JAK USPRAWNIĆ PRACĘ I OBNIŻYĆ KOSZTY W MAGAZYNIE?

Kierownicy magazynów odczuwają coraz mocniejszą presję, aby kontrolować i zmniejszać koszty w magazynie oraz rzetelnie realizować zamówienia, wszystko to aby być konkurencyjnym w stosunku do innych firm. Ciągły wzrost handlu elektronicznego i popytu konsumentów wymaga również szybszej produkcji aby ten popyt zaspokoić. Stwarza to okazje do powstania ryzykownych sytuacji oraz kosztownej nieefektywności. Wzrost produktywności oraz ograniczenie zbędnych kosztów w magazynie to najwyższy priorytet. Poniżej znajdziecie cztery wskazówki, które pomogą osiągnąć zakładane cele.

 1. PODNOŚ KWALIFIKACJE SWOICH PRACOWNIKÓW

Doświadczony i kompetentny pracownik jest jednym z najcenniejszych zasobów firmy. W dobie dużej rotacji na rynku pracy, kiedy można w zasadzie przebierać w ofertach, warto zadbać o pracownika, tak aby czuł się doceniony, mógł podnosić swoje kompetencje i rozwijał się w wybranym obszarze, a jednocześnie wykorzystywał swoją wiedzę poprzez wdrażanie usprawnień, tworzenie procedur, generowanie pomysłów na rozwój firmy.

Edukacja pracowników, to również systematyczne szkolenia z zakresu BHP bowiem bezpieczeństwo pracy odgrywa olbrzymią rolę w rozwoju firmy. Bezpieczny pracownik to osoba, która nie musi brać zwolnień lekarskich z powodu kontuzji, które powstały na terenie zakładu pracy.  Warto kontrolować poziom wiedzy pracowników w zakresie zasad bezpiecznej pracy. Ustalcie wspólnie z pracownikami  oczekiwania dotyczące bezpieczeństwa. Takie postępowanie sprawi, że cała załoga magazynu będzie miała świadomość, że wszyscy razem i każdy z osobna odgrywa ważną rolę w tworzeniu bezpiecznego i produktywnego miejsca pracy.

Nowoczesne technologie w znacznym stopniu usprawniają procesy magazynowe. Najlepszy system informatyczny lub sprzęt nie poprawi produktywności jeżeli pracownicy nie będą potrafili ich wykorzystać. Każde wdrożenie systemu informatycznego czy implementacja nowych rozwiązań technologicznych MUSI mieć w swoim zakresie szkolenia z prawidłowej i efektywnej obsługi. Trzeba też wyznaczyć osoby w firmie, które będą odpowiadały za wdrożenie do pracy nowych pracowników.

Dobrą praktyką jest również wysyłanie pracowników na szkolenia zewnętrzne, gdzie będą mogli nie tylko zdobywać nowe kwalifikacje, ale również wymieniać się doświadczeniami z innymi osobami, pracującymi na podobnych stanowiskach, w innych organizacjach.

 1. ZADBAJ O WYRAŹNE OZNACZENIA MAGAZYNU

Widoczny system oznakowania magazyny znacznie poprawia organizację, wydajność i bezpieczeństwo pracy w magazynie. Komunikacja wizualna jest kluczowym elementem każdego magazynu. Dostarczając pracownikom kluczowych informacji za pomocą oznaczeń odpowiedniej wielkości i umieszczonych w widocznych miejscach, jesteś w stanie zmniejszyć ilość popełnianych błędów i oszczędzić czas marnowany na „błądzenie” miedzy regałami, a co za tym idzie obniżyć koszty w magazynie.

