Cel audytu logistycznego

 

♦ ocena aktualnego stanu logistyki wewnętrznej przedsiębiorstwa

♦ określenie miejsc generowania zbędnych kosztów

♦ wskazanie możliwości usprawnienia działań w celu poprawy wybranych wskaźników

♦ optymalizacja i obniżenie kosztów magazynowych

♦ podniesienie poziomu jakości obsługi klienta w łańcuchu dostaw

♦ określenie kierunków możliwych usprawnień organizacyjnych i inwestycyjnych

♦ określenie poziomu kosztów usprawnienia procesów logistycznych

 

Kiedy warto skorzystać?

 

♦ planowana zmiana magazynu

♦ ograniczenia powierzchni magazynowej

♦ potrzeby optymalizacyjne i reorganizacyjne procesów wewnętrznych (m.in. organizacja procesów i strefy wydania)

♦ planowane inwestycje w infrastrukturę techniczną (wózki, regały, automatyka magazynowa)

♦ planowane wprowadzenie systemu akordowego premiowania

♦ potrzeba optymalizacji kosztów i szukania oszczędności

♦ planowanie wdrożenie systemu informatycznego