Zarządzanie produkcją – System ExpertMES®

 

System ExpertMES® wspiera efektywne zbieranie informacji w czasie rzeczywistym bezpośrednio ze stanowisk produkcyjnych. Informacje o realizacji produkcji mogą być przekazywane przez pracownika produkcji za pomocą terminala ręcznego, przemysłowego ekranu dotykowego lub automatycznie z maszyn. Ponadto system umożliwia płynne zarządzanie zleceniami produkcyjnymi z podziałem na linie produkcyjne, zbiera informacje o zmieniającym się składzie brygad oraz zarządza stanem magazynów przyprodukcyjnych. Zebrane informacje może automatycznie przekształcać do systemu ERP/MRP i znacznie ułatwić rozliczenie zleceń produkcyjnych.

Cechy Systemu ExpertMES®
♦ system klasy MES (Manufacturing Execution System)
♦ optymalizacja i modelowanie procesów produkcyjnych
♦ zbieranie informacji ze stanowisk produkcyjnych w czasie rzeczywistym
♦ śledzenie przepływów produktów, komponentów i surowców
♦ zarządzanie zleceniami produkcyjnymi z podziałem na linie i gniazda produkcyjne
♦ pełne traceability produktu końcowego
♦ usprawnienie i automatyzacja raportowania produkcji
♦ rejestracja i kontrola parametrów produkcji
♦ wsparcie koncepcji „Lean Manufacturing”
♦ elastyczność, skalowalność i pełna konfigurowalność
♦ intuicyjny i ergonomiczny interfejs użytkownika
♦ integracja z systemami klasy ERP/MRP