JAK WDROŻYĆ LEAN LOGISTIC Z POMOCĄ SYSTEMU WMS?

LEAN LOGISTICS

Lean Logistics, w dużym uproszczeniu, jest sposobem rozpoznawania i eliminowania nieekonomicznych działań w łańcuchu dostaw. Głównym celem stosowania tej filozofii jest zwiększenie wydajności procesów logistycznych. Wbrew obiegowej opinii, w filozofii lean nie chodzi o to, aby znaleźć „chętnych” do pracy dłuższej, cięższej i za niższe wynagrodzenie. Efektem szczupłej logistyki ma być zwiększenie szybkości i terminowości dostaw, przyspieszenie kompletowania i wydawania towarów do wysyłki, rozsądniejsze zarządzanie zapasami, zoptymalizowanie posiadanej powierzchni magazynowej. Wdrożenie zasad lean logistic pozytywnie wpływa także na stopień zadowolenia klientów, których zamówienia są dostarczane szybciej lub w trybie just in time.   

WSPIERAJ LEAN SYSTEMEM WMS

Systemy WMS z założenia przeznaczone są do eliminacji różnorodnego marnotrawstwa: produktów, przestrzeni magazynowej, czasu, zasobów ludzkich. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom systemowym, magazyny w których panuje chaos, regularnie zdarzają się opóźnienia i pomyłki, mają szansę zyskać „nowe życie”. Wdrożenie systemu WMS pozwoli zaprowadzić porządek w magazynie poprzez odpowiednie ulokowanie towarów, automatyczne zaplanowanie ścieżki kompletacji, automatyczne wydawanie zapasów np. zgodnie z zasadą FIFO lub FEFO.

Firmy produkcyjne oczekują, że dostawa surowców na linię produkcyjną będzie tak zaplanowana, aby nie zakłócać procesu produkcyjnego. Zakłócenia te to tzw. wąskie gardła spowodowane niedoborem komponentów do produkcji oraz nadmiarem nagromadzonych wyrobów gotowych. Integracja systemu WMS z rozwiązaniem zarządzającym produkcją, pozwala na zaopatrywanie maszyn bądź gniazd produkcyjnych w surowce lub półprodukty w momencie, kiedy ilość zasobu na tej lokalizacji spadnie poniżej ustawionego minimum. Ten proces jest obsługiwany z poziomu systemu WMS, który analizuje ustawione stany minimalne i maksymalne.

Dodatkowo integracja systemu WMS z systemem generowania zleceń produkcyjnych pozwala ograniczyć  błędne wydania komponentów. Dzięki takiej integracji, firma może również  w pełni kontrolować faktyczne zużycie surowców i ograniczyć ich marnotrawstwo.

WIEDZA TO PODSTAWA

Aby „odchudzić” poszczególne procesy wchodzące w skład logistyki wewnętrznej, trzeba najpierw zidentyfikować elementy, które zakłócają jej sprawne działanie. Dane i informacje rejestrowane w systemie WMS pomagają m.in. zidentyfikować i określić zbędne ruchy magazynowe oraz produkcyjne, zlikwidować tzw. puste przebiegi, okresy bezczynności ludzi i  maszyn. Nowoczesne rozwiązanie do zarządzania magazynem, nie tylko wskaże problem, ale również systemowo go rozwiąże. Po etapie identyfikacji, dzięki zebranym informacjom, przy pomocy systemu WMS można tworzyć alternatywne scenariusze działania magazynu. Dostępne dane pozwalają testować i implementować rozwiązania, które przyniosą firmie najwięcej korzyści. Dzięki dedykowanym zestawom raportów i analiz, można skutecznie planować prace magazynu z dużym wyprzedzeniem, uporządkować zachodzące w nim procesy, optymalnie rozłożyć przechowywany w nim towar, precyzyjnie zaplanować kompletację oraz wydania.

CO PORTAFI EXPERTWMS?

Odpowiednio wdrożony nowoczesny system WMS, zrewolucjonizuje pracę magazynu, w dobrym tego słowa znaczeniu. Połączenie funkcji informacyjnych z zarządczymi, wykorzystanie zaawansowanych algorytmów zapewni optymalny przepływ materiałów w firmie. Przykładowo ExperWMS® wspiera i eliminuje marnotrawstwo w postaci m.in.:

  • nadprodukcji, poprzez zintegrowanie ExpertWMS® z systemem produkcyjnym (MES) lub nadrzędnym (ERP). Pozwala to na produkcję bezpośrednio pod zamówienie klienta oraz kalkulację wielkości produkcji wraz z natychmiastowym planowaniem kompletacji i wysyłek;
  • nadmiernych zapasów, gdyż system wspomaga podejmowanie decyzji w obszarze optymalizacji zapasów, opiera się na automatyzacji procesu ich uzupełniania. Pozwala na bieżące monitorowanie struktury zapasów, wskaźników pokrycia popytu zapasem magazynowym oraz na generowanie prognoz statystycznych i ich weryfikację;
  • oczekiwania, system umożliwia zarządzanie pracą operatorów w czasie rzeczywistym, eliminując długie okresy bezczynności ludzi, informacji lub materiałów, niewłaściwe przepływy surowców i towarów oraz zbyt długie cykle produkcyjne.