Zarządzanie magazynem – funkcjonalności systemu WMS

 

System magazynowy ExpertWMS® to więcej niż standardowy system klasy Warehouse Management. Spełnia on nie tylko wszelkie funkcje, których wymagamy od tego typu rozwiązań ale daje nam również możliwość rozbudowy i zarządzaniami nimi w bardziej wydajny sposób. Program magazynowy ExpertWMS® umożliwia:

♦ bezbłędne przyjęcie, rozłożenie, wydanie towaru, produktu oraz surowca z wykorzystaniem automatycznej identyfikacji na podstawie kodów magazynowych jak i kodów obcych;
♦ bezbłędne zlokalizowanie towaru, produktu oraz surowca z wykorzystaniem automatycznej identyfikacji;
♦ pełna edytowalność kartoteki towarowej (m.in. lokalizacje domyślne, obsługa wielu kodów kreskowych, obce kody kreskowe, zamienniki);
♦ zaawansowane mechanizmy kontroli jakości towarów: dat ważności, tworzenie procesów kontroli na dowolnym etapie obrotu towarów, kontrola towarów dla wybranej grupy towarów, kontrahentów, lokalizacji;
♦ rozbudowane zarządzanie grupami towarowymi – możliwość przypisania towaru do wielu grup, automatyczne przypisanie towaru do grup systemowych, możliwość wykorzystania grup do tworzenia indywidualnych filtrów w procesach lub usprawnienie generowania nowych kartotek;
♦ konsolidacja dyspozycji, konfekcjonowanie, zarządzanie kompletami;
♦ rozbudowane zarządzanie kodami kreskowymi m.in. z możliwością kontroli poprawności kodów, powiązania wielu kodów kreskowych z jedną jednostką miary oraz pomocniczymi jednostkami miary;
♦ różne metody planowania i realizacji kompletacji (m.in. Multi-Picking, Zone-Picking, Batch-Picking, Wave-Picking);
♦ procesy jedno i wieloetapowe oparte na dyspozycjach z wykorzystaniem systemu rezerwacji;
♦ różnorodne metody zarządzania cechami (m.in. cechy na podstawie systemów zewnętrznych, cechy na poziomie towarów, grup towarowych, cechy dla przyjęć, wydań);
♦ śledzenie i zarządzanie partiami, cechami, datami ważności;
♦ zaawansowane algorytmy optymalizacyjne (ścieżki rozkładania, kompletacji, zatowarowania stref kompletacji, gniazd i linii produkcyjnych);
♦ zarządzanie technologiami produkcyjnymi m.in. z poziomu kartoteki towarowej, obsługa zamienników;
♦ inwentaryzacje – odczyty spisowe i kontrolne, inwentaryzacja ciągła, pulpit zarządczy;
♦ wsparcie spedycji, wysyłek i transportu własnego, integracja z systemami spedycyjnymi;
♦ automatyczne wydruki dokumentów, etykiet towarowych i logistycznych, możliwość drukowania dedykowanych etykiet dzięki powiązaniu kodu kreskowego z kartoteką kontrahenta;
♦ rozbudowana część zarządcza: pełnowymiarowe analizy, wskaźniki, raporty operacyjne, planowanie i rozliczanie zadań;
♦ pełna komunikacja on-line;
♦ pełna konfigurowalność zarówno na poziomie terminali jak i panelu administratora systemu WMS wraz z możliwością dostosowania wyglądu i funkcjonalności dla konkretnego operatora na poziomie lokalizacji i procesów.

 

DataConsult_ulotka_ExpertWMS_infografika

Strefa przyjęć

Funkcjonalności strefy przyjęć wspierają pracę magazynu od momentu otrzymania towaru poprzez jego automatyczną identyfikację (zgodność GS1), oznakowanie, kontrolę jakości towaru, aż po ewidencję rzeczywistego miejsca składowania.

ExpertWMS-polecenia

Przyjęcia towarów na magazyn wysokiego składowania obejmują dostawy zewnętrzne, zwroty oraz przyjęcia z innych magazynów, w tym również wirtualnych. Dostawy mogą być realizowane ad-hoc, w oparciu o awizo, bądź za pomocą wieloetapowego przyjęcia towaru oraz łącznie z zamówieniami zakupu.

AUTOMATYCZNA IDENTYFIKACJA TOWARÓW następuje poprzez zeskanowanie kodów z towarów za pomocą kolektorów. Dane te są automatycznie wprowadzane do systemu.

Proces weryfikacji towaru, sprawdzenie jego przydatności oraz cech, które powinien mieć jest możliwy dzięki narzędziom KONTROLI JAKOŚCI.

OPTYMALIZACJA ROZŁOŻENIA TOWARU może być realizowana według różnych metod. W jednej z nich użytkownik decyduje o ostatecznym rozmieszczeniu towaru mając do dyspozycji podpowiedzi systemu WMS w postaci lokalizacji domyślnej, inna to wymuszenie lokalizacji zgodnie z wcześniej przyjętym algorytmem rozmieszczenia towarów. Towary mogą być kierowane na strefę zbiórki bądź strefę wysokiego składu.
Oprogramowanie magazynowe ma również możliwość obsługi braków w dostawie oraz przyjęcia towarów uszkodzonych i/lub nadwyżkowych.

