KORZYŚCI OGÓLNE

♦ automatyzacja i skrócenie czasu realizacji procesów magazynowych
♦ optymalizacja wykorzystania przestrzeni w magazynie
♦ pełna kontrola towarów i surowców, traceability (ilość, partie, daty przydatności, lokalizacje)
♦ zwiększenie wydajności pracowników
♦ zmniejszenie ilości reklamacji
♦ zmniejszenie różnic inwentaryzacyjnych
♦ pełna kontrola i zarządzanie pracownikami magazynu
♦ alerty i raporty on-line

DLA FIRMY I ZARZĄDU

♦ Zmniejszenie kosztów operacyjnych i finansowych
♦ Optymalizacja wykorzystania zasobów fizycznych i ludzkich
♦ Analizy i raporty, czyli pełna kontrola realizacji i wydajności pracowników
♦ Oszczędność czasu
♦ Redukcja zapasów
♦ Wyższy poziom obsługi klientów
♦ Szybki zwrot inwestycji
♦ Wzrost pozycji firmy wśród konkurencji

DLA DYREKTORA LOGISTYKI

♦ Planowanie krótko i długoterminowe przy wykorzystaniu systemu informatycznego
♦ Podniesienie wydajności i efektywności pracowników
♦ Sprawne zarządzanie i porządek w magazynie – bieżący monitoring stanu realizacji procesów i obiegu dokumentów
♦ Optymalizacja czasu pracy magazynierów – szczegółowa analiza czasu potrzebnego na realizację danego procesu oraz ilości wykonanych pozycji
♦ Lepsze przystosowanie do sezonowych zmian koniunktury, dzięki dużej elastyczności w zatrudnianiu personelu
♦ Optymalizacja wykorzystania przestrzeni magazynowej poprzez zastosowanie algorytmów przyznawania miejsc składowania, bazujących na obliczeniach statystycznych (analiza ABC, wyznaczanie wskaźników efektywności magazynowania)
♦ Obniżenie kosztów wynikających z opłat karnych za niezgodność dostaw z zamówieniami
♦ Ograniczenie ilości reklamacji związanych z pomyłkami przy przyjęciach i wydaniach towarów
♦ Zarządzanie towarami o krótkiej dacie ważności, dużej rotowalności
♦ Inwentaryzacja – krótszy czas trwania, inwentaryzacje wyrywkowe, weryfikacja z dokładnością do gniazd regałowych, towaru lub grupy towarów
♦ Zarządzanie procesami logistycznymi firmy – wiedza na temat ilości przetworzonych dokumentów, wag, pozycji, realizacji czynności i wydajności pracowników, ilości i rodzaju błędów i reklamacji itd.
♦ Ograniczenie „papierowego” obiegu dokumentów – pełna informacja w systemie

DLA KIEROWNIKA MAGAZYNU I MAGAZYNIERA

♦ Skrócenie czasu przyjęć i wydań towarów
♦ Zwiększenie wydajności pracy
♦ Ograniczenie błędów przy przyjęciach i wydaniach towarów
♦ Zmniejszenie liczby zgłaszanych reklamacji
♦ Rzeczywista identyfikacja surowców wg dostaw, certyfikatów, dat ważności
♦ Zarządzanie towarami o krótkiej dacie ważności, przydatności, dużej rotowalności
♦ Zgodność stanu rzeczywistego ze stanem w systemie (inwentaryzacja)
♦ Możliwość wynagradzania pracowników na podstawie szczegółowych raportów dotyczących ilości i jakości kompletacji zleceń
♦ Zarządzanie pracownikami magazynu

DLA DZIAŁU IT

♦ Pełna integracja systemu ExpertWMS z funkcjonującym w firmie systemem ERP
♦ Kompleksowość oferty – oprogramowanie, wdrożenie i serwis u jednego dostawcy
♦ Możliwość współpracy z nowoczesnym urządzeniami takimi, jak:

– bezprzewodowe terminale danych,
– drukarki kodów kreskowych,
– terminale głosowe,
– systemy wspomagające kompletację (np. Pick-By-Light), automatykę transportową, automatykę regałową

♦ Elastyczność systemu w zakresie dopasowania do pojawiających się potrzeb zmian funkcjonalnych
♦ Całkowita integracja z urządzeniami wspomagającymi, takimi jak kolektory danych czy drukarki etykiet
♦ Dane dostępne w czasie rzeczywistym
♦ Pełna informatyzacja w firmie

wms_korzysci