[:pl]ExpertWMS - System magazynowy[:]

System magazynowy ExpertWMS®

Najnowocześniejsze technologie logistyczne i informatyczne, które stawiają rozwiązanie w czołówce najlepszych systemów WMS w Polsce.

Czym jest ExpertWMS®?

 • Nowoczesne rozwiązanie WMS (Warehouse Management System), które wspomaga procesy magazynowe i logistyczne zachodzące wewnątrz przedsiębiorstwa.
 • Optymalizuje i zarządza magazynami o zróżnicowanym stopniu złożoności procesów logistycznych.
 • Integrowany z dowolnym systemem ERP, MES, e-commerce, TMS, systemem kurierskim.
 • Stale rozwijany w odpowiedzi na oczekiwania klientów oraz sygnały płynące z rynku.

ExpertWMS® - cechy systemu

 • Praca w czasie rzeczywistym
 • Obsługa wszystkich rodzajów magazynów (wysokiego składowania, o dużym zagęszczeniu towarów, rozproszonych)
 • Jednoczesna praca od kilku do kilkudziesięciu terminali na zmianie
 • Jednoznaczna identyfikacja towaru z dokładnością m.in. do: Partii / Cech / Dat ważności / Lokalizacji – możliwość rozszerzenia
 • Integracja z systemami automatyki magazynowej (regały przesuwne, rotacyjne, taśmociągi, pick-by-light, pick-by-voice, układnice, sortery)
 • Elastyczność/pełna konfigurowalność

ExpertWMS® - dla kogo?

 • Program magazynowy WMS jest wdrażany w firmach produkcyjnych, handlowych i usługowych.
 • System WMS znajduje zastosowanie w przedsiębiorstwach działających w różnych branżach i reprezentujących zróżnicowane metody zarządzania magazynem (dystrybucja, produkcja, e-commerce).
 • ExpertWMS® może zostać dopasowany do specyficznych potrzeb klienta.

KORZYŚCI Z WDROŻENIA SYSTEMU ExpertWMS®

DLA FIRMY / ZARZĄDU:

 • Redukcja kosztów – ograniczenie ilości potrzebnych pracowników przy jednoczesnym skróceniu czasu realizacji operacji logistycznych i zwiększeniu ich ilości.
 • Podniesienie wydajności i efektywności – dzięki lepszej organizacji pracy magazynu.
 • Wzrost pozycji firmy wśród konkurencji dzięki poprawie obsługi klienta.
 • Poprawa obsługi klienta poprzez zmniejszenie ilości pomyłek, a wraz z tym ilości reklamacji.
 • Zmniejszenie kosztów związanych ze stratami spowodowanymi upływem terminu ważności, zniszczeniami.
 • Niskie koszty szkolenia nowego pracownika – szybkie osiągnięcie pełnej wydajności do pracy
 • Mierzalność i ocena pracy magazynu dzięki modułowi szczegółowych raportów i analiz
 • Szybki zwrot inwestycji.

DLA DYREKTORA / KIEROWNIKA LOGISTYKI:

 • Optymalizacja czasu pracy magazynierów dzięki szczegółowej analizie czasu potrzebnego na realizację danego procesu oraz ilości zrealizowanych pozycji.
 • Sprawne zarządzanie i porządek w magazynie – bieżący monitoring stanu realizacji procesów i obiegu dokumentów
 • Ograniczenie kosztów dzięki lepszej organizacji przestrzeni magazynowej - możliwość składowania większej ilości towaru w tej samej przestrzeni magazynowej.
 • Ograniczenie ilości reklamacji związanych z pomyłkami przy przyjęciach i wydaniach towarów
 • Inwentaryzacja – krótszy czas trwania, inwentaryzacje wyrywkowe, weryfikacja z dokładnością do gniazd regałowych, towaru lub grupy towarów.
 • Zarządzanie procesami logistycznymi firmy - wiedza na temat ilości przetworzonych dokumentów, wag, pozycji, realizacji czynności i wydajności pracowników, ilości i rodzaju błędów i reklamacji itd.
 • Integracja z systemami kurierskimi – zamawianie transportu jednym kliknięciem.
 • Ograniczenie „papierowego” obiegu dokumentów – pełna informacja w systemie.