Logistyka wewnątrzmagazynowa

System magazynowy ExpertWMS® wspiera procesy logistyki wewnątrzmagazynowej poprzez ustalenie właściwego miejsca położenia towaru, ewidencję jego rzeczywistego miejsca składowania (LOKALIZACJA TOWARU). Mechanizmy zarządzania towarem wewnątrz magazynu obejmują zarówno funkcje rozkładania towaru, jak i przesunięcia wewnątrzmagazynowego (relokacje).

WMS logistyka wewnatrzmagazynowaRelokacje mogą się odbywać ad-hoc lub na podstawie polecenia relokacji wystawionego przez system WMS analizujący stopień zajętości półek magazynowych. Niezwykle istotna jest możliwość zarządzania towarami zależnie od ich specyficznych parametrów (np. PARTIA, CECHA, jednostka, data ważności, nr seryjny itd.).

Proces zarządzania towarem obejmuje również ZAOPATRZENIE STREFY WYDAŃ. System WMS umożliwia operacje zgodne ze zdefiniowanymi na magazynie JEDNOSTKAMI LOGISTYCZNYMI jednorodnymi lub niejednorodnymi (palety, jednostkowe opakowania itd.).

System magazynowy ExpertWMS® umożliwia przeprowadzanie INWENTARYZACJI handlowych oraz magazynowych za pomocą terminali przenośnych. Inwentaryzacje można podzielić na całościowe (roczne) oraz częściowe (po lokalizacji), ograniczone do danego obszaru, sektora, asortymentu lub listy towarów, bez zakłócania pracy działu handlowego.

Strefa wydań

Strefa wydań organizuje prace związane z przygotowaniem towaru do wysyłki, od momentu sporządzenia dokładnej listy towarów do etapu ich wydania, poprzez wskazanie właściwego miejsca towaru na magazynie i identyfikacji odpowiedniej dostawy, aż po weryfikację przygotowania materiałów według zapotrzebowania. Strefa obejmuje niezbędne do wydania towaru WYDRUKI uruchamiane wprost z poziomu kolektora dokumentów, etykiet towarowych oraz logistycznych. Wydruki inicjowane są ręcznie lub automatycznie na podstawie założonych warunków.

WMS polecenia postep_4

Procesy związane z wydaniami dotyczą zarówno towarów kompletowanych dla klientów jak również wydań towarów na inne magazyny.
System WMS może bazować na dowolnym dokumencie handlowym, zamówieniach, przesunięciach międzymagazynowych oraz zleceniach kompletacji.

Strefa wydań to również realizacja KONTROLI WYRYWKOWYCH służących sprawdzeniu realizacji dokumentów przychodowych, rozchodowych oraz kontroli skompletowanych jednostek logistycznych. Celem kontroli jest wychwycenie potencjalnych braków i skorygowanie skompletowanych nadwyżek dotyczących towarów z dostawy, oraz tych przygotowanych do wysyłki.

Oprogramowanie magazynowe ExpertWMS® współpracuje z systemami FIRM SPEDYCYJNYCH umożliwiając określenie zawartości przesyłek i wydruku odpowiednich dokumentów spedycyjnych (list przewozowy, shippig list).

Funkcjonalności ogólne

Program magazynowy ExpertWMS® posiada wbudowany MODUŁ ZADAŃ umożliwiający zarządzanie pracą magazynierów. Opiera się on na przydzielaniu dokumentów (zadań) do konkretnych operatorów według dowolnych kryteriów np. waga dokumentu, kontrahent, trasa. Umożliwia to optymalizację obciążenia poszczególnych pracowników magazynu, śledzenie ich wydajności, a także budowanie systemu ocen pracowniczych.

ANALIZY to obszar funkcjonalny obejmujący całą płaszczyznę na jakiej działa magazyn wysokiego składowania. Dzięki tej funkcjonalności możliwe jest pozyskanie szczegółowych informacji o pracy magazynierów oraz o stanie samego magazynu. Możliwa jest analiza rotacji towarów, podgląd historii konkretnych towarów, partii, czy lokalizacji magazynowych.
Analizy umożliwiają również tworzenie raportów dotyczących rzeczywistej wydajności magazynierów, średniego czasu realizacji dokumentów oraz pozwalają śledzić obciążenie w obrębie zmian. Pozwala to efektywne zarządzanie magazynem oraz planowanie zapotrzebowania na pracę i etaty.

Analizy

System WMS działa w trybie ON-LINE z wykorzystaniem połączeń terminalowych. Jest on bezpośrednio połączony z systemem ERP działającym w przedsiębiorstwie. Jego funkcjonalność obejmuje możliwość PEŁNEJ KONFIGURACJI, dzięki czemu osoby zarządzające magazynami oraz dział IT mają możliwość samodzielnego konfigurowania systemu WMS, dostosowując go do indywidualnych wymagań firmy.

ExpertWMS-magazyn