Zarządzanie magazynem – Architektura rozwiązania systemu WMS

 

System WMS – Interfejsy programistyczne

Wymiana danych pomiędzy systemem magazynowym ExpertWMS®, a funkcjonującym w firmie oprogramowaniem ERP może odbywać się m.in. poprzez:

♦ wymianę plików,
♦ web service,
♦ szynę danych,
♦ tabele pośrednie,
♦ dostęp do procedur.

Komunikacja z dodatkowo wykorzystywanym oprogramowaniem informatycznym może natomiast odbywać się poprzez zainstalowaną sieć bezprzewodową.

Standardowo stosowane rozwiązanie z punktu widzenia logistyki magazynowej zakłada, że system ERP odpowiedzialny jest za przechowywanie podstawowych informacji czy stanów handlowych i magazynowych.
Szczegółowe dane związane z surowcami, półproduktami, wyrobami gotowymi oraz ich zestawami, jak i ze specyfikacją towarową, taką jak: daty ważności, daty przydatności, partie towarowe, cechy, parametry segregacji, statusy czy lokalizacje magazynowe są trzymane w systemie WMS.

Zaczytanie podstawowych danych słownikowych z systemu ERP następuje poprzez import kartotek dostawców, odbiorców i kartotek towarowych do systemu magazynowego ExpertWMS®. Dyspozycje magazynowe (przyjęcia, wydania) pojawiają się w programie ExpertWMS® na podstawie dokumentów dyspozycji z systemu ERP. Operacje magazynowe, które powodują zmianę stanów, tj.: przyjęcia, przesunięcia, wydania, zwroty czy inwentaryzacja są odnotowywane szczegółowo w systemie WMS, a następnie wybrane kluczowe dane przenoszone są do nadrzędnego systemu.

 

System WMS – Wykorzystywane technologie

W celu optymalizacji operacji i procesów wewnętrznych, gospodarka magazynowa wspierana jest również przez dodatkowe rozwiązania komplementarne usprawniające pracę. Narzędzia te można podzielić na grupy związane z kompletacją i automatyzacją procesów.

Wśród systemów kompletacyjnych wyróżnić można następujące technologie: terminale bezprzewodowe, RFID, Pick to light, Pick by voice.

 

System WMS – Automatyka magazynowa i przemysłowa

Program magazynowy ExpertWMS® ma możliwość integracji z urządzaniami i systemami automatyki magazynowej. System współpracuje:
♦ z wszystkimi typami dostępnych regałów,
♦ przenośników (palety, pojemniki, pudełka),
♦ z automatyką przemysłową (etykieciarki, sortery, windy, transportery magazynowe).

 

System WMS – Obszary integracji

W celu optymalizacji operacji i procesów wewnętrznych, logistyka magazynowa wspierana jest również przez dodatkowe rozwiązania komplementarne usprawniające pracę. Narzędzia te można podzielić na grupy związane z kompletacją i automatyzacją procesów.

system WMS obszary integracji 2014Wśród systemów kompletacji wyróżnić można następujące technologie:

♦ terminale bezprzewodowe
Bezprzewodowy terminal działający w trybie on-line to już standard w logistyce magazynowej. Zastosowanie tego typu rozwiązań daje operatorowi dużą mobilność, gdyż magazynierzy mają stały dostęp do informacji o towarze, czy danej lokalizacji w każdym punkcie znajdującym się na terenie magazynu. Kody kreskowe na magazynie, slużące do oznakowania lokalizacji towarów oraz wykorzystanie terminali mobilnych umożliwia usprawnienie i przyśpieszenie kompletacji, a także uporządkowanie magazynu. Ponadto pozwala
w dużej mierze na rezygnację z prowadzenia dokumentacji papierowej oraz na wyeliminowanie błędów popełnianych podczas wykonywania operacji magazynowych.

♦ RFID
RFiD rozszerza zastosowanie systemów automatycznej identyfikacji, stanowiąc uzupełnienie technologii kodów kreskowych wszędzie tam gdzie do tej pory nie było możliwe ich użycie. Identyfikacja przy pomocy fal radiowych pozwala na zdalny, jednoczesny odczyt danych z wielu transponderów, jak również umożliwia zapis danych do tych identyfikatorów, bez konieczności kontaktu optycznego pomiędzy urządzeniem odczytującym a owym identyfikatorem.

♦ Pick by light
System Pick-by-Light to rozwiązanie, które można stosować wszędzie tam gdzie mamy do czynienia z ręczną kompletacją, komisjonowaniem i sortowaniem artykułów. System wykorzystuje najszybszą metodę lokalizacji miejsc odkładczych, czyli percepcję wzrokową człowieka. Zasada działania opiera się o specjalnie zaprojektowane i przygotowane przemysłowe wyświetlacze świetlne, które wskazują miejsca skąd lub dokąd należy pobrać lub odłożyć towar.

♦ Pick by voice
Technologia Pick by voice opiera się na łączności operatora z systemem sterującym pracą magazynu przy użyciu zestawu słuchawkowego. System informuje pracownika o miejscu składowania oraz o ilości towaru, który należy pobrać. Systemy głosowe to technologia komplementarna wobec popularnych rozwiązań stosowanych w magazynach, znacznie upraszczają i przyspieszają prace związane z obsługą magazynu wszędzie tam, gdzie stosunek czasu przetwarzania danych do czasu produktywnego jest wysoki, jak np. w procesach kompletacyjnych.

Poza klasycznymi zestawami słuchawkowymi firma DataConsult zapewnia możliwość zastosowania przewodnictwa kostnego w rozwiązanych Pick by voice.  W technologii przewodnictwa kostnego dźwięk jest przekazywany za pośrednictwem drgań kości policzkowych bezpośrednio do ucha wewnętrznego. Sprawia to, że słuchawki nie odcinają nas od świata, dzięki czemu możemy korzystać z zestawu Voice Picking bez obaw, że czegoś nie usłyszymy.