CZY MAGAZYN TO BEZPIECZNE MIEJSCE PRACY DLA MAGAZYNIERA?

Bardzo wiele uwagi poświęcane jest tematyce automatyzacji magazynów, nowoczesnemu zarządzaniu za pomocą zaawansowanych systemów informatycznych, różnym strategiom przechowywania towaru, kompletacji, optymalizacji stanu zapasów itp. Tymczasem kluczową kwestią dla magazynu powinno być bezpieczeństwo pracujących tam ludzi. Firmy prowadzące magazyn najlepiej sobie radzą gdy panuje w nich porządek, a pracownicy są bezpieczni. Praca magazyniera jest obarczona dużo wyższym ryzykiem niż prace biurowe czy w punktach usługowych. Warto zadbać o bezpieczeństwo na terenie magazynu, aby móc skupić się na rozwoju biznesu. Główny urząd statystyczny podaje, że w I kwartale 2019 r. w sekcji PKD Transport i gospodarka magazynowa, wypadkom uległo 1426 osób, a ich obrażenie spowodowały łącznie 36931 dni niezdolności do pracy.

Liczby te pokazują, jak ważne jest to, aby mieć świadomość istniejących zagrożeń i podjąć kroki w celu ich wyeliminowania. Poniżej przedstawiamy listę wskazówek, które pomogą w utrzymaniu bezpieczeństwa w magazynie.

REGULARNE SZKOLENIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA W MAGAZYNIE

Systemy i procedury bezpieczeństwa pracy w magazynie są tak dobre jak ludzie, którzy je wdrażają, a następnie egzekwują ich przestrzeganie. Duża rotacja pracowników jest niezaprzeczalnym faktem i boryka się z nią większość firm. Każdą nową osobę, która pojawia się w firmie należy obowiązkowo przeszkolić z zasad BHP obowiązujących na jej stanowisku pracy, a następnie regularnie sprawdzać stan jej wiedzy. Powszechnym błędem jest uznawanie szkolenia z zakresu bezpieczeństwa za wydarzenie jednorazowe, podczas gdy szkolenia powinny się odbywać regularnie i obejmować również pracowników z dłuższym stażem pracy. Potem następuje etap egzekwowania przepisów, tak aby wprowadzone procedury stały się częścią kultury pracy.

REGULARNE PRZEGLĄDY SPRZĘTU

Magazyn jest potencjalnie niebezpiecznym środowiskiem pracy, a mimo wszystko często osoby, które w nim pracują zapominają o tym i stają się nieuważni. Jest to miejsce gdzie często wykonuje się skomplikowane operacje, w gorączkowym tempie z użyciem złożonego sprzętu (wózki widłowe, paleciaki, sprzęt elektromechaniczny). Wystarczy, że jedna maszyna będzie działała nieprawidłowo bo np. minął obowiązkowy czas przeglądu, a nikt nie zadbał o nowy lub sprzęt najzwyczajniej w świecie uległ awarii i statystyki wypadków gwałtownie rosną. Regularne inspekcje stanowiące część planu konserwacji zapobiegawczej maszyn i urządzeń pomogą zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia awarii lub wypadku z użyciem sprzętu magazynowego.

UTRZYMUJ MAGAZYN W CZYSTOŚCI I PORZĄDKU

W dużych i zatłoczonych magazynach, gdzie praca odbywa się bez przerwy przez kilka zmian można szybko stracić kontrolę nad utrzymaniem porządku. W konsekwencji pracownicy musza przemieszczać się wśród pustych opakowań, folii zdjętych z palet i innych materiałów zabezpieczających towary. Do tego dochodzą splątane linki, druty, taśma klejąca itp. Tego typu odpady często nie są usuwane na bieżąco gdyż pracownicy są skoncentrowani na tym aby wyrobić się w czasie, który mają przeznaczony na wykonanie przydzielonych im zadań, a kontrolujące ich systemy nie mają funkcji zliczania czynności dodatkowych. Kolejnym źródłem nieporządku w magazynie są wszelkiego rodzaju płyny nieprawidłowo przechowywane, cieknące z uszkodzonych opakowań lub nieumiejętnie transportowane. Ich pozostałości często nie są na bieżąco usuwane z powierzchni, na których się znajdują oraz nie są ustawiane znaki ostrzegawcze.  Tymczasem brak porządku na hali magazynowej połączony z pośpiechem, stwarzają niebezpieczeństwo upadku, potknięcia czy poślizgnięcia się, a to źródła jednych z najczęstszych obrażeń powstałych w miejscu pracy. Aby zminimalizować ryzyko ich wystąpienia należy zadbać o optymalne rozmieszczenie miejsc, w których można przechowywać odpady do czasu całkowitego usunięcia ich z magazynu oraz ustalić procedury reagowania w przypadku rozlania się na podłogę płynów.

ERGONOMICZNY UKŁAD MAGAZYNU

Współczesne magazyny są projektowane z myślą o bezpieczeństwie i wygodzie pracowników, ale co w przypadku starszych obiektów, które wciąż są wykorzystywane i bardzo powoli zastępowane nowoczesnymi halami? Warto wtedy pomyśleć o modyfikacjach, które poprawią warunki pracy oraz poziom bezpieczeństwa osób przebywających na hali.

Poniżej kilka wskazówek, które pomogą wprowadzić usprawnienia pod kątem bezpieczeństwa pracownika.

 • Oświetlenie musi mieć odpowiednie natężenie i powinno być rozmieszczone w regularnych odstępach w całym magazynie, tak aby uniknąć ryzykownych, zaciemnionych kątów.
 • Pasy do ruchu wózków widłowych musi być wyznaczony tak aby nie kolidował z ruchem pieszych, zwłaszcza na zakrętach.
 • Dobrze wyeksponowane znaki ostrzegawcze i informacyjne, w miarę możliwości i potrzeb powinny być podświetlone i przede wszystkim łatwe do zrozumienia, ustandaryzowane.
 • Aby zminimalizować potrzebę ręcznego podnoszenia, nadmiernego zginania lub przeciążania kręgosłupa warto zastosować sprzęt wspomagający pracę.
 • Schody powinny być obłożone materiałem antypoślizgowym oraz mieć zainstalowane solidne poręcze.
 • Wszelkie nierówności, skoki terenu powinny zostać wyraźnie zaznaczone.

REGULARNE AUDYTY BEZPIECZEŃSTWA

Wprowadzenie procedur dotyczących bezpieczeństwa w magazynie to jedno, ale długotrwałe ich utrzymanie wymaga zaangażowania wszystkich stron. Najlepszą praktyką w zakresie dotrzymywania wymogów bezpieczeństwa jest przeprowadzanie częstych audytów bezpieczeństwa obejmujących wszystkie budynki i maszyny w całym obiekcie. Pracownicy również powinni zostać poddani audytowi, ponieważ jest to idealna okazja do sprawdzenia, co wiedzą i robią, aby dostosować się do procedur bezpieczeństwa.

Najczęściej wychwytywane uchybienia w trakcie audytów to:

 • Pracownicy nie korzystający z odzieży ochronnej.
 • Sprzęt który posiada widoczne usterki.
 • Zaśmiecone alejki i schody.
 • Zasłonięte znaki bezpieczeństwa.
 • Zablokowane wyjścia awaryjne i pożarowe.
 • Popękane podłoże.

Utrzymanie wysokich standardów bezpieczeństwa w magazynie zapewnia właścicielowi firmy wiele korzyści i tworzy środowisko, w którym pracownicy czują się bezpiecznie i mają warunki do wydajnej pracy. Pomaga to również uniknąć paraliżujących firmę kar i procesów sądowych.