ZARZĄDZANIE MAGAZYNEM – SYSTEM WMS

 

System magazynowy ExpertWMS® wspiera zarządzanie magazynem od przyjęcia oraz lokalizacji towaru i surowca poprzez zatowarowanie stref kompletacyjnych, jak również gniazd i linii produkcyjnych, aż po procesy wydań. Zdefiniowane procesy mogą być jedno lub wieloetapowe, mogą opierać się na dyspozycjach, uwzględniając zaawansowany system rezerwacji i przechodząc przez wiele działów. System WMS potrafi elastycznie reagować na sygnały uruchamiając m.in. procedury kontroli jakości, inwentaryzacji towaru/lokalizacji czy automatycznych powiadomień. W efekcie program magazynowy WMS pomaga zarówno na poziomie operacyjnym jak i zarządczym zwiększać wydajność magazynu i ograniczać jego koszty.

skontaktuj sie z nami 1

Cechy Systemu ExpertWMS®

♦ system klasy WMS (Warehouse Management System)
♦ pełna optymalizacja procesów logistyki magazynowej
♦ zarządzanie magazynem na poziomie operacyjnym i zarządczym
♦ wielofirmowość
♦ wielojęzyczność
♦ elastyczność, skalowalność i pełna konfigurowalność
♦ wykorzystanie technologii kodów kreskowych, RFID, Voice Picking
♦ integracja z automatyką magazynową i systemami wizyjnymi (regały przesuwne, rotacyjne, taśmociągi, pick-to-light, układnice, sortery, wagi)
♦ niski koszt utrzymania
♦ intuicyjny i ergonomiczny interfejs użytkownika
♦ zgodność z GS1