania pracy magazynu. Nowoczesny system WMS pozwoli Ci również na monitoring aktywności pracowników oraz automatyki magazynowej spiętej z systemem. Zdefiniowane wcześniej raporty i analizy pozwolą Wam śledzić przepływ produktów przez magazyn i odpowiednio zarządzać zapasami. Posiadanie systemu WMS w magazynie to również Wasza szansa na zdefiniowanie i stała kontrolę kluczowych KPI. W sytuacjach kryzysowych, dane zgromadzone przez system WMS pozwolą Ci zidentyfikować odbiorców określonej partii towaru.

DATA SCIENTIST POSZUKIWANY

Gromadzenie coraz większej ilości danych nie ma większego sensu jeżeli w firmie nie ma osoby, która potrafi z nich korzystać, analizować i podejmować na ich podstawie trafnych decyzji. Przedsiębiorstwa, które doceniają wpływ gromadzonych informacji na ich działalność i widzą w tym szanse na zyskanie przewagi konkurencyjnej, często decydują się na zatrudnienie osoby, której zadaniem jest ustrukturyzowanie posiadanych danych, poszukiwanie nowych źródeł informacji, odnajdywanie korelacji pomiędzy z pozoru niezwiązanymi ze sobą danymi i przewidywanie trendów rynkowych.

Jeżeli chcesz wdrożyć pracę z danymi w swoim przedsiębiorstwie, zastosuj zasadę 4xW:

  • wykorzystanie – w pierwszej kolejności wykorzystaj wewnętrzne (firmowe) zasoby danych;
  • wnioskowanie – umiejętnie stosuj techniki analityczne lub poproś o pomoc ekspertów;
  • wzbogacanie – wzbogacaj własne dane o informacje z rynku, używaj słowników i baz referencyjnych;
  • weryfikacja – obowiązkowo weryfikuj postawione hipotezy i wyciągnięte na podstawie analizy danych wnioski.

PRZYSZŁOŚC BIG DATA

Giganci rynku, na co dzień wykorzystujący do osiągnięcia celów biznesowych, nie bez powodu inwestują potężne środki w badania i rozwój nad sztuczną inteligencją. To właśnie A.I. jest uznawana za przyszłość Big Data. Samouczące się algorytmy, które analizują dane i dostosowują modele postępowania do zmiennych, w czasie rzeczywistym oraz wybierają optymalne rozwiązania i wdrażają je w życie. Przyszłość, która do tej pory znaliśmy z książek i filmów SF właśnie nadeszła.