DLA KIEROWNIKA MAGAZYNU / MAGAZYNIERA:

 • Skrócenie czasu przyjęć i wydań towarów
 • Zwiększenie wydajności pracowników magazynu
 • Możliwość zatrudniania i szybkiego wdrożenia pracowników sezonowych
 • Ograniczenie błędów przy przyjęciach i wydaniach towarów
 • Rzeczywista identyfikacja surowców wg dostaw, certyfikatów, dat ważności
 • Zarządzanie towarami o krótkiej dacie ważności, dużej rotowalności
 • Inwentaryzacja – krótszy czas trwania, inwentaryzacje wyrywkowe, weryfikacja z dokładnością do gniazd regałowych, towaru lub grupy towarów
 • Analizy – kontrola realizacji i wydajności
 • Ograniczenie „papierowego” obiegu dokumentów – pełna informacja w systemie

DLA DZIAŁU IT:

 • Elastyczność modułu w zakresie dopasowania do pojawiających się potrzeb zmian funkcjonalnych
 • Całkowita integracja z urządzeniami wspomagającymi, jak kolektory danych czy drukarki etykiet
 • Pełna informatyzacja w systemie

FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU ExpertWMS®

System magazynowy ExpertWMS® to więcej niż standardowy system klasy WMS (Warehouse Management). System WMS spełnia nie tylko wszelkie funkcje, których wymagamy od tego typu rozwiązań, ale daje również możliwość rozbudowy i zarządzaniami nimi w bardziej wydajny sposób.

Program magazynowy ExpertWMS® umożliwia:

 • bezbłędne przyjęcie, rozłożenie, wydanie towaru, produktu oraz surowca z wykorzystaniem automatycznej identyfikacji na podstawie kodów magazynowych jak i kodów obcych;
 • obsługę procesów jedno i wieloetapowych opartych na dyspozycjach z wykorzystaniem systemu rezerwacji;
 • różnorodne metody zarządzania cechami (m.in. cechy na podstawie systemów zewnętrznych, cechy na poziomie towarów, grup towarowych, cechy dla przyjęć, wydań);
 • śledzenie i zarządzanie partiami, cechami, datami ważności;
 • bezbłędne zlokalizowanie towaru, produktu oraz surowca z wykorzystaniem automatycznej identyfikacji;
 • rozbudowaną obsługę kodów kreskowych m.in. z funkcją kontroli poprawności kodów, powiązania wielu kodów kreskowych z jedną jednostką miary oraz pomocniczymi jednostkami miary;
 • tworzenie technologii produkcyjnych m.in. z poziomu kartoteki towarowej, obsługę zamienników;
 • zaawansowane mechanizmy kontroli jakości towarów z uwzględnieniem m.in. dat ważności, tworzenie procesów kontroli na dowolnym etapie obrotu towarów, kontrolę towarów dla wybranej grupy towarów, kontrahentów czy lokalizacji;
 • inwentaryzację – odczyty spisowe i kontrolne, inwentaryzacja ciągła, pulpit zarządczy;
 • wsparcie spedycji, wysyłek i transportu własnego, integracja z systemami spedycyjnymi;
 • zaawansowane algorytmy optymalizacyjne (ścieżki rozkładania, kompletacji, zatowarowania stref kompletacji, gniazd i linii produkcyjnych); różne metody planowania i realizacji kompletacji (m.in. Multi-Picking, Zone-Picking, Batch-Picking, Wave-Picking);
 • konsolidację dyspozycji, konfekcjonowanie, zarządzanie kompletami; pełną edytowalność kartoteki towarowej (m.in. lokalizacje domyślne, obsługa wielu kodów kreskowych, obce kody kreskowe, zamienniki);
 • zarządzanie grupami towarowymi – z możliwością przypisania towaru do wielu grup, automatycznym przypisaniem towaru do grup systemowych, wykorzystaniem grup do tworzenia indywidualnych filtrów w procesach lub usprawnienia generowania nowych kartotek;
 • tworzenie automatycznych wydruków dokumentów, etykiet towarowych i logistycznych, możliwość drukowania dedykowanych etykiet dzięki powiązaniu kodu kreskowego z kartoteką kontrahenta;
 • tworzenie pełnowymiarowych analiz, wskaźników, raportów operacyjnych, planowanie i rozliczanie zadań;
 • komunikacja on-line;
 • pełną konfigurowalność zarówno na poziomie terminali, jak i panelu administratora systemu WMS wraz z możliwością dostosowania wyglądu i funkcjonalności dla konkretnego operatora na poziomie lokalizacji i procesów
[:pl]ExpertWMS - Funkcjonalności systemu WMS[:]

Masz pytania?

zadzwoń: 12 654 00 05
napisz: sprzedaz@dataconsult.pl