Oznakowanie regałów, czyli staranna numeracja i opis półek, jest pierwszym krokiem do sprawnej organizacji pracy i obsługi magazynu. Właściwe i drobiazgowe oznakowanie regałów jest również niezbędne w momencie wdrożenia systemu do zarządzania gospodarką magazynową WMS. Do oznaczenia półek i regałów magazynowych zazwyczaj stosuje się białe, matowe etykiety, które zapewniają duży kontrast przy odczycie kodów kreskowych. W magazynach wysokiego składowania stosuje się specjalne etykiety odblaskowe zwiększające odległość skanowania kodu. Etykiety powinny być odporne na zabrudzenia, wahania temperatur, co zapewni trwałość oznaczeń na wiele lat.

Tablice podwieszane do oznaczania stref magazynowych powinny znajdować się w widocznych miejscach. Znaki BHP muszą spełniać polskie i europejskie normy.

Oznaczenia poziome stosowane do wyznaczania ciągów komunikacyjnych czy np. stref odkładczych, powinny być wykonane z odpornego materiału zwłaszcza w miejscach narażonych na intensywny ruch wózków widłowych i innych pojazdów magazynowych. Należy przy tym pamiętać o zapewnieniu bezpiecznej odległości pomiędzy mijającymi się pojazdami, pomiędzy pieszymi i pojazdami oraz w celu zachowania dostatecznych odległości od mijanych regałów i pozostałych elementów wyposażenia magazynowego.

Prawidłowo oznakowany magazyn podnosi również poziom bezpieczeństwa pracowników. W widocznych miejscach powinna znajdować się informacja o maksymalnym, dopuszczalnym obciążeniu regałów magazynowych, ramp i podłóg. W magazynie, podobnie jak we wszelkich pomieszczeniach, gdzie przebywają ludzie, powinny być oznaczone drogi ewakuacyjne. Miejsca newralgiczne, w których istnieje ryzyko kolizji z przeszkodami, upadku lub innego zagrożenia dla pracowników należy wyraźnie oznaczyć skośnymi pasami, czarno-żółtymi lub czerwono-białymi.

 1. ZARZĄDZAJ MAGAZYNEM Z POMOCĄ SYSTEMU WMS

Wbrew obiegowej opinii, system WMS to nie jest system przeznaczony wyłącznie dla wielkich magazynów, ze skomplikowanymi procesami, pełną automatyką i kilkudziesięcioma pracownikami pracującymi w systemie wielozmianowym. Nowoczesny system WMS, zintegrowany z systemem ERP zoptymalizuje pracę w każdym magazynie.

Przykładowe korzyści z wdrożenia systemu WMS to:

 • redukcja kosztów logistycznych;
 • lepsze wykorzystanie przestrzeni magazynowej;
 • podniesienie wydajności pracy;
 • poprawa wskaźników bieżącej pracy operatorów i generowanie raportów;
 • redukcja pomyłek przy kompletacji;
 • zwiększenie satysfakcji klientów dzięki sprawnej obsłudze;
 • sprawna inwentaryzacja;
 • pełny monitoring przepływu towarów;
 • wsparcie kontroli ilościowej i jakościowej towarów w magazynie;
 • zarządzanie datami ważności i likwidacja strat związanych z przeterminowanym towarem;
 • eliminacja dokumentacji papierowej;
 • łatwiejsze wdrożenie do pracy nowym pracowników;
 • rozliczenia za operacje logistyczne;
 • wielofirmowość
 1. ZAMÓW AUDYT MAGAZYNU

Audyt magazynu pozwoli uzyskać odpowiedź na pytanie co możemy ulepszyć w magazynie? Wynikiem profesjonalnego audytu magazynu będzie raport, który wypunktuje mocne i słabe strony magazynu oraz będzie zawierał propozycje działań, których skutkiem będzie poprawa wydajności. Audyt magazynu pozwoli poznać czasochłonność procesów oraz rzeczywiste koszty magazynowania. Wykaże czy prace realizowane w magazynie mieszczą się w standardach wydajności dla określonej branży. Dane zebrane podczas audytu pozwolą zidentyfikować miejsca gdzie tworzą się wąskie gardła oraz określić jakie należy wprowadzić środki zaradcze.